VZD informē: Aizvadīts seminārs par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu

Tā kā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir mainījusies Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) uzturēšanas specifikācija, Valsts zemes dienests 11.decembrī Ogrē rīkoja bezmaksas semināru ADTI pašvaldību datubāzu turētājiem. Tā mērķis bija veicināt vienotu izpratni ADTI uzturēšanā. Kopumā semināru apmeklēja 30 ADTI pašvaldību datubāzu uzturētāji, kuri pārstāvēja 112 no 119 pašvaldībām.

Semināra pirmajā daļā Valsts zemes dienesta darbinieki stāstīja par ADTI elektronisko resursu datņu uzstādīšanu un izmantošanu, datu savietošanu un konvertēšanu jaunajā ADTI specifikācijā. Šobrīd vienā planšetē ir jāsavieto dati gan vecajā specifikācijā, gan jaunajā, savukārt vecās specifikācijas dati jākonvertē uz jauno ADTI specifikāciju līdz 2013.gada 27.aprīlim. Aktualizētās planšetes tiek iesniegtas Valsts zemes dienesta uzturētājai centrālajai datubāzei.
Tāpat tika izdiskutēts par principiem, kas būtu uzskatāms vai neuzskatāms par kļūdu, veicot mērnieku iesniegto ADTI darbu pārbaudi. Veicot atbilstības specifikācijai pārbaudi, nepieciešams pārbaudīt tos parametrus, kas noteikti Ministru kabineta noteikumu nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1.pielikumā. Tātad jāpārbauda, vai attiecīgajam objektam ir pareizs slānis, elementa tips, apzīmējums atbilstoši elektroniskajās resursu datnēs noteiktajai ģeometrijai, krāsa, līnijas platums, simboliem – to nosaukumi, bet tekstiem – to stils. Tādas tehniskas nianses, kā, piemēram” neatbilstība “template” nav uzskatāms par kļūdu. Savukārt semināra noslēgumā SIA “Mikrokods”, SIA “InfoĒra” un SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” prezentēja programmas, kas būtu noderīgas ADTI pašvaldību datubāzu turētājiem datu uzturēšanā, pārbaudē un konvertācijā.
Diemžēl Durbes novada pašvaldība joprojām neuztur pašvaldības datubāzi, tādējādi nepildot Ģeotelpiskās informācijas likumā noteikto pienākumu. Tas nozīmē, ka Durbes novada teritorijā neviens nepārrauga ADTI darbu kvalitāti un nenodrošina aktuālu datu uzkrāšanu.
Valsts zemes dienests uztur ADTI centrālo datubāzi, kas ir valsts informācijas sistēma un kurā apkopo informāciju no vietējo pašvaldību datubāzēm. Šobrīd ir uzkrātas vairāk kā 43 000 karšu lapas.
Valsts Zemes dienests

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *