Ar interaktīvas spēles palīdzību cer piesaistīt jauniešus mērnieka profesijai

Foto: Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Starptautiskajā Mērnieku dienā, 21. martā, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) prezentēja sadarbībā ar SIA “Roadgames Latvia” izstrādāto informatīvi izglītojošo orientēšanās spēli jauniešiem par mērniecības tematiku – “Ģeo-Inženieris”. Spēle veidota, domājot par jauniešu ieinteresēšanu par mērnieka profesiju un jaunu speciālistu piesaisti nozarei nākotnē.

Spēles ideja dzimusi vairāk nekā pirms gada un tās autors esot Rinalds Smilga, SIA “Latvijasmernieks.lv” valdes loceklis. Kā atklāja LKĢA vadītājs Mārtiņš Rutkovskis, sākotnēji šī ideja saskārusies ar zināmu skepsi, taču pamazām izdevies piesaistīt finansējumu no vairākiem sponsoriem. Projekta ģenerālsponsors ir Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra un Aizsardzības ministrija, bet to atbalstījušas arī Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, tāpat arī mērniecības uzņēmumi “Terra Topo”, “Latvijasmernieks”, “Ģeodēzists”, “Ventmetrs”, “GEO Development”, “Latīpašums” un “Ģeotelpiskie risinājumi”.

Iecerēts caur dažādiem informatīvajiem kanāliem sasniegt 8. – 12. klašu skolnieku auditoriju, kas no šāgada 21. marta līdz 21. septembrim varēs spēlēt “Ģeo-Inženieri” bez maksas. Pēc šī perioda noslēguma tiks apkopoti rezultāti un notiks labāko komandu apbalvošana. Pēc tam spēle varētu kļūt pieejama arī visiem citiem interesentiem. Tāpat plānots, ka spēle sadarbībā ar tās izstrādātājiem “Road Games” tiks katru gadu atjaunināta, aktualizēta.

Rinalds Smilga pastāstīja, ka ierosme spēles izstrādei radusies no savulaik vairākus gadus pastāvējušā konkursa “Vai tu esi mērnieks numur viens?”, kas bija orientēts studentu auditorijai. Domājot, kā turpināt aktivitātes šajā virzienā, secināts, ka svarīgāk būtu uzrunāt tieši tos jauniešus, kas vēl nav izlēmuši par labu studijām kādā konkrētā specialitātē, lai ieinteresētu, piesaistītu mērnieka profesijai. Pašreizējā situācija augstskolās rāda, ka ģeomātikas studijās ne visas vietas tiek aizpildītas, turklāt starp tiem studentiem, kas piesakās, nav matemātikas, fizikas un citu eksakto priekšmetu olimpiāžu augstāko vietu ieguvēju. “Sapratām, ka mērniecības joma jāreklamē jau ātrāk – pamatskolas skolniekiem. Cilvēki ierosmi studēt mērniecību pārsvarā gūst no vecākiem vai kādām paziņām, bet plašāka publika par mūsu nozari gandrīz neko nezina – redzot cilvēkus uz ielas stāvam pie mērniecības instrumenta, domā, ka tie ir no televīzijas. Mēs esam ja ne pirmie pasaulē, tad pirmie Eiropā, kas šādā, interaktīvā veidā uzrunā jauniešus par mērnieka profesiju. Mērķis ir piesaistīt nozarei nevis jaunos darba ņēmējus, bet darba devējus – cilvēkus, kas pratīs strādāt ar tehnoloģijām, analizēt iegūtos datus un pārdot tos tālāk, visā pasaulē,” atklāja spēles idejas autors R. Smilga.

“Šī ir nozīmīga diena Latvijas ģeodēzistu, ģeotelpisko speciālistu un ģeoinženieru saimei. Šis ir nākamais pakāpiens sociālajā līdzatbildībā par to, kā nozare attīstīsies mijiedarbībā ar sabiedrību. Šī spēle ir devums sabiedrībai, ko nozare sarūpējusi sadarbībā ar universitātēm,” sacīja Armands Celms, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes dekāns.

“Mums ir grūti piesaistīt darbiniekus tieši sarežģītajās ģeodēzista, augstas kvalifikācijas ģeoinženiera, ģeotelpiskās informācijas speciālista profesijās. Problēmas sakne meklējama jau skolā, jo ir maz bērnu, kurus interesē tehniskās zinātnes kopumā, tai skaitā mērniecība,” motivāciju, kāpēc finansiāli atbalstīt idejas tapšanu, skaidroja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģenerāldirektora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos Valdis Bērziņš.

Spēles programmētājiem nācies pamatīgi iedziļināties mērniecības pamatprincipos, pašiem “nedaudz kļūt par mērniekiem”, atklāja SIA “Road Games” pārstāvis Dāvis Kūrēns.

Lai piedalītos spēlē, nepieciešams viedtālrunis un interneta pieslēgums. Jāizveido komanda no 2-5 dalībniekiem un jādodas dabā uz kādu no spēlē iekļautajām sešām Latvijas pilsētām- Valmieru, Ogri, Jēkabpili, Rēzekni, Jelgavu vai Ventspili. Spēles mērķis – lai pēc spēles pabeigšanas skolnieks būtu uzzinājis ko jaunu, kā arī gūtu pirmo priekšstatu par mērniecību.

Spēlē esot ietverta liela funkcionālā dažādība, piedāvājot vairākus veidus, kā pildīt ar mērniecību saistītus uzdevumus. Ir iespēja gan meklēt atbildes uz jautājumiem reālajā vidē, gan informāciju internetā, gan risināt mīklas, gan veikt fiziskās aktivitātes, utt. Veidojot spēles saturu, mēģināts panākt labāko līdzsvaru starp izglītošanas un izklaidēšanas mērķiem, atklāja D. Kūrēns.

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *