Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas un pilnveidošanas aktualitātēm

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā, sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Vietējais ģeodēziskais tīkls ir aktualizēta informācija par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) punktiem:
·         shēma papildināta ar informāciju par vēsturiskajiem punktiem;
·         dzēsti apsekotie-iznīcinātie punkti;
·         pievienoti no jauna ierīkotie punkti;
·         mainīti līmeņu nosaukumi un krāsas.

 Informācija par pilnveidoto VT punktu izvietojumu, nosaukumu u.c. pieejama pielikumā esošajā *.dgn datnē Tikli_kopaa.dgn,  PILNV_####_####_# līmeņu grupā.

Līmeņu grupas dalījums:
1.     līmenis PILNV_####_ELEM_####_# – VT punktu simboli (cell);
2.     līmenis PILNV_####_NOSK_####_#  – VT punktu nosaukumi;
3.     līmenis PILNV_####_ATZM_####_# – VT punktu augstums Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5;
4.     līmenis PILNV_####_LINJ_####_#  – VT savstarpējās redzamības (vai redzamība uz sienas zīmi) līnija.

Pilns lietoto līmeņu nosaukumu saīsinājumu saraksts un krāsu pielietojums atrodams datnē Tikli_kopaa.dgn.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas vadītāju Sergeju Plotnikovu, e-pasts: sergejs.plotnikovs@riga.lv, tālrunis: +371 67012904, mob.tālr.: +371 27857998 vai ar Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas  ģeoinformātikas inženieri Juri Vucenu, e-pasts: juris.vucens@riga.lv, tālrunis: +371 67012932, mob.tālr.: +371 29185907.

 Ņemot vēra to, ka no sertificētajām personām saņemam jautājumus par pilnveidoto VT punktu obligātu izmantošanu, veicot augsta detalizācijas topogrāfisko uzmērīšanu Rīgas teritorijā, informējam, ka atbilstoši 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 20.2. punkta prasībām uzmērīšanas tīkla punktu precizitāte attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem vai VT pilnveidotajiem punktiem ir – standartnovirze augstumam – līdz 10 milimetriem (attiecīgi maksimāla kļūda līdz 30 milimetriem). Savukārt augstumu noteikšanu LAS 2000.5 sistēmā ar globālās pozicionēšanas metodi ierobežo kvaziģeoīda modeļa LV’14 precizitāte, kura pret Valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla 1. un 2. klasi un nivelēšanas tīkla 1. un 2. klasi atbilstoši 2011. gada 15. novembra MK noteikumu Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 17. punktam ir  līdz četriem ar pusi centimetriem.


Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvalde


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *