Vairākiem simtiem mērnieku līdz 29.oktobrim jāpārreģistrējas – kuru sertifikācijas centru izvēlēties?

Līdz ar “Mācību un konsultāciju centra ABC” Sertificēšanas biroja darbības izbeigšanu tajā sertificētajiem mērniekiem līdz novembra beigām jāpārreģistrējas kādā no palikušajiem diviem sertifikācijas centriem – Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrā vai SIA “Sertifikācijas centrs”. Lai mērnieki var labāk salīdzināt abu centru piedāvājumus un rēķināties ar nākotnē gaidāmo, Mernieks.lv abiem sertifikācijas centriem vaicāja par iespējamajām sertificēšanas cenu izmaiņām, kā arī citiem izvēles faktoriem, kas pašiem sertifikācijas centriem šķiet nozīmīgi, uzsverot savas priekšrocības.

Cenas kāps abos

1.Kāda ir jūsu sertifikācijas centra plānotā turpmākā cenu politika? Vai cenrādis saglabāsies nemainīgs arī nākamgad vai varētu būt kādas izmaiņas? Ja plānotas izmaiņas, aptuveni kādas tās varētu būt (palielinājums vai samazinājums procentuālā izteiksmē)?

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs: 

“Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (LMB SC) atvainojas sertificētām personām, kuri gaida, un kuriem arī tika solīts konkrētas cenas nosaukt ātrāk. LMB SC politika ir izvairīties no cenu “pieregulēšanas un izpatikšanas”. Pamatojoties uz normatīvo aktu grozījumiem, sertifikācijas institūcijām ir noteikti vairāki jauni pienākumi. Visticamāk, cenas augs abās institūcijās gan eksaminācijai, gan uzraudzībai. Pēc septembra mēneša aprēķiniem, cenas varētu pieaugt ~1,25-2,5 reizes. LMB SC vēlas sagaidīt pārreģistrācijas procesa beigas, veikt aprēķinus ar faktisko personu skaitu un nākamajā mēnesī paziņot precizētās cenas. Tām vajadzētu būt mērniekam izdevīgākām. Papildus norādām, ka pēc uzkrātās pieredzes iepriekšējos gados, plānojam dažādot uzraudzības maksas atkarībā no sertifikāta veida, riskiem un uzraudzības darba apjoma.

Pēc Latvijas Ģeodēzistu un krtogrāfu asociācijas ieteikuma, kopā ar SIA “Sertifikācijas centrs”, LMB SC sagatavoja Ģeodēzijas un mērniecības nozares profesionālās darbības uzraudzības vadlīnijas. Tas abās sertifikācijas institūcijās tuvinātu pārbaudes prasības un veidotu vienotu izpratni.”

SIA “Sertifikācijas centrs”:

“Ņemot vērā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.1011, kuras paredz sertificējamās un sertificētās personas profesionālās darbības papildus pārbaudes apvidū, pakalpojumu cenas tiks paaugstinātas, lai kvalitatīvi izpildītu šīs jaunās prasības. Jaunais cenrādis ir izstrādes stadijā, līdz šī gada beigām spēkā ir vecās pakalpojumu cenas.”

Citas priekšrocības

2.Kādas ir jūsu sertifikācijas centra priekšrocības, salīdzinot ar konkurentiem? Kāpēc mērniekam būtu labāk pārreģistrēties tieši jūsu sertifikācijas centrā?

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs:

“Pārreģistrācija LMB SC ir visērtākā mērniekam – jāaizpilda viens dokuments (iesniegums), nav jākārto eksāmens vai jāiesniedz papildus dokumenti. Tāpat sertificētajai personai līdz 2019. gada beigām nav jāveic uzraudzības maksa. LMB SC paziņos Valsts zemes dienestam par katras personas sertifikātu pārreģistrāciju, kas neradīs papildus šķēršļus uzsākto darbu nodošanai.

Papildus var minēt apsvērumus izvēlēties LMB SC:

LMB SC respektē un uzklausa profesionāļu viedokli, seko tendencēm un tehnoloģijām nozarē. LMB SC aizstāv sertificēto mērnieku argumentētu viedokli un profesionālās intereses;

LMB SC līdzdarbojas gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrības pārstāvji;

LMB SC ir vecākā sertifikācijas institūcija ģeodēzijas un mērniecības nozarē ar vairāk kā 10 gadu pieredzi;

Sertifikācijas organizēšanā iegūtās atziņas LMB izmanto kā argumentus diskusijās par nozares normatīvu uzlabojumiem.

Jāņem vērā, ka valsts ir paudusi redzējumu par nozares jautājumiem, kas ietver arī sertifikāciju nozares profesionālā organizācijā. Pat, ja mērniekam neinteresē profesionāli jautājumi un savu interešu aizsardzība, ieguvums ir maksāt vienreiz un atkārtoti nemainīt sertifikācijas institūcijas īsā laika periodā. Tomēr LMB skatījumā mērnieki ir pašpietiekami un spējīgi organizēt savas profesionālās sertifikācijas jautājumus. Aicinām izvēlēties profesionālas organizācijas sertifikācijas institūciju LMB SC!”

SIA “Sertifikācijas centrs”:

“Mums kā profesionālai atbilstības novērtēšanas institūcijai ir speciāli šai jomai algots personāls, tajā pašā laikā Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra darbinieki ikdienā veic arī citus darba pienākumus, sertificēšanas procesa organizācija un nodrošināšana ir tikai papildus darbs. Bez tam, mums kā neatkarīgai institūcijai ir krietni augstāka neietekmējamība no mērnieku sabiedrības puses, varam profesionāli raudzīties uz tajā notiekošo, jo SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ lēmumu pieņēmēji nav nekādā saistībā ar pašiem mērniekiem. No mērnieku vidus nāk tikai mērniecības eksperti.”

Cik sertficēšanas centru paliks? 

Kontekstā ar nākamās sertifikācijas institūcijas izvēli neapejams ir arī jautājums par “Mācību un konsultāciju centra ABC” darbības izbeigšanas iemeslu. Proti, kā informatīvajā vēstulē mērniekiem norādīja centrs, tā darbības izbeigšana saistīta ar to, ka 2019.gada 11.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Tieslietu ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā” pausta nostāja, ka nākotnē mērniecības sertificēšanā jāpaliek tikai Latvijas Mērnieku biedrības sertificēšanas institūcijai. Kā secinājis “Mācību un konsultāciju centrs ABC”, šīs plānotās izmaiņas būtiski ietekmēs tā finanšu un tiesisko stāvokli, tāpēc “rūpīgi izvērtējot visus aspektus, tika pieņemts lēmums izbeigt Sertificēšanas biroja darbību.”

Savukārt SIA “Sertifikācijas centrs” ir noskaņots cīnīties par tiesībām turpināt sertificēt mērniekus. Uz Mernieks.lv jautājumu, vai, ņemot vērā minēto Tieslietu ministrijas ziņojumu, SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ plāno savu darbību mērnieku sertificēšanā turpināt arī ilgtermiņā, tika saņemta apstiprinoša atbilde:

“SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ ir dibināts ar mērķi veikt dažāda veida sertifikācijas pakalpojumus un ar gadiem izvērsties par plaša mēroga atbilstības novērtēšanas institūciju. Šajā sakarā mēs esam tendēti uz ilglaicīgu darbību. Visādā veidā mēs iebildīsim pret pāreju valstī uz vienu sertificēšanas institūciju mērniecības jomā, jo tam nav nekāda pamatojuma. Tieši pretēji – ar tādu pieeju izzudīs konkurence, kā rezultātā neuzlabosies mērnieku sertificēšanas un viņu profesionālās darbības uzraudzības kontrole, nepārtraukti pieaugs mērnieku sertificēšanas pakalpojumu cenas u.c. ar to saistītās negatīvās sekas.”

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *