JAUNUMI 2023. GADĀ

  • Vai speram pirmos soļus pretī ģeotelpiskās informācijas nozares izveidei Latvijā?

    Pēc Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) iniciatīvas 12. jūnijā norisinājās pirmā darba grupas sapulce, kas veltīta ambiciozam mērķim ar potenciāli tālejošām sekām gan mērniecības un ģeodēzijas, gan citās ar ģeotelpisko datu ieguvi un apstrādi saistītās profesijās. Tā būtu jaunas tautsaimniecības nozares – ģeotelpiskās informācijas nozares (nosaukuma sākotnējais “darba variants”, kas laika gaitā var mainīties)… Lasīt vairāk

  • EuroGraphics un Vācijas Kartogrāfijas un Ģeodēzijas institūts (VKG) parakstījuši vienošanos, saskaņā ar kuru VKG turpinās rūpēties par Eiropas mēroga ģeotelpisko datu kopu veidošanu. VKG būs atbildīgi par trīs atvērto datu kopu izstrādi, kas būs pieejamas Open Maps for Europe lietotāju saskarnē, kā arī administratīvo robežu datu bāzi un 1:250 000 mēroga topogrāfiskajiem datiem. Datu kopas… Lasīt vairāk

  • Google Maps paziņojusi par būtisku politikas maiņu servisa lietotāju atrašanās vietas datu vēstures uzglabāšanā. Proti, ja līdz šim šie dati tika uzglabāti datu mākoņos, tagad tie paliks saglabāti vienīgi pašu lietotāju personīgajās ierīcēs. Tas krietni apgrūtinās varas iestāžu iespējas piekļūt šiem datiem, jo, lai izgūtu tos no mākoņa, atlika tikai izdot attiecīgu orderi. Tas daudziem… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS