LMB aicina iesūtīt priekšlikumus grozījumiem MK noteikumos Nr. 1019

Pamatojoties uz Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas apkopotajiem un sagatavotajiem iebildumiem, Valsts zemes dienests pārstrādāja 2019.gada nogalē sabiedriskai apspriešanai iesniegtos grozījumus MK noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, informē Latvijas Mērnieku biedrība.

Grozījumi bija izstrādāti bez mērniecības profesionālo organizāciju līdzdalības un neietvēra mērniecības darbu veicēju priekšlikumus, tāpēc ir nolemts noteikumu grozījumus pārstrādāt pēc būtības, noskaidrojot un ietverot mērniecības darbu veicēju priekšlikumus.

Tuvākajā laikā MK noteikumos Nr. 1019 tiks veikti “tehniski” grozījumi, kas nepieciešami, lai harmonizētu tos ar normatīvajiem aktiem, kuru regulējums jau stājies spēkā, piemēram, 2019.gada decembra grozījumiem MK noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un citos normatīvajos aktos:

 • oficiālās e-adreses izmantošana mērniekiem komunikācijā ar zemes īpašniekiem un pierobežniekiem;
 • regulējums zemes robežu plānu kamerālajai pārzīmēšanai, ko izpilda mērnieki, mazinot ierobežojumus (vienādojot ar MK noteikumiem Nr. 263);
 • “Cits zemes lietojums” iekļaušanas nosacījumi, kas vienādoti ar MK noteikumos Nr. 263 norādītajiem;
 • dokumentu iesniegšanas kārtība, lai atvieglotu dokumentu apriti e-vidē, tajā skaitā robežu plānu elektroniskā iesniegšana;
 • informācijas par servitūtiem neiekļaušana apgrūtinājumu plānā, jo atbilstoši MK noteikumiem Nr. 263 apgrūtinātās teritorijas no 2019. gada 1. decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas, saņemot informāciju no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas;
 • robežu neatbilstības novēršana pirmreizējā mērniecībā tāpat kā “parastās” mērniecības gadījumā jeb gadījumā, ja tiek mērīta jau iepriekš noteikta zemes vienība;
 • tehniski precizējumi.

Lai atvieglotu mērnieku darbu un uzlabotu kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, tiks izstrādāti jauni grozījumi MK noteikumos Nr.1019.

Galvenās izvirzītās grozījumu tēmas, orientējoties uz procesu atvieglošanu, ir:

 • robežu apsekošanas, atjaunošanas, neatbilstības novēršanas un noteikšanas procesu pārskatīšana un optimizēšana;
 • robežzīmju ierīkošanas process, vai ir nepieciešamība pēc jauniem robežzīmju nostiprinājumu veidiem, to lietderīguma pamatotība;
 • vietējā tīklā uzmērīto robežu atjaunošana problemātika un iespējamie risinājumi ņemot vērā, ka tiks veikta Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmas modernizācija un lielākās izmaiņas paredzamas plaknē (+/- 10 cm);
 • ierādīto robežu atjaunošana.

Par augstāk minētājām un citām tēmām LMB aicina iesniegt priekšlikumus līdz 30.11.2020., sūtot uz e-pastu lmb@lmb.lv. Lai priekšlikumu būtu kvalitatīvi un saprotami, lūdzam tos pamatot.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

 1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

 2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio В ходе проверки информации о компании…

 3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *