Prioritāriem investīciju projektiem uzmērīšana būs jāveic ātrāk

Kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbi, kas saistīti ar prioritāru investīciju projektu realizēšanu, mērniekiem būs jāpaveic divas reizes ātrāk nekā paredz līdz šim normatīvajos aktos noteiktie termiņi. Šādu informāciju vēstulē Latvijas Mērnieku biedrībai un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienībai sniedzis Valsts Zemes dienests (VZD).

Šī jaunā prasība izriet no valdībā steidzamības kārtā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 83 “Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu”, kuru mērķis ir samazināt administratīvo slogu un paātrināt administratīvos saskaņošanas procesus, vienlaicīgi veicinot Latvijas konkurētspēju investīciju piesaistes jomā.

Noteikumi paredz, ka investīciju projektu par prioritāru var noteikt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pēc tam  aģentūra trīs darba dienu laikā par to informē atbildīgās tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas, kuras ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, veicot valsts pārvaldes uzdevumus. Noteikumu Nr.83 3. punkts paredz, ka valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu saraksts un gadījumi, kad attiecībā uz prioritārajiem investīciju projektiem ir nodrošināmi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 59. panta trešajā daļā1 noteiktajā prioritārajā kārtībā un termiņā, ir noteikti Noteikumu Nr. 83 pielikumā.

Tas nozīmē, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbi, kā arī augstas topogrāfiskās informācijas sagatavošana, tādu investīciju projektu, kurus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra būs noteikusi par prioritāriem, īstenošanai būs veicami prioritārāk par citiem, pie tam, divas reizes īsākā termiņā nekā tas paredzēts attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, kas pārsniedz 5 darba dienas un par to netiks piemērota papildu maksa.

Piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, 72. punktu mērnieks 30 kalendāra dienu laikā izvērtē un sagatavo atzinumu par iebildumu pamatotību un darbu turpināšanu. Atzinumu nosūta ierosinātājam un pierobežniekam, informējot par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu turpināšanu. Attiecīgi no Noteikumu Nr. 83 pielikuma, 1.17.3. apakšpunktā noteiktā izriet, ka prioritāro investīciju projektu gadījumā mērniekam atzinums par iebildumu pamatotību un kadastrālās uzmērīšanas darbu turpināšanu būs sagatavojams nevis 30 kalendāro dienu laikā, bet 15 kalendāro dienu laikā, pie tam, prioritāro investīciju projektu īstenošanai nepieciešamie zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi būs veicami prioritārāk par citiem.

Papildus VZD informē, ka atbilstoši Noteikumiem Nr.83 arī Dienestam ir noteikts pienākums kadastra objekta reģistrācijas/kadastra datu aktualizācijas pakalpojumus, kuru izpildes termiņš pārsniedz 5 darba dienas, sniegt vismaz divas reizes ātrāk, nepiemērojot papildu maksu. Šo pakalpojumu skaitā ietilpst arī kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas pakalpojumi pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu saņemšanas.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *