JAUNUMI 2008. GADĀ

  • Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks var iepazīties ar sava īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību 2009. gadam

    Lai ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam būtu iespēja laikus uzzināt, kāda būs viņa īpašuma kadastrālā vērtība 2009. gadā, no 2008. gada 2. oktobra Valsts zemes dienesta (VZD) interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv ir iespējams iepazīties ar aprēķinātajām prognozētajām kadastrālajām vērtībām. Īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību var apskatīt arī jaunajā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv. Kopējais meklējumu skaits oktobrī bija 6178, bet… Lasīt vairāk

  • Ģeodēzisti tiekas LĢIA 28.11.2008

    Papildināts. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 28.novembrī ir aicinājusi uz tikšanos ģeodēzijas nozares pārstāvjus no dažādām iestādēm un uzņēmumiem, lai apspriestu un vienotos par turpmākajiem darbiem ģeodēziskās informācijas apritē, kas atbilstu visu iesaistīto pušu interesēm. Ņemot vērā, ka valstī šobrīd notiek „Ģeotelpiskās informācijas likumprojekta” izstrāde, tajā vēl var veikt attiecīgus precizējumus. Aģentūras vadības aizņemtības dēļ minētā tikšanās pārcelta… Lasīt vairāk

  • Lielais pasaules atlants latviešu valodā

    Karšu izdevniecība “Jāņa sēta” izdevusi Lielo pasaules atlantu latviešu valodā. Lielais pasaules atlants ir apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots Baltijas valstīs. Vairāk nekā pustūkstoti lappušu biezā un turpat 4 kg smagā atlanta kartēs atrodami 90 tūkstoši ģeogrāfisko nosaukumu. Pirmo reizi latviešu valodā tik detalizētā mērogā pieejamas kartes par visu pasauli. Atlanta iznākšana ir izcils notikums ne… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS