Solvitu Zvidriņu atbrīvo no VZD ģenerāldirektores amata

Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, ar kuru atstādinātajai Valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei Solvitai Zvidriņai piemērojams disciplinārsods, atbrīvošana no amata, informē Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: “Solvita Zvidriņa nav īstenojusi labu pārvaldību Valsts zemes dienesta vadīšanā un tam doto uzdevumu izpildes nodrošināšanā. Disciplinārlietas izmeklēšanas laikā ir konstatēti daudzi pārkāpumi, to skaitā, iestādes reorganizācija un strukturālās izmaiņas bez saprotama pamatojuma, piemēram, Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas likvidēšana bez atbilstoša izvērtējuma, kā arī Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības, praktiski, likvidēšana un funkciju nodošana citiem pakalpojuma sniedzējiem, kas varēja ļoti negatīvi ietekmēt informācijas tehnoloģiju sistēmu pilnvērtīgu funkcionēšanu. Tāpat tika konstatētas problēmas finanšu pārvaldībā un personāla novērtēšanā, un diemžēl arī pilnvērtīgas informācijas ilgstoša nesniegšana man un ministrijas amatpersonām. Minētie pārkāpumi būtiski apdraudēja Valsts zemes dienestam normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanas nepārtrauktību un iestādei uzticēto valdības uzdevumu izpildi. Konstatētie pārkāpumi ir pietiekams pamats S.Zvidriņai piemērot disciplinārsodu – atbrīvošanu no amata.”
Tieslietu ministra ierosinātās disciplinārās pārbaudes laikā konstatēts, ka kopš S.Zvidriņas stāšanās amatā veiktas būtiskas izmaiņas struktūrā, struktūrvienību kompetencē un darba organizācijā. Taču S. Zvidriņa nenodrošināja Valsts zemes dienesta atbilstošu iekšējo normatīvo aktu un reorganizācijas pamatojuma izstrādi un neiesniedza tos saskaņošanai tieslietu ministram. Līdz ar to nebija iespējams pārbaudīt šo izmaiņu tiesiskuma un lietderības aspektus. Kopumā īstenoto izmaiņu dēļ tika apdraudēta Valsts zemes dienesta funkciju un uzdevumu izpilde, kā arī valsts interesēm nodarīts būtisks kaitējums.
Valsts zemes dienestā tika izveidotas vairākas jaunas struktūrvienības un amati šajās struktūrvienībās, kā arī normatīvajos aktos neparedzētā veidā, pārveidojot amatus, izveidoti un klasificēti jauni amati, neievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību.
Tāpat S.Zvidriņa neievēroja Darba izpildes novērtēšanas kārtības nosacījumus. S.Zvidriņa formāli vērtēja viņas tiešā pakļautībā esošos nodarbinātos, neapstiprināja viņu novērtēšanas veidlapas, atļāva novērtēšanas veidlapas apstiprināt citai personai un veikt tajās ierakstus, nenodrošināja, ka pēc novērtēšanas pabeigšanas veidlapas tiek slēgtas, aktuālā novērtēšanas perioda ietvaros mainīja iepriekšējā novērtēšanas periodā veikto darba izpildes novērtējumu, bez tiesiska pamata piemēroja nodarbināto atkārtotas novērtēšanas procedūru, kā arī ar rīkojumiem noteica izmaksājamās prēmijas apmēru nodarbinātajiem, kuru novērtēšanas rezultāts vēl tajā brīdī nevarēja būt zināms, jo S. Zvidriņa vēl nebija novērtējusi nodarbināto.
Prettiesiski iekļaujot 2018. gada un 2019. gada rīkojumos par prēmiju izmaksu normatīvajos aktos neparedzētu rādītāju – mēneša vidējo izpeļņu vai vidējo viena mēneša akorddarba izcenojumu par paveiktā darba daudzumu par pēdējiem sešiem mēnešiem, 74 460.48 euro apmērā tika pārmaksātas prēmijas.
Papildu informācija:
2019. gada 20. decembrī ar tieslietu ministra Jāņa Bordāna rīkojumu tika ierosināta disciplinārlieta pret Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori S.Zvidriņu, atstādinot viņu no amata pienākumu pildīšanas. Disciplinārlietas izmeklēšanas komisija, izpētot lietas apstākļus, secināja, ka Valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei S.Zvidriņai piemērojams Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36. panta otrajā daļā paredzētais disciplinārsods – atbrīvošanu no amata.

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *