Publicēti unikāli dati par Latvijas zemes virsmas, veģetācijas un ēku augstumu

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra publicējusi unikālus datus par visas Latvijas teritorijas zemes virsmas, veģetācijas un ēku augstumu jeb digitālā augstuma modeļa pamatdatus, noslēdzot vērienīgu Latvijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas projektu, kas tika uzsākts 2013. gadā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tīmekļvietnē www.lgia.gov.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv publicētie dati ļauj sagatavot digitālu reljefa modeli, kas raksturo pašu zemes virsmu, kā arī digitālu virsmas modeli, kas raksturo zemes virsmu ar uz tā esošo veģetāciju, būvēm, rūpniecības un transporta infrastruktūras objektiem.

Ar aerolāzerskenēšanas metodi iegūtos datus var pielietot dažādās nozarēs – sākot no inženierzinātnes un infrastruktūras dizaina līdz lidojuma simulācijām, transporta sistēmām, arheoloģijai, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un vides aizsardzībai.

Digitālā reljefa modeļa datus var izmantot, piemēram, lai veiktu plūdu modelēšanu. Savukārt, analizējot digitālā virsmas modeļa datus, var izskaidrot procesus, kas notiek uz zemes virsmas, lai pieņemtu lēmumus vides aizsardzības jomā. Digitālā virsmas modeļa datus izmanto arī komunikāciju torņu izvietošanā, lai noskaidrotu iespējami labāko teritorijas pārklājumu.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Latvijas vienlaidu aerolāzerskenēšanu uzsāka 2013. gada rudenī, lai sākotnēji sagatavotu digitālo reljefa modeli plūdu riska modelēšanai atsevišķās Daugavas upes baseina teritorijās. Šajā projekta posmā skenēšana tika veikta 3 940 km2 Latvijas teritorijas. Sākot ar 2014. gadu, katru gadu tika noskenēti no 6 000 līdz pat 16 000 km². Projekts noslēdzās 2019. gadā, veicot  aerolāzerskenēšanu 11 635 km² Ziemeļvidzemes teritorijas.

Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšana tika veikta ar augstu precizitāti, nodrošinot pietiekamu reljefa datu precizitāti, jau sākot ar mērogu 1:2 000.  Datu apstrādes tehnoloģija balstījās uz iegūto lāzerskenēšanas punktu automātisku klasificēšanu vairākos līmeņos – zemes punkti, zemā, vidējā un augstā veģetācija, kā arī būves. Lai iegūtu pēc iespējas precīzāku reljefa modeli, zemes punkti tika precizēti arī manuāli.

Jaunā digitālā reljefa modeļa datus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izmanto, topogrāfiskajās kartēs pakāpeniski aizstājot līdzšinējo reljefa informāciju. Salīdzinot jaunos aerolāzerskenēšanas datus ar reljefa informāciju agrāk izdotajās kartēs, datu precizitāte īpaši uzlabojusies teritorijās, ko klāj mežs un krūmi, kā arī cilvēka intensīvas darbības teritorijās.

Aerolāzerskenēšana ir precīza un efektīva Zemes virsmas datu saņemšanas metode, izmantojot gaismas uztveršanas un noteikšanas tehnoloģiju. Aerolāzerskenēšanas iekārtas novieto uz lidaparāta klāja, un ar to palīdzību iegūst informāciju par zemes virsmu trīsdimensiju punktu mākoņa veidā, kur katram punktam ir konkrētas telpiskās koordinātas. Iegūtie dati pēc tam ļauj datorā izveidot precīzu objekta trīsdimensiju modeli.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Tās galvenie uzdevumi ir ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides uzraudzība un koordinēšana, kā arī globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas izveide un uzturēšana. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra uzmēra valsts robežu, iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus civilām un militārām vajadzībām – valsts ģeodēzisko informāciju, ortofoto kartes, digitālos augstuma modeļus,   topogrāfiskās kartes un Vietvārdu datu bāzi.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. зеркальные права Цена на обучение и получение водительских прав может варьироваться в зависимости от региона и типа транспортного средства. Например,…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *