Izsludināts Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) likums tika izstrādāts, lai nodrošinātu aktuālu un publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, un, lai informācija par teritorijām ar lietošanas tiesību ierobežojumiem būtu pieejama vienā informācijas sistēmā.

Likums paredz, ka informācijas sistēmā būs pieejami dati par visa veida īpašuma lietošanas ierobežojumiem, piemēram, aizsargjoslām, mikroliegumiem, piesārņotām vietām. Precīzu datu pieejamība par esošajām apgrūtinātajām teritorijām mazinās risku veicot darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcībā, būvniecībā, lauksaimniecībā un citās nozarēs.

Datus iekļaušanai informācijas sistēmā sniegs par šo datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu atbildīgās institūcijas, kā arī objektu īpašnieki.  Uzsākot darboties informācijas sistēmai, tajā tiks ievadīti dati no teritorijas plānojumiem, detālplānojumiem un zemes ierīcības projektiem, kam konkretizēti apgrūtinājumi. Pakāpeniski šie dati tiks nomainīti ar precīzākiem datiem no datu sniedzējiem, ja tādi būs.

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas programmatūru izstrādās līdz 2013.gada beigām, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Plānots, ka Valsts zemes dienests datus no informācijas sistēmas sāks izsniegt ar 2014.gada 1.janvāri.

2009. gada 29. janvārī Saeimā pieņemtais ATIS likums tika publicēts Latvijas Vēstnesī šā gada 18.februārī. Likums stāsies spēkā 2011.gada 1. janvārī..

Avots: VZD


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *