SIA “Ametrs” Iepirkumu uzraudzības birojā uzvar AS LVM

Iepirkumu uzraudzības birojs 20.augustā lēma par atklātā konkursa “Par tiesībām veikt AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un AS LVM noteiktajām papildus prasībām” (id.Nr. AS LVM NĪ/2009/122/ak) rezultātu apstrīdēšanu.  IUB lēmums ir labvēlīgs SIA “Ametrs”, kurš nu ir ieguvis tiesības slēgt līgumu par iepirkuma sadaļu Nr.34. Savukārt SIA “G-Bergs,  VSIA “Latvijas Jūras administrācija , VSIA “Latvijas Valsts mērnieks” , SIA  “Ģeodēzists” un  AS “Mērniecības centrs MC” iesniegtie argumenti nav  pārliecinājuši IUB.

IUB Lēmums:

               atļaut pasūtītājam – AS „Latvijas Valsts meži” struktūrvienībai “LVM Nekustamie īpašumi” – slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursa „Par tiesībām veikt AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un AS LVM noteiktajām papildus prasībām” (id.Nr. AS LVM NĪ/2009/122/ak) 1.-30., 32.-33. un 35.-43.iepirkuma priekšmeta daļā noteiktajiem uzvarētājiem (iepirkuma komisijas 2009.gada 25.jūnija sēdes protokola Nr.13 4.1.punkts);

             atstāt pasūtītāja – AS „Latvijas Valsts meži” struktūrvienībai “LVM Nekustamie īpašumi” – lēmumu (iepirkuma komisijas 2009.gada 25.jūnija sēdes protokola Nr.13 4.2.punkts) par iepirkuma procedūras – atklātā konkursa „Par tiesībām veikt AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un AS LVM noteiktajām papildus prasībām” (id.Nr. AS LVM NĪ/2009/122/ak) – 31.iepirkuma priekšmeta daļas atstāšanu bez uzvarētāja jeb iepirkuma procedūras izbeigšanu konkrētajā iepirkuma priekšmeta daļā negrozītu;

              aizliegt pasūtītājam – AS „Latvijas Valsts meži” struktūrvienībai “LVM Nekustamie īpašumi” – slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursa „Par tiesībām veikt AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un AS LVM noteiktajām papildus prasībām” (id.Nr. AS LVM NĪ/2009/122/ak) 34.iepirkuma priekšmeta daļā “Aizkraukles raj., Klintaines un Aiviekstes pag., platība – 5 922,1 ha” noteikto uzvarētāju (iepirkuma komisijas 2009.gada 25.jūnija sēdes protokola Nr.13 4.1.punkts);

              uzdot pasūtītājam – AS „Latvijas Valsts meži” struktūrvienībai “LVM Nekustamie īpašumi” – divdesmit darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos iepirkuma procedūras pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot atklātā konkursa „Par tiesībām veikt AS LVM tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un AS LVM noteiktajām papildus prasībām” (id.Nr. AS LVM NĪ/2009/122/ak) 34.iepirkuma priekšmeta daļā “Aizkraukles raj., Klintaines un Aiviekstes pag., platība – 5 922,1 ha” iesniegtos piedāvājumus, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 84.panta astoto daļu:

1) pieņemt lēmumu, nosūtot paziņojumu IUB un visiem pretendentiem;

2) vienlaicīgi nosūtīt IUB visu informāciju attiecībā uz lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu.

 Avots: www.iub.gov.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *