DATI DARBAM

Datu bāze nodrošina aktuālas ģeodēziskās informācijas pieejamību tiem, kam tā nepieciešama. VĢTDB tiek uzkrāta gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze apskatāma šeit.

Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma “Latvijas Pozicionēšanas sistēma” apskatāma šeit.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vietvārdu datubāzes datubāzes publiskās versijas 8. izdevumā iekļauts vairāk nekā 110,6 tūkstoši ierakstu par Latvijas Republikas teritoriju. Dati attiecas uz mērogiem līdz 1:10 000.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpojumu mājas lapa apskatāma šeit.

VZD datu publicēšanas portāls apskatāms šeit.

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS