Plānots mainīt LĢIA cenrādi

Valsts sekretāru sanāksmē 11. jūnijā izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpojumu jauno cenrādi*. Tas paredz visai būtiskas izmaiņas LĢIA sniegto pakalpojumu klāstā un izcenojumos, daļu cenu samazinot, dažas pozīcijas paaugstinot, no vairākiem pakalpojumiem atsakoties un uzsākot piedāvāt arī dažus jaunus pakalpojumus.

Piemēram, turpmāk LĢIA plāno vairs nesniegt ģeodēzijas pakalpojumus, kas pašreizējā cenrādī uzskaitīti kā pirmie – augstuma noteikšana ar nivelēšanu (ģeometriskā nivelēšana no vidus). Vienlaikus aģentūra konstatējusi, ka radusies nepieciešamība pēc dažiem jauniem ģeodēziskiem pakalpojumiem. Esot būtiski pieaudzis tādu gadījumu skaits, kuros juridiskas vai fiziskas personas pieprasa pārcelt uz citu vietu savā īpašumā esošos valsts ģeodēziskā tīkla punktus, līdz ar to plānotajā cenrādī iekļauti jauni pakalpojumi – valsts ģeodēziskā tīkla punktu (sienas zīmju un grunts zīmju) pārcelšana. Tas nebūs lēts prieks – sienas zīmes pārcelšana izmaksās 962,62 eiro, savukārt grunts zīmes pārcelšana – 951,55 eiro.

Cenrāža projektā paredzētas izmaiņas arī LĢIA izsniedzamo ģeotelpisko datu klāstā. Vairākas datu kopas no cenrāža plānots izslēgt, jo aģentūra tās jau sākusi piedāvāt bez maksas, kā atvērtos datus (topogrāfisko karti mērogā 1:50 000, Latvijas pārskata karti mērogā 1:250 000, iepriekšējo ciklu ortofotokartes krāsainā un infrasarkanā spektrā, digitālā reljefa modeli ar regulāro tīkla soli 20m visai Latvijas teritorijai un digitālā augstuma modeļa pamatdatus no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi, kuriem veikta iegūto punktu automātiskā klasificēšana un zemes virsmas slāņa punktu manuālā sakārtošana).

Daži citi līdzšinējie produkti vairs netiks piedāvāti pieprasījuma trūkuma dēļ. Cenrāža projekts vairs neparedz iespēju saņemt ģeotelpiskās informācijas izdrukas topogrāfiskā formā – Latvijas topogrāfisko karti mērogā 1:100 000, topogrāfisko karti mērogā 1:2 000, kā arī laminētu Latvijas teritorijas pārskata karti mērogā 1:250 000 (2008. gada izdevums). Tāpat vairs nebūs iespējams abonēt tīmekļa pakalpes (WMS un WMS/WMTS vai REST pakalpojumiem) un ģeotelpiskās informācijas pamatdatus uz sešu mēnešu periodu. Tāpat plānots atteikties no novecojušiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatu formātiem un turpmāk datus vairs neuzturēt un neizsniegt JPEG un ESRI ArcGIS Personal Geodatabase formātos.

Cenrādī paredzēts piedāvāt arī vairākus jaunus ģeotelpisko datu produktus – digitālā reljefa un virsmas modeļa vizualizētus attēlus ar izšķirtspēju 25 cm, no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotus reljefa, virsmas un paaugstinājuma modeļus ar izšķirtspēju 1 m un no aerofotografēšanas datiem sagatavotu virsmas modeli ar izšķirtspēju 1 m.

Izcenojumu ziņā cenrāža projekts paredz gan samazinājumus, gan pieaugumus. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu saņemšanai “aprēķināts cenu samazinājums būtiskā apjomā, pakalpojumu cenai samazinoties līdz pat 75%”, minēts noteikumu projekta anotācijā. Tā, piemēram, topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (1 datne/1 kvadrātkilometrs) līdzšinējo 13,64 eiro vietā turpmāk varētu maksāt 6,95 eiro; Rīgas teritorijas topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 cenu plānots samazināt no pašreizējiem 1077,22 eiro uz 406,46 eiro; topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 bez reljefa datiem (1 datne/25 kvadrātkilometri) – cena samazinātos no 10,85 uz 7,17 eiro; topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai bez reljefa datiem – no 4089,15 uz 893,71 eiro, u.c. Jaunā cenrāža apstiprināšanas gadījumā lētāki kļūs arī ģeomagnētisko un gravimetrisko vērtību noteikšanas pakalpojumi.

Savukārt cenu palielinājums ieplānots pārsvarā poligrāfijas pakalpojumu sadaļā. Kā skaidro aģentūra, šeit “pakalpojumu cenas vidēji palielinās līdz pat 200%, kas saistīts ar pakalpojumu cenu diferencēšanu starp dažādiem pakalpojumu veidiem un valsts inflācijas pieaugumu patēriņam 5,6% un atlīdzības apmēru pieaugumu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” noteikto cenu aprēķināšanas metodiku, nodrošinot, ka visas ar konkrētās iekārtas vai materiālu izmantošanu saistītās izmaksas tiek attiecinātas uz konkrēto pakalpojumu, kurā šīs iekārtas vai materiāli izmantoti”.

Nedaudz pieaugs arī izmaksas par LĢIA speciālistu pakalpojumiem – no pašreizējiem 17,07 eiro par stundu uz 18,06 eiro par stundu.

Vienlaikus ar cenrāža jauno projektu tikuši sagatavoti grozījumi arī Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi”. Galvenās izmaiņas šeit meklējamas noteikumu 5. punktā, kas nosaka LĢIA uzturēto ģeotelpiskās informācijas pamatdatu (topogrāfisko, ortofotokaršu un digitālā reljefa (augstuma) modeļa) atjaunošanas ciklus, kā arī pielikumā “Standarta ģeotelpiskās informācijas pamatdati”, kurā noteikti jauni aģentūras sagatavotie ģeotelpiskās informācijas pamatdati un nedaudz izmainīti to izplatīšanas formāti.

Viena no būtiskākajām izmaiņām aģentūras uzturēto karšu sagatavošanā – plānots atteikties no topogrāfiskā plāna pilsētām un blīvi apdzīvotām teritorijām mērogā 1:2 000 piecu gadu atjaunošanas cikla. LĢIA skaidro, ka ierobežoto resursu dēļ tā nevar nodrošināt šo plānu uzturēšanu 5 gadu ciklā un attiecīgi šobrīd veic tikai jaunu topogrāfisko plānu sagatavošanu pilsētām un blīvi apdzīvotām teritorijām.

Nelielas izmaiņas ir plānotas arī topogrāfisko karšu sagatavošanas ciklos – topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 tas turpmāk paredzēts seši gadi līdzšinējo piecu gadu vietā, savukārt topogrāfiskajai kartei mērogā 1:50 000 – seši gadi līdzšinējo septiņu gadu vietā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra maija vidū savā mājaslapā publicēja ziņu par jaunā cenrāža tapšanu, aicinot interesentus iesaistīties tā apspriešanā un sniedzot viedokli. 11. jūnijā noteikumu projekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, bet, lai stātos spēkā, tas vēl jāapstiprina valdības sēdē.

* – Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr.113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi”

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. зеркальные права Цена на обучение и получение водительских прав может варьироваться в зависимости от региона и типа транспортного средства. Например,…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *