Ko atklāj mērniecības nozares dati par 2021. gadu?

Pagājuši jau vairāk nekā 2 gadi, kopš 2020. gada rudenī mērniecības nozares sabiedriskās organizācijas – Latvijas Mērnieku biedrība un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) – noslēdza vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai mazinātu ēnu ekonomiku nozarē. Vai šī apņemšanās tā arī paliks tikai deklaratīvā līmenī, vai arī sadarbība īstenosies ar konkrētu rīcību, tai skaitā no VID puses?

“LKĢA vēlas skaidri norādīt – mēs netolerēsim pelēko ekonomiku savā nozarē un izmantosim dažādus instrumentus šī mērķa realizācijai,” sola LKĢA vadītājs Mārtiņš Rutkovskis, piebilstot, ka LKĢA jau kopš 2016. gada strādā pie nozares sakārtošanas un pēdējos 3 gados ļoti aktīvi sadarbojas arī ar VID, skaidrojot nozares specifiku.

Pamatu ēnu ekonomikas analīzei mērniecības nozarē sniedz publiski pieejami dati – paša VID rīcībā esošie dati par uzņēmumu apgrozījumu, peļņu, nomaksātajiem nodokļiem, darbiniekiem, kā arī Valsts zemes dienesta dati par uzņēmumu reģistrētajiem darbiem (zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni). Kombinējot šos datus, atklājas pazīmes, kas var liecināt par iespējamu ēnu ekonomiku. Šajā rakstā, līdzīgi kā pirms vairākiem gadiem publicētajā apskatā par 2015. gadu, Mernieks.lv piedāvā iepazīties ar šo datu un pazīmju apkopojumu, izceļot mērniecības nozares vadošos uzņēmumus gan pozitīvos, gan ne tik pozitīvos rādītājos 2021. gadā.

Apgrozījums un peļņa

Pirmais rādītājs, kas norāda uz mērniecības nozares ekonomisko jaudu, kā arī lielākajiem uzņēmumiem, ir apgrozījums. Kopējais mērniecības uzņēmumu (neskaitot uzņēmumus, kuru darbības pamatnozare ir cita – būvniecība, projektēšana, mazumtirdzniecība, u.c. -, un kas tikai atsevišķos gadījumos tiek papildināta ar mērniecības pakalpojumiem) apgrozījums 2021. gadā Latvijā sasniedzis gandrīz 22,6 miljonus eiro (vidējais viena uzņēmuma apgrozījums – ap 114 000 eiro). Salīdzinot ar 2015. gadu, kad Mernieks.lv veica līdzīgu apkopojumu, notikusi izaugsme, lai gan ne pārāk strauja – toreiz kopējais apgrozījums bija gandrīz 18 miljoni eiro. Jāpiebilst, ka šajos skaitļos nav iekļauti pašnodarbināto personu apgrozījuma rādītāji, par kuriem informācija publiski nav pieejama.

Vadošo uzņēmumu topā radikālas izmaiņas nav notikušas – līderpozīcijās pēc apgrozījuma joprojām atrodas SIA “Metrum” un SIA “LatvijasMernieks.lv”, trešo vietu šoreiz ieņem SIA “Terra Topo”.

TOP 10, Apgrozījums
METRUM,SIA 2.679.064 €
Latvijasmernieks.lv, SIA 1.289.563 €
TERRA TOPO, SIA 1.019.326 €
VIDZEMES MĒRNIEKS, SIA 655.731 €
ĢEODĒZISTS, SIA 626.934 €
DELTA KOMPĀNIJA, SIA 575.517 €
A Komanda, SIA 512.816 €
AMETRS, SIA 454.320 €
B & B STRUKTŪRA, SIA 426.861 €
MERKO, SIA 409.306 €

Kopējā peļņa mērniecības uzņēmumiem 2021. gadā bijusi 2,634 miljonu apmērā. Šis skaitlis iegūts, summējot gan pelnošos, gan zaudējumus piedzīvojušo uzņēmumu bilances rādītājus. Pelnošie uzņēmumi kopumā nopelnījuši 3,134 miljonus eiro (vidēji viens uzņēmums – 24 878 eiro), savukārt zaudējumu kopējais apmērs arī ir gana iespaidīgs – gandrīz pusmiljons eiro (499 848).

Peļņas ziņā līderpozīcijās izvirzījusies SIA “Terra Topo”, kam seko SIA “Metrum” un SIA “Ģeodēzists”. Savukārt lielākos zaudējumus piedzīvojuši SIA “Austrumu mērnieks”, SIA “Meto Pro Group” un SIA “Energoplāns” (lai gan apgrozījums visām šīm trim kompānijām bijis samērā liels – virs vidējā).

TOP 10, Peļņa
TERRA TOPO, SIA 241.498 €
METRUM,SIA 184.093 €
ĢEODĒZISTS, SIA 166.444 €
Latvijasmernieks.lv, SIA 135.190 €
A Komanda, SIA 119.114 €
B & B STRUKTŪRA, SIA 109.065 €
3D PROJEKTS, SIA 86.527 €
TOPO PRO, SIA 78.838 €
VIDZEMES MĒRNIEKS, SIA 77.763 €
TOGEO, SIA 69.712 €

TOP 10, Zaudējumi
Austrumu mērnieks, SIA -37.560 €
METO PRO GROUP, SIA -35.664 €
Energoplāns, SIA -34.948 €
IM Latvija, SIA -32.307 €
GeoProf, SIA -28.929 €
PRO 3D, SIA -22.792 €
Hornet.lv, SIA -20.694 €
MĒRNIEKS MMR, SIA -18.429 €
Ventspils mērnieks, SIA -16.416 €
RIO M, SIA -16.227 €

Nodokļi

Kopumā mērniecības nozares uzņēmumi aizpērn nodokļos nomaksājuši 7,5 miljonus eiro, tātad apmēram trešo daļu no apgrozījuma. Vidēji viens uzņēmums – 31 114 eiro. Pēc samaksāto kopējo nodokļu apjoma saraksta augšgalā likumsakarīgi atrodas tie paši uzņēmumi, kas apgrozījuma sadaļā, tiesa gan, daži mazliet mainītās pozīcijās:

TOP 10, Nomaksātie nodokļi (tūkst.)
METRUM,SIA 1 035,96 €
Latvijasmernieks.lv, SIA 556,28 €
ĢEODĒZISTS, SIA 267,27 €
DELTA KOMPĀNIJA, SIA 231,09 €
TERRA TOPO, SIA 225,93 €
AMETRS, SIA 199,94 €
A Komanda, SIA 199,09 €
B & B STRUKTŪRA, SIA 182,56 €
VIDZEMES MĒRNIEKS, SIA 169,82 €
3D PROJEKTS, SIA 156,41 €

Vērts pievērst uzmanību arī statistikai par uz vienu darbinieku samaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas atklāj, kuros uzņēmumos strādā vislabāk, un kuros – visvājāk sociāli aizsargātie darbinieki. Pavisam sociālajās iemaksās mērniecības nozares uzņēmumi 2021. gadā samaksājuši 2,65 miljonus eiro. Vidējais rādītājs starp visiem uzņēmumiem bijis 2254 eiro par vienu darbinieku.

Izcilniekos šajā rādītājā ievietojies uzņēmums SIA “Energomontāžprojekts”, kur 2021. gadā vidēji uz vienu darbinieku VSAOI samaksāts gandrīz 8000 eiro apmērā, tam seko SIA “LKS GEO” ar 6,88 tūkstošiem eiro uz darbinieku un SIA “Limbažu Mērniecības birojs” ar gandrīz 6000 eiro uz darbinieku. Pārsvarā TOP 10 atrodamas lielas vai vidēji lielas kompānijas:

TOP 10, VSAOI uz 1 cilvēku (visvairāk, tūkst.)
ENERGOMONTĀŽPROJEKTS, SIA 7,93
LKS GEO, SIA 6,88
LIMBAŽU MĒRNIECĪBAS BIROJS, SIA 5,99
3D PROJEKTS, SIA 5,92
Vizmers, SIA 5,50
Latvijasmernieks.lv, SIA 5,41
PRO 3D, SIA 5,38
GEOMATIC, SIA 5,05
3D GEO, SIA 4,96
GeoSIJA, SIA 4,79

Savukārt vismazākās sociālās iemaksas par darbinieku 2021. gadā konstatējamas uzņēmumā SIA “Gintus” – saskaņā ar VID datiem, tikai 5 eiro. Tiesa gan, kopējie uzņēmuma samaksātie nodokļi pārsnieguši 1000 eiro robežu. Kopumā VSAOI nomaksas “antitopā” ir uzņēmumi ar pavisam mazu vai nelielu apgrozījumu, pāris tūkstošu līdz pārdesmit tūkstošu apmērā.

TOP 10, VSAOI uz 1 cilvēku (vismazāk, tūkst.)
Gintus, SIA 0,005
GR engineering, SIA 0,060
Rīgas mērniecības birojs, SIA 0,130
DKM, SIA 0,173
GEOPOLS.LV, SIA 0,177
Metrum V, SIA 0,219
Mērniecība A.K., SIA 0,265
Geo Land, SIA 0,310
Metrum T, SIA 0,330
Metrum S, SIA 0,345

Mērniecības darba vidējā cena

Par vienu no zīmīgākajiem rādītājiem, kas var liecināt par iespējamu ēnu ekonomikas klātbūtni (ieņēmumu neuzrādīšanu), mērniecības eksperti uzskata viena mērniecības darba vidējo cenu uzņēmumā. Šajā apkopojumā vidējā darba cena iegūta, uzņēmuma apgrozījumu izdalot ar paveikto reģistrēto darbu skaitu (summējot zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfijas un izpildmērījumus). Protams, jāatceras, ka VZD reģistrēto darbu sarakstā neietilpst ne ģeodēziskie darbi, ne detālplānojumi, ne (vairs) zemes ierīcības darbi un citi pakalpojumi, ko mērniecības nozares uzņēmumi veic. Tomēr ienākumiem arī no visiem šiem darbiem būtu jāparādās uzņēmuma kopējā apgrozījumā. Līdz ar to secināms, ka VZD reģistrēto darbu vidējā cena uzņēmumos ir pat vēl zemāka kā šeit redzamā.

Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas izpilddirektors, uzņēmuma SIA “GEO Development” vadītājs Mārtiņš Rutkovskis uzskata, ka minimālā vidējā viena reģistrētā mērniecības darba cena, ja uzņēmums uzrāda visus ienākumus un maksā nodokļus, nevarētu būt zemāka par 300 eiro. “Strādājot legāli, minimālās viena topogrāfiskā plāna izmaksas Rīgā pārsniedz 300 eiro, kadastrālās uzmērīšanas darbs izmaksā ap 800-900 eiro, zemāk par 300 eiro slieksni varētu maksāt vienīgi izpildmērījumi mazām platībām. Līdz ar to vidējā minimālā viena darba cena nevar iznākt mazāka par 300 eiro – šo ciparu neesam “izzīduši no pirksta”, bet izskaitļojuši gan sava uzņēmuma pieredzē, gan diskutējot ar pārējiem biedriem asociācijā,” skaidro M. Rutkovskis.

Tātad, ja uzņēmums darbojas pilnībā legāli un nav specializējies tikai un vienīgi mazu izpildmērījumu veikšanā, tā vidējai viena mērniecības darba cenai vajadzētu sasniegt vismaz 300 eiro. Statistikā, protams, var uzrādīties arī dažādas “anomālijas”, kuras var būt skaidrojamas gan ar kļūdām datu uzskaitē, gan pārāk nelielu darbu skaitu vai citiem faktoriem. Piemēram, šāda anomālija vērojama arī “dārgāko” vidējo darbu cenu augšgalā, kur nokļuvis SIA “Meto Pro J” ar darba cenu 43 629 eiro – turklāt šo summu izveidojis tikai viens topogrāfiskais plāns 0,3 hektāru platībā.

Mernieks.lv apkopoja uzņēmumus, kuru vidējā viena reģistrētā mērniecības darba cena ir bijusi zemāka par 300 eiro. Lai iespējami izvairītos no “anomālijām”, sarakstā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem 2021. gadā bijuši vismaz 50 reģistrētie darbi. Tāpat, lai lasītājs varētu spriest pēc iespējas pilnvērtīgāk, klāt pievienots arī darbu skaits pa darbu veidiem – cik katram no šiem uzņēmumiem bijis topogrāfiju, cik – izpildmērījumu, cik – zemes kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu.

Šajā antitopā pirmajā vietā ievietojies SIA “G-Bergs”, kas par vienu darbu vidēji prasījis 107 eiro. Seko SIA “Meijas Mērniecības pakalpojumi” ar 114 eiro un SIA “Mērnieks ZM” ar 128 eiro. Redzams, ka kopumā šajā sarakstā ir 48 uzņēmumi, bet starp tiem ir ļoti maz tādu, kuru zemā darba vidējā cena varētu būt ticami skaidrojama ar izteiktu fokusēšanos tikai uz mazāk pelnošajiem izpildmērījumiem (tabulā ar zilganu krāsu iezīmēti trīs šādi uzņēmumi). Pārējiem uzņēmumiem ir gana daudz reģistrēto darbu topogāfiskajos plānos, daļai arī zemes kadastrālajā uzmērīšanā.

Vidējā viena reģistrētā darba cena starp visiem mērniecības uzņēmumiem 2021. gadā bijusi 849 eiro.

Vidējā 1 darba cena, zemākās (visi zem 300)
Uzņēmums Vidējā cena ZKU Topo Izpild. Darbi
G-BERGS, SIA 107 € 36 129 173 338
Meijas mērniecības pakalpojumi, SIA 114 € 22 80 47 149
Mērnieks ZM, SIA 128 € 14 136 158 308
Terra Modus, SIA 139 € 0 189 133 322
LIPSBERGS, SIA 151 € 3 73 145 221
CORTINA, SIA 153 € 1 81 85 167
Gintus, SIA 156 € 3 29 23 55
Ģeodēzija S, SIA 157 € 112 99 43 254
MILLOR, SIA 158 € 0 100 9 109
GeoProf, SIA 160 € 0 74 61 135
GR engineering, SIA 161 € 0 54 3 57
TopoKAD, SIA 166 € 0 65 62 127
Azimuts inženierizpēte, SIA 167 € 92 440 167 699
SOLARS, SIA 168 € 0 141 316 457
IZPĒTE, SIA 168 € 0 219 255 474
Mans mērnieks, SIA 168 € 0 23 337 360
Topo, SIA 176 € 0 96 159 255
GeoTopo, SIA 179 € 0 269 57 326
GALILEJS, SIA 179 € 38 240 435 713
Teilors, SIA 182 € 20 48 31 99
Mērniecības Brokeri, SIA 189 € 0 110 271 381
ARIBO, SIA 193 € 0 98 226 324
ENERGOMONTĀŽPROJEKTS, SIA 199 € 0 278 158 436
Ķibilda zemes ierīcības birojs, SIA 207 € 47 234 297 578
Ģeoprojekts, SIA 219 € 28 211 90 329
MK mērnieks, SIA 232 € 0 54 96 150
LKS GEO, SIA 235 € 0 9 1032 1041
Topogrāfs, SIA 237 € 0 149 10 159
ĢEOMETRS, SIA 246 € 149 466 217 832
LatTopo, SIA 247 € 61 130 139 330
IR-ĢEO, SIA 248 € 0 42 15 57
Augšdaugavas mērnieks, SIA 249 € 113 6 0 119
IM Latvija, SIA 249 € 0 236 196 432
Bauskas Mērnieks, SIA 253 € 157 109 92 358
Rīgas mērnieku birojs, SIA 257 € 90 157 71 318
ZA69, SIA 260 € 0 27 243 270
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SERVISS, SIA 262 € 53 41 19 113
TOPO Libau, SIA 263 € 15 85 112 212
Mrisinajumi.lv, SIA 264 € 35 46 10 91
Leidzi, SIA 278 € 2 38 28 68
TOPO PRO, SIA 279 € 0 190 308 498
ICGD-PRO, SIA 283 € 0 58 36 94
MĒRNIEKS MMR, SIA 285 € 82 134 109 325
GEOMETRA, SIA 285 € 24 38 1 63
Ģeo-M, SIA 286 € 17 39 43 99
Alfa-Ģeo, SIA 287 € 14 101 54 169
ST mērnieks, SIA 291 € 0 42 89 131
ZENKA, SIA 295 € 13 38 15 66

LKĢA sagatavojusi arī zemāko vidējās reģistrētā darba cenas salīdzinājumu ar 2014. un 2015. gada datiem:

Viena darbinieka paveikto darbu skaits

Cits interesants rādītājs ir reģistrēto mērniecības darbu skaits vidēji uz vienu darbinieku. Ja vidēji viens darbinieks izpilda aizdomīgi daudz mērniecības darbu (tik daudz, ka to būtu reālistiski neiespējami paveikt), tas var norādīt uz iespējamu nelegālu nodarbinātību. LKĢA uzskata, ka 50-80 darbi uz vienu darbinieku gadā ir optimāls reālistiski paveicamo darbu skaits. Arī šis parametrs esot pārrunāts asociācijā. “Mazu izpildmērījumu ir iespējams vienā dienā “sazīmēt” un izveidot, taču vidējais darba cikls pie tā tomēr ir apmēram 3 dienas. Par kadastrālo uzmērīšanu nerunāsim – tas aizņem vēl ilgāku laiku. Līdz ar to secinājām, ka optimālā amplitūda gada laikā vienam darbiniekam varētu būt no 50-80 darbiem,” skaidro M. Rutkovskis.

Jāņem vērā, ka šeit runa ir nevis par sertificētiem mērniekiem, bet visiem uzņēmuma darbiniekiem (tātad šajā skaitā var ietilpt arī, piemēram, biroja administrators vai apkopēja, kas nemaz reālos ar mērniecību saistītos pienākumus neveic), uz kuriem izdalīts uzņēmuma paveiktais reģistrēto darbu skaits. Līdz ar to reālais paveikto darbu skaits mērniekiem un mērnieku palīgiem, visticamāk, iznāk vēl mazliet lielāks, nekā rāda šie skaitļi. Protams, šeit atkal jāņem vērā arī darbu specifika – ir iespējama situācija, kad uzņēmums specializējas tikai uz pavisam neliela apjoma darbiem (piemēram, mazajiem izpildmērījumiem) – tādā gadījumā vienam darbiniekam būtu iespējams paveikt arī lielāku darbu skaitu gadā. Tāpēc arī šai tabulai klāt pievienots darbu atšifrējums pa veidiem, un ar zilganu krāsu atzīmēti vairāki uzņēmumi, kuriem nav kadastrālās uzmērīšanas darbu un ir maz topogrāfiju, bet darbu pamatapjomu veido izpildmērījumi.

Rekordisti paveikto darbu skaita ziņā uz vienu darbinieku 2021. gadā bijuši SIA “GeoTopo” ar 326 darbiem, seko SIA “Geodēzija S” ar 254 darbiem un SIA “Topo Pro” ar 249 darbiem. Savukārt vidējais darbu skaits uz 1 darbinieku vienā uzņēmumā 2021. gadā bijis 51 darbs.

Darbu skaits uz 1 darbinieku (visi virs 80)
Uzņēmums Skaits ZKU Topo Izpild. Darbinieki
GeoTopo, SIA 326 0 269 57 1
Ģeodēzija S, SIA 254 112 99 43 1
TOPO PRO, SIA 249 0 190 308 2
ENERGOMONTĀŽPROJEKTS, SIA 218 0 278 158 2
Ķibilda zemes ierīcības birojs, SIA 193 47 234 297 3
GALILEJS, SIA 178 38 240 435 4
CORTINA, SIA 167 1 81 85 1
ARIBO, SIA 162 0 98 226 2
Terra Modus, SIA 161 0 189 133 2
Topogrāfs, SIA 159 0 149 10 1
Mērnieks ZM, SIA 154 14 136 158 2
SOLARS, SIA 152 0 141 316 3
MK mērnieks, SIA 150 0 54 96 1
Meijas mērniecības pakalpojumi, SIA 149 22 80 47 1
LKS GEO, SIA 149 0 9 1032 7
ABC Mērniecība, SIA 146   7 139 1
ĢEOReljefs, SIA 141 0 32 109 1
ZA69, SIA 135 0 27 243 2
RR Ģeodēzija, SIA 133 0 164 234 3
MGR Projekts, SIA 131 0 125 136 2
Parametrs, SIA 128 120 4 4 1
Topo, SIA 128   96 159 2
Bauskas Mērnieks, SIA 119 157 109 92 3
Augšdaugavas mērnieks, SIA 119 113 6 0 1
TP aģentūra, SIA 115 46 157 257 4
G-BERGS, SIA 113 36 129 173 3
NP TOPO, SIA 113 28 466 181 6
LIPSBERGS, SIA 111 3 73 145 2
LatTopo, SIA 110 61 130 139 3
Ģeoprojekts, SIA 110 28 211 90 3
Mērvienība, SIA 109 0 78 31 1
ĢEOMETRS, SIA 104 149 466 217 8
MAINER, SIA 103 0 0 103 1
Teilors, SIA 99 20 48 31 1
AT SURVEY, SIA 98 0 79 116 2
LIMBAŽU MĒRNIECĪBAS BIROJS, SIA 95 153 239 85 5
Mērniecības Brokeri, SIA 95 0 110 271 4
Smar, SIA 94 0 35 153 2
Mērniecības centrs MC, SIA 94 116 225 223 6
GEO Jūrmala, SIA 93 0 181 282 5
TOPOPROJEKTS, SIA 92 215 365 526 12
Mrisinajumi.lv, SIA 91 35 46 10 1
Energoplāns, SIA 90 141 197 114 5
Topometrs, SIA 87 54 65 142 3
IM Latvija, SIA 86 0 236 196 5
Alfa-Ģeo, SIA 85 14 101 54 2
GEO Latgale, SIA 84 103 175 144 5
Vizmers, SIA 83 0 6 407 5

Atsevišķa kategorija ir pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti un individuālie uzņēmumi, par kuriem nav publiski pieejamu datu par to algoto darbinieku skaitu. Var pieņemt, ka pašnodarbinātā persona visbiežāk arī ir tikai šī persona, taču teorētiski normatīvais regulējums ļauj saimnieciskās darbības veicējam, kas reģistrējies kā pašnodarbinātais, algot līdz pieciem darbiniekiem, savukārt individuālais komersants var algot pat vēl lielāku darbinieku skaitu. Informācija par to ir VID rīcībā, tāpat kā infomācija par pašnodarbināto/IK/IU apgrozījumu, kas arī nav publiski pieejama. Tāpēc šo kategoriju komersantus (kas 2021. gadā veikuši vairāk par 80 darbiem) Mernieks.lv izdala atsevišķā tabulā:

Darbu skaits pašnodarbinātajiem, IK, IU (visi virs 80)
Uzņēmums Skaits ZKU Topo Izpild.
Aigars Rieksts, PN 219 0 94 125
Guntis Štāls, PN 205 43 140 22
Jānis Balodis, PN 197 38 109 50
Mārtiņš Urtāns, PN 184 0 122 62
Mārcis Saulītis, PN 156 0 108 48
Andris Vilnis Zvērināts mērnieks, IK 105 40 32 33
Matīss Gidrēvičs, PN 94 0 30 64

Interesants fenomens, kam arī LKĢA nerod skaidrojumu, ir uzņēmumi (SIA), kas 2021. gadā veikuši darbus, bet kuriem nav neviena oficiāli reģistrēta darbinieka. Dažs no tiem izpildījis pat vairākus desmitus vai simtus darbu:

SIA ar darbiem, bet bez darbiniekiem
Uzņēmums Darbi
Mans mērnieks, SIA 360
Ģeo-M, SIA 99
Ģeodēzijas Centrs, SIA 21
MaksGeo, SIA 18
TopoLim, SIA 10
Gravimetrs, SIA 9
Baltic Biz International, SIA 8
ZD pols, SIA 6
PP Ģeodēzija, SIA 5
ĢEO OK, SIA 3
Geo Survey, SIA 2

Vēl viens kritērijs, kam var pievērst uzmanību ēnu ekonomikas kontekstā, ir uzņēmuma apgrozījuma attiecība pret darbinieku skaitu. Tas norāda uz darbinieku produktivitāti – cik lielus ieņēmumus uzņēmumam radījis viens darbinieks, tomēr, ja apgrozījums uz vienu darbinieku ir aizdomīgi mazs, tas varētu norādīt arī uz nedeklarētiem ienākumiem. Protams, arī šeit iespējamas dažādas situācijas – tā pati fokusēšanās uz mazāka apjoma darbiem vai vienkārši mazs pasūtījumu skaits (lai kontrolētu otro faktoru, atlasē atkal izmantoti tikai uzņēmumi ar vismaz 50 reģistrētiem darbiem).

Šajā sarakstā gan figurē lielākoties pavisam citi uzņēmumi – dominē uzņēmumi ar nelieliem apgrozījumiem, kas nez kāpēc uztur samērā lielu darbinieku skaitu:

Apgrozījums uz 1 darbinieku, eiro (TOP 10 zemākie)
Metrum T, SIA 2857
Metrum C, SIA 3121
Gintus, SIA 4287
Metrum AV, SIA 4480
GR engineering, SIA 4585
Leidzi, SIA 4727
Metrum L, SIA 4755
Metrum Z, SIA 5063
GeoProf, SIA 5385
Metrum K, SIA 5609

Kā skaidro M. Rutkovskis, sadarbība ar VID ir tikai pirmais posms organizācijas aktivitātēs ēnu ekonomikas apkarošanai nozarē. Otrajā etapā sekošot komersantu informēšana un apmācību rīkosana par finanšu pratību un komercdarbību kopumā. Tāpat plānots arī izstrādāt un virzīt jaunu normatīvo regulējumu, kas precizēs sertificēto mērnieku un komersanta darbību un atbildību sadalījumu. “Citiem vārdiem, tas palīdzēs saprast – kas un par ko atbild,” LKĢA ieceres atklāj M. Rutkovskis.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *