Atklāj Rīgas ģeotelpiskās informācijas platformu GEO RĪGA

212

Plašākas auditorijas rīcībā ir nodots ģeotelpiskās informācijas portāls GEO RĪGA, kurā ikviens interesents bez maksas var iepazīties ar pašvaldības struktūrvienībās uzturētajiem ģeotelpiskajiem datiem.

“GEO RĪGA portāls būs noderīgs palīgs dažādām sabiedrības grupām, tostarp iedzīvotājiem, apkaimju aktīvistiem, investoriem un uzņēmējiem, inovāciju radītājiem un pētniekiem, valsts iestāžu darbiniekiem. Portālu plānots pakāpeniski pilnveidot un papildināt ar datiem, lai nodrošinātu efektīvu saziņu un atgriezeniskās saites saņemšanu no iedzīvotājiem, tādējādi atbalstot sabiedrības vēlmi būt informētai un līdzdarboties pilsētas attīstības procesos,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes vadītāja Diāna Korbe.

GEO RĪGA tematiskajās kartēs ikviens interesents var iepazīties ar daudzveidīgu un kvalitatīvu informāciju par Rīgas administratīvo teritoriju ‒ ielu tīklu un adresēm, priekšpilsētu un apkaimju robežām, kadastra informāciju un ielu sarkanajām līnijām, kā arī apskatīt aktuālākās ortofotokartes. Tāpat atsevišķā tematiskā kartē ir apskatāms Rīgas teritorijas plānojuma funkcionālais zonējums, lokālplānojumu un detālplānojumu robežas, kā arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums.

GEO RĪGA ir pieejami dati par pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, telpiskā informācija par piesārņojumu un atkritumu apsaimniekošanu, ziņas par pilsētas dižkokiem un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kā arī citi ar vides kvalitāti saistīti dati. Portālā var iepazīties arī ar Rīgas apkaimju 3D modeļiem, kas sniedz iespēju pilnvērtīgāk izpētīt gan objektu novietojumu, gan noēnojumu un saules ekspozīciju dažādos gadalaikos un diennakts stundās, kā arī izmantot tos dažādu telpisko risinājumu apspriešanai. Šobrīd ir publicēta daļa Rīgas apkaimju 3D modeļu, kuru klāsts ar laiku tiks papildināts. Šī gada otrajā pusē tiks uzsākta telpisko datu atvēršana arī mašīnlasāmos datu formātos, ļaujot  interesentiem veikt datu lejupielādi un izmantošanu savos risinājumos un sistēmās.

Portāls GEO RĪGA pieejams https://georiga.lv.

Uzsākot GEO RĪGA izstrādi, mērķis bija nodrošināt visiem interesentiem attālinātu un ērtu piekļuvi pašvaldības rīcībā esošajai ģeotelpiskajai informācijai, ļaujot to savietot un izmantot dažādām vajadzībām bez maksas programmatūru izmantošanas.  Turklāt datu pieejamība portālā GEO RĪGA mazinās nepieciešamību iedzīvotājiem vērsties pašvaldības iestādēs informācijas un konsultāciju saņemšanai. Ģeotelpisko datu pieejamība palielina pašvaldības darba caurskatāmību un ļauj iedzīvotājiem vienkārši un ērti saņemt datu pakalpojumus.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *