Jaunie Rīgas domes ADTI saistošie noteikumi paredz aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju

30.01.2020. stājās spēkā jauni Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.98).

Noteikumi Nr.98 atzīst par spēku zaudējušiem un aizstāj Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija  saistošos noteikumus Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.

 Svarīgākās izmaiņas, kas paredzētas Noteikumos Nr.98:

  1. Precizēti inženiertīklu turētāju nosaukumi, ar kuriem obligāti jāsaskaņo topogrāfiskie plāni;
  2. Noteikts derīguma termiņš inženiertīklu turētāju veiktajam saskaņojumam – 6 mēneši, lai izvairītos no situācijām, kad topogrāfiskajā plānā saskaņotā informācija par inženiertīkliem ir novecojusi. Pēc termiņa izbeigšanās mērniekam būs jāsaņem jauns saskaņojums;
  3. Noteikts maksimālais termiņš – seši mēneši – topogrāfiskā plāna atkārtotai iesniegšanai, ja tas atdots iesniedzējam labošanai un nepilnību novēršanai;
  4. Topogrāfiskās informācijas aktualizācija (laika posmā līdz būvniecības uzsākšanai) apakšzemes inženiertīkliem arī būs maksas pakalpojums. Maksa par pakalpojumu ir fiksēta – 13 EUR par vienu iesniegšanas reizi. Iesnieguma iesniegšanai varēs izmantot jau esošo e-pakalpojumu Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē (detalizētu informāciju lūdzu skatīt zemāk);
  5. Mainīta maksa par izpildmērījuma plāna pārbaudi. Turpmāk maksa par pakalpojumu būs 26 EUR par viena izpildmērījuma plāna pārbaudi.

 Ar pilnu Noteikumu Nr.98 tekstu var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/312226-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-saistosie-noteikumi .

Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija ir pieejams e-pakalpojums Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē.

Stājoties spēkā Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, mainīsies minētā pakalpojuma apjoms – tagad e-pakalpojums ir izmantojams gan virszemes, gan  apakšzemes topogrāfiskās informācijas aktualizēšanas vajadzībām.

Maksa par pakalpojumu ir 13,00 EUR pa katru iesniegšanas (aktualizācijas) reizi.

Atgādinām, ka e-pakalpojumu var izmantot tikai tiem topogrāfiskajiem plāniem (objektiem), kuri sākotnēji ir bijušie iesniegti pārbaudei un reģistrācijai, izmantojot e-pakalpojumu

www.eriga.lv.

Citos gadījumos – jāaizpilda veidlapa un kopā ar aktualizētā plāna datni jānosūta uz geo@riga.lv.

Aktualizēt var tos topogrāfiskos plānus, kuru pārbaude un reģistrācija datubāzē ir sekmīgi pabeigta – topogrāfiskais plāns ir  pārbaudīts un reģistrēts! Aktualizēt nevar pārbaudes procesā esošus topogrāfiskos plānus, topogrāfiskos plānus, kam nepieciešami labojumi u.tml.

Lai saņemtu e-pakalpojumus ir nepieciešams zināt aktualizējamā topogrāfiskā plāna objekta ID. Objekta ID konkrētajam topogrāfiskajam plānam tiek piešķirts, iesniedzot topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai topogrāfiskās informācijas datubāzē. Ja nepieciešams, objekta ID var atrast www.eriga.lv  Jūsu iesniegto iesniegumu sarakstā un/vai pašā topogrāfiskajā plānā.

Lūdzam vērst uzmanību, ka e-pakalpojumu Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē  var pieprasīt tikai tas iesniedzējs, kurš iesniedzis sākotnējo topogrāfisko plānu – topogrāfisko plānu, kuru jāaktualizē. Aktualizāciju var veikt tikai par iesniedzēja izstrādātajiem plāniem!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: geo@riga.lv vai tālruni: 67105817.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvalde


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *