JAUNUMI 2008. GADĀ

  • 2010. gadā parādīsies KOMPASS

    Š.g. novembrī Stenfordas universitātē rīkotā simpozijā par orientācijas, laika un navigācijas jautājumiem paziņots, ka Ķīna plāno 2 gadu laikā veikt ap 10 nesējraķešu startus, kas kosmiskajās orbītās nogādās navigācijas sistēmas KOMPASS pavadoņus. Kopumā šī navigācijas sistēma sastāvēs no 5 ģeostacionāriem un 30 orbitāliem pavadoņiem. Paredzams, ka lietotājiem būs pieejami desmit atvērtie (bezmaksas) pakalpojumi, kuru piedāvātā… Lasīt vairāk

  • Ģeotelpiskās informācijas likumu apspriež starpministriju sanākmēs

    2008.gada 2.,4. un 5.decembrī Aizsardzības ministrijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis” 82. un 83.punktu, noritēja starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes, lai apspriestu izteiktos iebildumus par likumprojektu „Ģeotelpiskās informācijas likums” (VSS-1118). Likuma mērķis ir noteikt institucionālo sistēmu ģeotelpiskās informācijas jomā, ietverot ģeotelpisko datu (t.sk. ģeodēzisko un kartogrāfisko pamatdatu) sagatavošanas, izmantošanas, apmaiņas… Lasīt vairāk

  • Ģeodēzisti spriež par vietējiem tīkliem

    Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) 5. decembrī aicināja uz tikšanos ģeodēzijas nozares pārstāvjus no dažādām iestādēm un uzņēmumiem, lai apspriestu un vienotos par turpmākajiem darbiem ģeodēziskās informācijas apritē un ģeodēzisko tīklu attīstībā, kas atbilstu visu iesaistīto pušu interesēm. Klātesošie pārstāvēja LMB, RTU, Rīgas Ģeometru, SIA „Ģeoplāns”, SIA „Ģeodēzists” SIA „Latgeo”, Valsts Zemes dienests (VZD) un… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS