LMB Sertifikācijas centrs uzsāk pārsertifikāciju

Ir pagājuši pieci gadi, kopš 2008. gada otrā pusē nozarē profesionālo darbību sāka pirmās sertificētās personas. Salīdzinot ar procesa sākumu, sertificēto personu skaits ir krietni pieaudzis, samazinājies sertificējamo jomu skaits, notikušas izmaiņas normatīvos. Lai arī profesionālo darbu izpilde bieži tiek kritizēta un pelta, Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) Sertifikācijas centrs izsaka pateicību visām apzinīgām un profesionāli atbildīgām sertificētām personām ģeodēzijā, zemes kadastrālā uzmērīšanā un zemes ierīcībā.

Jautājumus par sertificēšanu šobrīd regulē spēkā esošs normatīvs 2010. gada 1. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” (Noteikumi). Noteikumi nosaka, ka sertifikāta darbības termiņš ir 5 gadi un var pagarināt termiņu uz vēl pieciem gadiem. Lai sertificētā persona veiksmīgi turpinātu savu profesionālo darbību, attiecīgas jomas sertifikāta darbības iepriekšējā periodā jābūt veiktiem vismaz diviem darbiem. Kā arī, jābūt iesniegumam par sertifikāta darbības pagarināšanu. Iesniegumu adresē sertificēšanas institūcijai vismaz vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām.
Pamatojoties uz Noteikumu 27.punktu, sertificēšanas institūcija izvērtē un pieņem lēmumu par sertifikāta termiņa pagarināšanu. Tas attiecas uz sertificētām personām, kurām iepriekšējo piecu gadu periodā notikusi vismaz viena plānveida uzraudzības vizīte. Lēmuma pieņemšanā tiek ņemts vērā plānveida uzraudzībā konstatētais un fiksētais, kā arī cita informācija par iepriekšējā perioda profesionālo darbību (piemēram, sūdzības, atsauksmes, u.c.).
Daļa no pirmajos gados sertificētām personām, profesionālo darbību veikusi bez pārkāpumiem un sūdzībām. Šāda situācija visticamāk liecina par profesionālo prasību izpildi strādājot ikdienā, (vai arī reti veiktiem darbiem), bet labi pārzinot izmaiņas, piemēram, normatīvos. Šādā gadījumā sertificēšanas institūcija paātrināti var pieņemt lēmumu un pagarināt sertifikātu. Izdevumi, ar ko jārēķinās šādā situācijā pagarinot sertifikātu, ir 24.60 LVL vienā no sertificēšanas jomām (sedz sertifikāta sagatavošanu, dokumentu izvērtēšanu un apriti sertificēto personu reģistros, u.c. darbības) un valsts nodeva 5 LVL. Pēc 2014. gada 1. janvāra cena atbilstoši būs 35.00 EUR un valsts nodeva ~ 7.11 EUR.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un sertificēšanas institūcijas reģistrā uzkrāto informāciju, ir sertificētās personas, par kurām tiek saņemtas sūdzības. Ja sūdzības ir pamatotas, tad LMB Sertifikācijas centrs uzsāk pārbaudes un uzraudzības procedūru un nepieciešamības gadījumā uzdod sertificētai personai veikt darbu labošanu. Parasti to veic ikgadējās uzraudzības maksas ietvaros. Tomēr, ja sūdzības ir vairākas vai daudz, tas apgrūtina gan sertificēšanas institūcijas darbību, gan sertificējamās jomas prestižu. Šādā situācijā plānots sertifikācijas institūcijā veikt pārrunas vai testu par sūdzību vai problēmu jautājumiem. Mērķis ir panākt un veicināt sertificēto personu profesionālu izaugsmi, kas strādājot ikdienā, risina sarežģītas situācijas un kļūst par klientu konsultantiem, nevis problēmu veidotājiem. Šādā situācijā jārēķinās ar izdevumiem, kas sastāv no maksas par sertifikāta pagarināšanu 24.60 LVL vienā sertificēšanas jomā, papildus maksas par katru būtisku pārkāpumu 14.06 LVL un valsts nodevas 5 LVL. Pēc 2014. gada 1. janvāra maksa par sertifikāta pagarināšanu būs 35.00 EUR, par katru pārkāpumu 20.00 EUR un valsts nodeva ~ 7.11 EUR.
Šāda procedūra un pārsertifikācijas kārtība ir apspriesta LMB Sertificēšanas centra (SC) Padomes sēdē 2013. gada jūnijā. Pārstāvētās puses neiebilda un izteica atbalstu šādam risinājumam. Vienlaikus jānorāda, ka LMB SC ilgstoši ir mēģinājis rast sisinājumu pārsertifikācijas procedūrai.
Tā kā iepriekšējos gados nav veikta sertificēšanas noteikumu pārskatīšana un papildināšana, tad iepriekš izklāstītais ir īstermiņa risinājums. LMB Sertifikācijas centrs kā pilnvērtīgāku risinājumu redz modeli ar sertificētās personas dalību ikgadējās konferencēs, semināros, kursos un citos profesionālos pasākumos. Šāds risinājums ir sabiedrībā apspriežams un diskutējams, taču veiksmīgi darbojas citās jomās – medicīnā, arhitektūrā un daļēji būvniecībā.
LMB Sertifikācijas centrs

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *