In memoriam. Jānis Štrauhmanis (1944-2020)

Var visu aizsegt viena pati šodiena,

        es tāpēc vecas kartes dievinu,

        jo, tikai liekot kontūru uz kontūras,

        top laika svētbilde un laika fotogrāfija.

(Ojārs Vācietis)

Jānis ŠTRAUHMANIS

⃰ Dzimis 15.06.1944. Rīgā

†Miris 09.09.2020. Rīgā

Jānis Štrauhmanis (1944. 15. VI. Rīgā), kartogrāfs, kartogrāfijas vēsturnieks, ģeogrāfijas zinātņu kandidāts (1973), docents (1979), Dr. geogr. (1992), Dr. habil. hist. (1997), RTU profesors (2006). Beidzis LVU Ģeogrāfijas fakultāti (1968), MVU aspirantūru kartogrāfijā (1972), stažējies VDR (1977, 1981), Čehoslovākijā (1983). LVU Ģeogrāfijas sektora zinātniskais līdzstrādnieks (1970-1972), Ekonomiskās ģeogrāfijas katedras vec. pasniedzējs (1972-1977), docents (1977-1998), katedras vadītājs (1985-1990), Ģeogrāfijas fakultātes dekāns (1980-1985), Latvijas Jūras akadēmijas profesors (1998-2003), RTU Ģeodēzijas katedras kartogrāfijas priekšmetu docents (1993-2003), Ģeomātikas katedras asociētais profesors (2003-2006), katedras vadītājs (2003-2012), profesors (no 2006). Studiju programmu „Ģeodēzija un kartogrāfija”, „Ģeomātika” maģistra darbu un doktorantūras vadītājs, LU un RTU promociju darbu vadītājs un eksperts. Vadījis starptautisko un nacionālo projektu izstrādi (no 2003). Studiju procesā piedalījies līdz 2017. gadam. Galvenie mācību priekšmeti: kartogrāfija, tematiskā un teorētiskā kartogrāfija, kartogrāfijas vēsture, ģeomātikas pamati, likumdošana ģeomātikā, ārzemju studentu apmācība.

Pētījis ekonomiskās kartogrāfijas un ģeomātikas problēmas. Publicējis vairāk nekā 600 zinātnisko un populārzinātnisko rakstu, 20 grāmatu, t.sk. Ģeogrāfiskais atlants (1984), Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas terminu vārdnīca (1992, līdzautors), Kartogrāfija (1993, 2004), Latvijas ostas (2000), Saistošā kartogrāfija (2001), Tematiskā kartogrāfija (2002), Jūras navigācijas kartogrāfija (2003), Ūdensceļu ģeogrāfija (2003), Kartogrāfija tūrismā (2004), Institūts Rīga-Brisele (2005) u.c.

Aktīva starptautiskā sadarbība ģeodēzijas, ģeomātikas un kartogrāfijas jomā. Vairāku profesionālo biedrību un asociāciju loceklis. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs (1988), valdes loceklis, priekšsēdētājs (2003). Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas biedrs, viceprezidents (1992). Aktīvi piedalās LMB darbā, bijis LMB valdes loceklis. LMB piešķirts augstākais apbalvojums par mūža ieguldījumu mērniecībā. Jānis Štrauhmanis ilgus dzīves gadus nesavtīgi atdevis augstākās izglītības mērniecības speciālistu sagatavošanā, mērniecības nozares ģeodēzijas un kartogrāfijas virzienu attīstībā, to vadībā un zinātniskajā pētniecībā.

Īpašības:  Stiprs raksturā, godīgs, izpalīdzīgs, tai pat laikā optimists visās dzīves jomās!


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *