Plānotas izmaiņas Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādī

Valsts zemes dienests (VZD) nodod sabiedrības līdzdalībai Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība””, kas paredz aktualizēt VZD maksas pakalpojumu cenrādi. Plānotās izmaiņas attiecas uz VZD ģeotelpisko datu izplatīšanas servisa izmantošanu un uz informācijas izsniegšanu papīra formātā.

VZD ģeotelpisko datu izplatīšanas servisu šobrīd izmanto 14 klienti (juridiskās personas). VZD veiktā datu pieprasījumu analīze liecina, ka būtiski pieaug ģeotelpisko datu izmantošanas gadījumu kopējais skaits – 2020. gada  augustā sasniedzot jau ap 4,6 miljoniem mēnesī (vidējais pieprasījumu skaits 2020. gada deviņos mēnešos ir 3,4 miljoni mēnesī). 90% no kopējā datu pieprasījumu skaita mēnesī veido trīs šī datu servisa klientu datu pieprasījumi. Pārējo vienpadsmit  klientu datu pieprasījumu skaits ir salīdzinoši neliels, veido vien 10% no kopējā datu pieprasījumu skaita mēnesī

Jāuzsver, ka šis ģeotelpisko datu izmantošanas pieaugums rada būtisku noslodzi uz VZD infrastruktūru kopumā, tādēļ nepieciešams pārskatīt šo pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, nodrošinot, ka turpmāk datu servisa lietotāji par saņemto pakalpojumu maksātu atbilstoši veikto pieprasījumu skaitam nevis vienotu cenu, neatkarīgi no veikto datu pieprasījumu apjoma. Šāda pieeja nodrošinās vienlīdzīgāku attieksmi pret datu saņēmējiem, ievērojot principu, ka tie, kas intensīvāk izmanto pakalpojumu, vairāk arī maksā par pakalpojuma uzturēšanu. Projekts paredz turpmāk ģeotelpisko datu izplatīšanas servisa klientam piemērot vienotu cenu – 42,05 euro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī.

Pārsniedzot pamatcenā ietverto datu pieprasījumu skaitu, tiks piemērota papildu maksa – 42,05 euro par katriem nākamajiem 25 000 datu pieprasījumiem. Šobrīd pakalpojuma cena ir 170,75 euro par neierobežotu datu pieprasījumu apjomu.

Kā norāda VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka, VZD veiktā datu pieprasījumu analīze liecina, ka pie esošā datu pieprasījumu apjoma mēnesī, plānotās izmaiņas  neietekmēs lielāko daļu šī servisa esošo klientu, kas datus izmanto savām vajadzībām, un izmaksas pat samazināsies. Kā uzsver V. Narnicka:

“Veicot minētās izmaiņas pakalpojumu cenrādī, tiek radīti labvēlīgāki nosacījumi plašākam lietotāju lokam, sniedzot iespēju izmantot ģeotelpiskos datus par atbilstošu samaksu”

Lai veicinātu sabiedrību izmantot pakalpojumu materiālu elektroniskos izsniegšanas kanālus, aktualizētais VZD maksas pakalpojumu cenrādis paredz izmaiņas arī informācijas izsniegšanas pakalpojumos, papildu pakalpojuma esošajai maksai ieviešot maksu par papīra materiālu izsniegšanu. Turpmāk par jebkāda dokumenta (A3 un A4 formātā) izsniegšanu papīra formā, kas pārsniedz 10 lapas, ir plānots noteikt papildu maksu 1,55 euro apmērā. Savukārt par katru lielformāta (A2, A1 un A0) izdruku papīra formā  8,55 euro, kas ietver izmaksas tā sagatavošanai un izsniegšanai. Minētās papildu maksas attiecas tikai uz papīra izdrukām, dokumentu saņemot elektroniski, tās netiek piemērotas. Turklāt jānorāda, ka pašu informācijas izsniegšanas pakalpojumu cena nemainās, piemēram, arī turpmāk par vienu arhīva dokumentu būs jāmaksā 3 euro, bet par vienu arhīva lietu 15 euro.

Ministru kabineta noteikumu projekts par VZD pakalpojumu cenrāža izmaiņām ir pieejams VZD tīmekļa vietnē, sadaļā Sabiedrības līdzdalība. Iebildumus un priekšlikumus par noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz šī gada 26. janvārim, sūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

  2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio В ходе проверки информации о компании…

  3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *