LMB informē par ikgadējo darbu sarakstu iesniegšanu (papildināts ar infografiku)

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (LMB SC) atgādina un informē, ka tuvojas gada beigas un nākamā gada sākumā līdz 1. februārim sertificētajām personām jāiesniedz izpildīto darbu atskaites. Papildus atskaitei jāiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

LMB SC vērš uzmanību, ka 2020. gadā ir mainīta dokumentu iesniegšanas kārtība un visiem mērniekiem un ģeodēzistiem atskaites līdz 2021. gada 1. februārim jāiesniedz elektroniskā veidā. Ja personai ir vairāki sertifikāti tiek sagatavota viena EXCEL datne ar atsevišķām lapām katram sertifikātam.  Ja sertificētā persona nav veikusi darbus attiecīgā laika periodā, atskaiti iesniedz iepriekš aprakstītā formā ar darbu skaitu nulle.

Pie darbu atskaites pievieno profesionālās civiltiesiskās atbildības (PCTA) apdrošināšanas polisi vai polises PDF formātā (elektroniska datne), kas sedz atskaitē norādīto darbu laika periodu. Polisē obligāti jābūt norādītam sertificētās personas vārdam, uzvārdam un sertifikāta numuram.

Polises iesniedz katra sertificētā persona, neatkarīgi no tā, vai polisē ir norādītas vairākas sertificētās personas, vai polises  ir iesniedzis uzņēmums par visiem darbiniekiem, vai ja atjaunotā polise jau ir sūtīta tās izsniegšanas datumā. Atgādinām, ka sertificētām personām, kuras strādā vairākos uzņēmumos, jāpārliecinās, ka apdrošinšānas polisē ir ietverta darbu izpilde pie vairākām juridiskām personām vai arī jābūt vairākām apdrošināšanas polisēm.

Atskaiti pārbauda un paraksta katra sertificētā persona un iesniedz kā vienu elektroniski parakstītu dokumentu ar elektronisko parakstu.

LMB SC norāda uz darba atskaišu datņu, PCTA polišu un elektroniskā dokumenta nosaukumu veidošanas prasībām: darbu atskaites – “D21”, PCTA polises – “P19-20” vai “P20-21”. Nosaukumos nelietot latviešu valodas diakritiskās zīmes (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).

Sk. infografiku (2. attēls).

Sīkāk skatīt atskaišu iesniegšanas aprakstu. Izpildīto darba atskaišu parauga datni skatīt šeit.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *