Saeima apstiprina galīgajā lasījumā – LatPos no 1. jūlija kļūs bezmaksas

Ar 68 balsīm par, nevienam nebalsojot pret un neatturoties, Saeima 17.maijā trešajā, galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, kas paredz, ka no 1. jūlija LatPos lietošana kļūs bezmaksas.
Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem, likuma 12. panta  sestā daļa tagad izteikta šādā redakcijā: “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveido un uztur pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas Pozicionēšanas sistēma”, nodrošinot tās bezmaksas izmantošanu. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas “Latvijas Pozicionēšanas sistēma” pārzinis.”
Pieņemtie grozījumi arī nosaka konkrētas prasības izglītībai ģeodēzisko un kartogrāfisko darbību veicējiem (līdz šim likumā bija atsauce tikai uz kvalifikāciju, kurai jābūt atbilstošai profesiju klasifikatorā iekļautajam profesijas standartam). Turpmāk ģeodēzisko darbību varēs veikt “attiecīgi sertificētas personas, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ģeodēzijas inženiera vai zemes ierīcības inženiera, vai kartogrāfijas inženiera profesionālo kvalifikāciju vai arī ieguvuši inženierzinātņu maģistra grādu ģeomātikā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā vai kartogrāfijā”. Savukārt kartogrāfisko darbību – “personas, kuras ieguvušas akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ģeogrāfijā, ģeomātikā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā, kartogrāfijā, vides zinātnē un kuru profesionālā kompetence atbilst attiecīgo darbību veikšanai.”
Valsts vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas līdz šā gada 30. jūnijam veic ģeodēzisko darbību, bet nav ieguvuši likuma grozījumos paredzēto izglītību, dots pārejas periods izglītības iegūšanai – tie drīkstēs turpināt ģeodēzisko darbību ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *