JAUNUMI 2008. GADĀ

  • Pieejamas jaunākās topogrāfiskās kartes

    Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir laidusi klajā Latvijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 par visu Latvijas teritoriju, kas tiek piedāvātas dažādos formātos – papīra karšu veidā un digitālā formā. Vispieejamākais formāts ir rastra versija – JPG formātā apkopotas kartes kompaktdiskā. Kartes var iegādāties Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā un karšu veikalā Jāņa Sēta. Lasīt vairāk

  • Šī gada 11.martā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.172 “Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā””, kas paredz risinājumu tādiem gadījumiem, kad mērniecības uzņēmumi 2007.gada nogalē saskaņā ar licencēšanas noteikumos noteiktajiem termiņiem iesnieguši nepieciešamos dokumentus licences pagarināšanai, bet licencēšanas komisija dažādu iemeslu dēļ… Lasīt vairāk

  • Sagaidāms, ka Latvijas mērnieku biedrības izveidotā zemes ierīcības un kadastrālās uzmērīšanas darbus sertificējošā institūcija mērnieku sertifikāciju uzsāks šī gada aprīlī. Uz sertifikācijas centra darbības uzsākšanu gaida aptuveni 10 mērniecības firmu mērnieki, kā arī 8 līdz šim sertificētās personas, kurām beidzies sertifikāta darbības termiņš. Paliek atklāts jautājums par ģeodēzisko darbu sertificēšanu. Jo Ministru kabineta 2007. gada… Lasīt vairāk

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS