Zemes īpašniekiem bez maksas ir atvērti Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas dati

Veicinot publisko datu pieejamību sabiedrībai,  otrdien, 15. novembrī, Valsts zemes dienests (VZD) zemes īpašniekiem atver Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) datus.

ATIS mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas aizsargjoslas (piemēram, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, elektroniskajiem sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem u.tml.).
No 15. novembra portālā Kadastrs.lv zemes īpašniekam bez maksas ir pieejams jauns e-pakalpojums “ATIS dati par savām zemes vienībām”. Gadījumā, ja zemes īpašnieks konstatē, ka ATIS reģistrētie dati neatbilst reālajai situācijai apvidū, aicinām sazināties ar ATIS datu sniedzēju, kuram ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā VZD iesniegt datus to reģistrācijai vai aktualizācijai ATIS.
Plašāka informācija par e-pakalpojumu un tā lietošanu ir publicēta VZD mājas lapā sadaļā Pakalpojumi.
Jau informējām, ka atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022. gadam”, VZD ir piešķirts finansējums  ATIS datu atvēršanai. ATIS darbību un pieejamību valstī regulē Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *