JAUNUMI 2013. GADĀ

  • Kāpēc un kā ir uzsākta un notiek Latvijas valsts mežu zemju robežu uzmērīšanas darbu kvalitātes pārbaude

    Ņemot vērā uzsākto diskusiju portālā mernieks.lv un diskusijas laikā uzdotos jautājumus, uzskatījām par nepieciešamu mazliet plašāk izvērst tēmu par to, kāpēc vispār AS “Latvijas valsts meži” pasūta veikt kadastrālās mērniecības darbus un kāpēc īpaši kontrolē darbu nodevumu kvalitāti, ko ikdienā, jebkuršs cits zemes īpašnieks bieži vien nedara. AS “Latvijas valsts meži” tika nodibināta 2000. gadā… Lasīt vairāk

  • VZD seminārā diskutē par to, kā pareizi uzmērīt apgabalus pie valsts robežas

    Piektdien, 23. augustā, Valsts Zemes dienests organizēja semināru mērniekiem par situāciju ar valsts robežu un zemes vienību uzmērīšanu pie valsts robežas, kurā skaidroja šīs uzmērīšanas īpašo procedūru, kā arī diskutēja ar mērniekiem par konkrētiem problēmu gadījumiem. VZD Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta Mērniecības daļas vadītāja Jana Brice sākumā uzskaitīja mērnieku tipiskākās kļūdas, īpaši uzsverot, ka sliktā… Lasīt vairāk

  • LMB Sertifikācijas centrs uzsāk pārsertifikāciju

    Ir pagājuši pieci gadi, kopš 2008. gada otrā pusē nozarē profesionālo darbību sāka pirmās sertificētās personas. Salīdzinot ar procesa sākumu, sertificēto personu skaits ir krietni pieaudzis, samazinājies sertificējamo jomu skaits, notikušas izmaiņas normatīvos. Lai arī profesionālo darbu izpilde bieži tiek kritizēta un pelta, Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) Sertifikācijas centrs izsaka pateicību visām apzinīgām un profesionāli… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS