JAUNUMI 2010. GADĀ

  • VZD informē par zemes ierīcības projektu un topogrāfiskās informācijas iesniegšanas kārtību 2011. gadā

    Valsts Zemes dienests izplatījis informāciju par kārtību, kādā, sākot ar nākamo gadu, notiks zemes ierīcības projektu (ZIP) un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana. Īsumā – ZIP turpmāk VZD nodaļā būs jāiesniedz tikai projekta grafiskā daļa digitālā veidā; gan ZIP, gan topogrāfiskā informācija vairs netiks pieņemta no licencētajām personām; līdz 1. martam topogrāfiskos datus varēs iesniegt… Lasīt vairāk

  • Uzsākta „Latvijas Valsts Mērnieka” privatizācija

    Ar Valsts sekretāru sanāksmē pagājušajā nedēļā izsludināto, Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” (turpmāk – LVM) pamatkapitāla daļu pārdošanu, ticis uzsākts LVM privatizācijas process. LVM kopumā ir 571 900 kapitāldaļas, kuras plānots pārdot ar 1 Ls nominālvērtību. LVM privatizācijas mērķis esot pārtraukt valsts komercdarbību mērniecības jomā un… Lasīt vairāk

  • LLU konference „Zemes pārvaldības un mērniecības problēmas”

    Piektdien, 3. decembrī notika ikgadējā LLU zinātniski praktiskā konference, kurā tika aplūkotas dažādas problēmas un nākotnes perspektīvas gan mērniecības, gan nekustamā īpašuma, gan ģeodēzijas izglītības un līdzīgu nozaru ietvaros. Viena no pirmajiem referentiem – RAPLM pārstāve Ilma Valdmane iepazīstināja ar aktuālajām problēmām, kuru dēļ jāveic izmaiņas pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā. Pašreizējā pieeja attīstības plānošanā izrādījusies… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

TWITTER FORUMS