VID, LMB un LKĢA paraksta vienošanos par sadarbību

Šī gada 3. novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā ar divām biedrībām – ar Latvijas Mērnieku biedrību un ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju.

Vienošanās mērķis ir mazināt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas, kā arī veicinot mērnieku sociāli ekonomisko interešu aizstāvību.
Noslēgto sadarbības vienošanos ietvaros Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz abu biedrību biedru pienākuma – noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu – izpildi. Biedrības arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozaru darbības sakārtošanā.
VID, ņemot vērā abu biedrību sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstīto vienošanos mērķi. Biedrību sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrības par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā un jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā, kā arī jauniem VID pakalpojumiem.
Abas vienošanās stājas spēkā ar to abpusējas parakstīšanas dienu un ir noslēgtas līdz 2023. gada 31. decembrim.
Informācija par visiem VID un uzņēmēju biedrību parakstītajiem vienošanās līgumiem, kuru mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un “aplokšņu algām”, pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Sadarbība ar nozaru asociācijām”.
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas mērķis ir veicināt minētās asociācijas attīstību un paaugstināt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozaru prestižu. Asociācijas uzdevumi ir kartogrāfu un ģeodēzistu interešu pārstāvēšana valsts pārvaldes institūcijās, līdzdalība tehniskās politikas formēšanā, dalība kartogrāfisko un ģeodēzisko pakalpojumu tirgus veidošanā un aizsardzībā, valsts un pašvaldību pasūtījumu izsolēs. Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) tika nodibināta 1920. gada 28. februārī. Savu darbību biedrība atjaunoja 1988. gada 5. decembrī. Ar minētās biedrības līdzdalību Valsts zemes dienests 1993.gadā atjaunoja zvērināto mērnieku darbību. Tika organizēta mērnieku apmācība, vēlāk arī licencēšana. 2006.gadā LMB kopēju mērķu sasniegšanai sāka sadarboties ar Latvijas Kartogrāfijas un ģeodēzijas asociāciju. 2008.gada septembrī LMB iestājās Eiropas Mērnieku padomē (CLGE).

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

  2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio В ходе проверки информации о компании…

  3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *