Ar zemes mīlestību sirdī. In Memoriam: Modris Mengots (1942-2022)

Modris Mengots dzimis 1942. gada 17. augustā Rundāles pagastā. Bērnība pagājusi Rundāles pagasta “Druvās” un “Baļčos”. 1960. gadā absolvējis Jelgavas 2. vidusskolu, bet 1965. gadā pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultāti, iegūstot inženiera zemes ierīkotāja kvalifikāciju. Studijas M. Mengots turpinājis arī vēlāk, no 1984. līdz 1985. gadam LLA viengadīgajā aspirantūrā, izstrādājot disertāciju “Tīrumu un lauksaimniecības kultūru sējumu masivizācijas ekonomiskais pamatojums”. Pēc tās aizstāvēšanas M. Mengots saņēmis Ekonomisko zinātņu kandidāta grādu 1987.gadā.

Darba gaitas M. Mengots sācis pēc dienesta armijā, vispirms strādājot LLA kā Rajonu plānošanas un teritorijas organizācijas zinātniskās laboratorijas inženieris, pēc tam Zemes ierīcības katedrā kā vecākais laborants (1967-68), asistents (1968-81), vecākais pasniedzējs (1981-89), no 1989.g. docents. 1990.g. ieguvis PSRS tautas izglītības komitejas piešķirto docenta nosaukumu. M. Mengots bijis arī Hidromeliorācijas fakultātes un Zemes ierīcības fakultātes dekāna vietnieks (1986), Zemes ierīcības katedras vadītājs (1986-92).

M. Mengots aktīvi strādājis akadēmiskajā sfērā, izstrādājot dažādas darba programmas tādos studiju kursos kā “Agrāro attiecību un zemes ierīcības vēsture”, “Zemes ierīcības projektēšana”, “Zemes tiesības”, “Pagasta ceļi”, “Zemes ierīcības darbu organizācija”, “Lauksaimniecības rajonu plānošana”, “Nekustamais īpašums”, “Meža ceļi”, “Zemes ierīcības ar ģeodēzijas pamati” un citos. Lasītas lekcijas, vadīti laboratorijas darbi un praktiskie darbi, kā arī mācību un ražošanas prakses, kursa darbi un projekti, bakalaura darbi un diplomprojekti.

Aktīvais un profesionālais pasniedzēja darbs devis M. Mengotam iespēju darboties arī dažādos sabiedriski nozīmīgos amatos. Viņš bijis gan zemes ierīcības specialitātes valsts eksāmenu komisijas loceklis, gan Hidromeliorācijas fakultātes un Zemes ierīcības fakultātes padomes loceklis, gan arī Baltijas republiku zemes ierīcības specialitātes Koordinācijas padomes loceklis (no 1987. – 1989. gadam).

Kopumā M. Mengots LLU nostrādājis 46 gadus un viņa paveiktais universitātes akadēmiskajā darbā un zemes ierīcības studiju virziena attīstībā novērtēts ar vairākiem apbalvojumiem. 2013. gadā M.Mengotam, beidzot darba gaitas piešķirts Pateicības raksts par ilggadēju un godprātīgu darbu universitātē, tāpat arī Pateicības raksts par ieguldījumu LLU Lauku Inženieru fakultātes (tagad – Vides un būvzinātņu fakultātes) ēkas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā, tapšanā.

Savu pēdējo apbalvojumu Modris Mengots saņēma šāgada 8. martā, kad, pārkāpjot 80 gadu jubilejas slieksnim, par ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā viņam tika piešķirts augstākais Latvijas Mērnieku biedrības apbalvojums – Goda ordenis.

Cilvēciskajā saskarsmē M. Mengots allaž bijis atsaucīgs, izpalīdzīgs, neliedzis savas zināšanas un padomu, stāsta docenta kolēģi. “Man Modris bija arī pasniedzējs un mūsu kursa kurators. Katedrā viņš allaž bija jautrs, palicis atmiņā ar savu humora dzirksti. Viņš vienmēr pret visiem izturējās laipni, iejūtīgi,” atceras Vivita Puķīte, LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vadītāja. Pirms astoņiem gadiem M. Mengots bija devies pensijā, un šo laiku pavadījis savās lauku mājās netālu no Jelgavas, jo zemes darbi allaž gājuši pie sirds – savulaik bijusi pat sava zemnieku saimniecība. “Labi, ka vēl paspējām pie viņa aizbraukt un nodot Mērnieku biedrības apbalvojumu. Izsmējāmies, izrunājāmies par to, kā viņam tagad klājas,” pēdējo tikšanos ar M. Mengotu atceras V. Puķīte.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *