JAUNUMI 2008. GADĀ

  • Valsts zemes dienests Jūs informē, ka tiek virzīti Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma grozījumi. Lūdzu rast iespēju tos izskatīt un sniegt savu viedokli līdz š.g. 25.februārim. Sakarā ar paredzamajiem grozījumiem, ir plānots izstrādāt arī Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” grozījumus. Apzinoties kopēju atbildību par mērniecībā notiekošajiem procesiem un… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS