JAUNUMI 2010. GADĀ

  • Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta” nosūtījusi vēstuli Latvijas Mērnieku Biedrībai (LMB), kurā informē, ka, ņemot vērā ekonomisko situāciju Latvijā, kompānija ir izstrādājusi īpašu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas piedāvājumu LMB biedriem. Jaunais piedāvājums ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un standarta variantā piedāvā apdrošināt visdažādākos riskus. AAS “Balta” papildus sola atlīdzināt arī no dzīvībai vai… Lasīt vairāk

  • Izmaiņas mērniecības nozari regulējošos MK noteikumos

    Pagājušā gada nogalē Ministru kabinets pieņēmis vairākus MK noteikumu grozījumus un arī jaunus MK noteikumus, kas tieši vai pastarpināti attiecas uz mērniecības nozari. Vieni no mērniecības nozarei būtiskākajiem grozījumiem ir izdarīti Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, kas reglamentē mērnieku sertificēšanas jauno… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS