LMB ieteikumi kā veikt ģeodēziskos un mērniecības darbus ārkārtējās situācijas laikā

Šobrīd esošā ārkārtējā situācijā Latvijā nav piemērojami iepriekš zināmi standarti un darbības, tāpēc katram ģeodēzistam un mērniekam pašam jāpieņem izsvērts un samērīgs lēmums par izpildāmo darbu norisi, kārtību un drošību, kas pasargā pašu un citus iesaistītos. LMB SC ieskatā, šobrīd noteiktie ierobežojumi valstī neattiecas uz uzņēmējdarbības pārtraukšanu, tāpēc arī darbībām ģeodēzijas un zemes kadastrālās uzmērīšanas nozarē jānotiek samērīgi, atbilstoši apstākļiem un kontrolēti.
LMB SC sniedz ieteikumus mērniecības darbu veikšanai Covid-19 pandēmijas laikā:
(1) Zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā robežu apsekošanu mērnieks var organizēt, ja nekustamie īpašumi ir ar nelielu pierobežnieku skaitu, nav konstatētas robežu neatbilstības vai robežu strīdi, kas prasa vairāku personu vienlaicīgu iesaisti.
(2) Objektiem ar lielu kopīpašnieku skaitu, piemēram, daudzdzīvokļu mājas, vai lielu pierobežnieku skaitu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības šobrīd nevar veikt, ja vien šīs grupas nedala mazākās un ar katru tiekas citā laikā. Vēršam uzmanību, ka mērniekam jāizvērtē situācija un darbības katrā konkrētā objektā. Ja darbības nevar veikt droši, piemēram, ievērojot divu metru distanci starp personām vai tiek pārkāpts valstī noteiktais aizliegums pulcēt cilvēku grupas, darbības šādos objektos jāatliek.
(3) Valstī un pasaulē noteikto ceļošanas ierobežojumu dēļ atlikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības nekustamiem īpašumiem, kuros iesaistītās personas ir ārvalstnieki vai ārvalstīs dzīvojošie (kadastra informācijas sistēmā norādīta ārvalstu adrese). Šādām personām šobrīd ir ierobežojumi ierasties klātienē, kā arī var būt ierobežojumi nokārtot pilnvaru.
(4) Ierobežojumi vai rīkojumi attālinātam darbam var būt noteikti arī valsts un vietējo pašvaldību iestādžu darbiniekiem. Mērniekiem ir jāvērtē saziņa un konkrētā situācija objektos, kuros piedalās valsts un pašvaldību darbinieki.
(5) LMB SC aicina mērniekus uzaicinājuma vēstulēs iekļaut tekstu ar lūgumu savlaicīgi informēt mērnieku, ja persona nevar ierasties uz robežu uzmērīšanas darbiem, gadījumā, ja tiek ievērots karantīnas režīms. Pirms darbu uzsākšanas apvidū, visām iesaistītām personām mērnieks izdala anketu, kurā katrs ar parakstu apliecina, ka nav bijis ārvalstīs pēdējā viena mēneša laikā un šobrīd nav saskarsme ar Covid-19 inficētu personu (skatīt vēstules pielikumu). Anketu var pievienot uzaicinājuma vēstulei.
(6) Ģeodēzisti situāciju apvidū, riskus un darbu izpildes drošību vērtē katrā objektā. Strādājot apvidū, sevišķi pilsētvidē, jāievēro noteiktā divu metru distance starp apkārtējām personām. Īpašu piesardzība ir jāievēro slēgtās vai daļēji slēgtās teritorijās, piemēram būvobjektos. Lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus, arī ģeodēzisko darbu izpildītājiem LMB SC rekomendē tiešos darbos iesaistītiem izsniegt anketu, lai katra persona rakstiski apliecina, ka nav bijusi ārvalstīs un nav bijusi jebkādā saskarsmē ar citu Covid-19 vīrusu inficētu personu.
(7) LMB SC aicina mērniekus ņemt vērā, ka ar vien vairāk personām ir jāievēro noteiktā karantīna, vai (tās veic) pašizolāciju. Tas nozīmē, ka var būt personas, kuras nevarēs ierasties un piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos, tādā veidā ierobežojot viņu likumīgās tiesības. LMB SC aicina mērniekus šādos gadījumos izrādīt sapratni un pretimnākšanu.
Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka, ka jebkuras personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologu norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums.

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *