Uzsākta „Latvijas Valsts Mērnieka” privatizācija

Ar Valsts sekretāru sanāksmē pagājušajā nedēļā izsludināto, Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” (turpmāk – LVM) pamatkapitāla daļu pārdošanu, ticis uzsākts LVM privatizācijas process.

LVM kopumā ir 571 900 kapitāldaļas, kuras plānots pārdot ar 1 Ls nominālvērtību. LVM privatizācijas mērķis esot pārtraukt valsts komercdarbību mērniecības jomā un pārdot uzņēmuma kapitāldaļas privātpersonai. Pārdošanu realizē valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”. Pārdošanas rīkojumā ierakstīts arī punkts, kurš nosaka, ka „kapitālsabiedrības valdei un darbiniekiem pārdodamo pamatkapitāla daļu apjoms nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējā kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu apjoma.”

Informācija par LVM privatizāciju parādījās jau pavasarī, Mernieks.lv par to rakstīja šeit. Toreiz kā galvenā neskaidrība privatizācijas gadījumā tika minēta LVM pienākumu pārmantojamības nodrošināšana – VZD iepriekš pieļauto uzmērīšanas kļūdu labošana un zemes kadastrālā uzmērīšana tiem, kuri atjauno īpašuma tiesības. Tagad tas atrisināts ar izsludinātajiem grozījumiem likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”” un „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”. Tie paredz, ka LVM pabeigs visus uzsāktos par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus līdz 2012.gada 1.janvārim un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu par valsts budžeta līdzekļiem organizēšana tiks nodota Valsts zemes dienestam. Ja šajā termiņā kādi no minētajiem darbiem tomēr netiks pabeigti, LVM nodos Valsts zemes dienestam ar šiem darbiem saistītās lietas un to izpildei saņemto finansējumu.

Savukārt VZD kļūdu labošanu pēc likumprojekta pieņemšanas nodrošinās Valsts zemes dienests, iepērkot zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus. Tieslietu ministrija informē, ka Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 4.novembrī ir izsludināts likumprojekts „Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (VSS-1271), kas paredz paplašināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 22.pantā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam, papildus tam uzdodot noteikt kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas kārtību. Tā kā Valsts zemes dienesta līdz 2005.gadam veiktajos mērniecības darbos pieļauto neprecizitāšu jeb kļūdu labošanai nepieciešamās izmaksas nav iespējams precīzi aprēķināt, tās likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” anotācijas III. sadaļā nav  iekļautas. Tieslietu ministrija līdz 2013.gada 15.aprīlim iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamā finansējuma apmēru Valsts zemes dienesta līdz 2005.gadam veikto mērniecības darbos pieļauto neprecizitāšu jeb kļūdu labošanai, par pamatu izmantojot 2012.gada izmaksas šādiem darbiem.

Rīkojuma projekts patlaban nodots saskaņošanai Finanšu un Ekonomikas ministrijām, kā arī Valsts kancelejai. Ar to iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *