Valsts Kontrole: Valsts uzraudzība pār zemes kadastrālo uzmērīšanu ir samazināta līdz minimumam

Valsts kontrole nākusi klajā ar revīzijas ziņojumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu uzraudzību. Ziņojumā izteikti skarbi secinājumi par mērnieku darba uzraudzību no valsts puses, kas esot samazināta līdz minimumam un nesniedzot “pārliecību par sniegto mērniecības pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām”.
Ziņojumā uzsvērts, ka trūkst ne tikai pilnvērtīgas uzraudzības pār mērnieku sniegto pakalpojumu  kvalitāti, bet arī pār mērnieku sertificējošo institūciju darbu, jo SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” veiktā sertifikācijas centru uzraudzība nevarot “atklāt trūkumus un riskus zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu jomā, kadastra uzturēšanas jomā un ar to saistītās tiesiskā regulējuma nepilnības.”
Tāpat Valsts kontrole norāda uz faktisku valsts iestāžu atbildības vakuumu  mērniecības nozarē, jo formāli par to atbildīgā Tieslietu ministrija neīstenojot aktīvu darbību mērniecības nozares problēmu risināšanā. “Tieslietu ministrija līdz šim nav uzņēmusies iniciatīvu valsts un zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu saņēmēju interesēm atbilstoša uzraudzības mehānisma noteikšanā pār mērnieku sertificēšanu un uzraudzību,” teikts VK ziņojumā.
Ziņojumā minēti pieci galvenie iemesli tam, kāpēc mērnieku uzraudzība nedarbojas efektīvi:
 nav nodrošināta mērnieku profesionālās darbības uzraudzības rezultātā konstatēto kļūdu labošana Kadastra informācijas sistēmā un zemes īpašnieka tiesību un tiesisko interešu aizsardzība;
 uzraudzības rezultāti netiek izmantoti, lai identificētu un novērstu problēmas un trūkumus sertificēšanas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomas tiesiskajā regulējumā;
 uzraudzības process nav balstīts risku izvērtējumā (personām, kurām uzraudzības ietvaros konstatēti pārkāpumi, netiek veikta intensīvāka (pastiprināta) uzraudzība);
 uzraudzība nav vērsta uz atbildības piemērošanu, tai skaitā neparedz pārkāpuma būtiskumam atbilstošu sodu jeb atbildības pakāpi;
 uzraudzībā konstatēto pārkāpumu novēršanas mehānisms nav īstenojams un nedarbojas pilnā apjomā, tādējādi veicinot nesodāmības sajūtu.
Valsts kontrole revīzijā arī sniedz ieteikumus situācijas uzlabošanai. VK uzskata, ka mērnieku uzraudzības procesā turpmāk jānosaka prasību par mērnieku izpildīto darbu pārbaudēm apvidū, jāpārskata minimālo plānveida uzraudzības apjomu, jānodrošina uzraudzības pārbaudēs konstatēto mērnieku pieļauto kļūdu novēršana Kadastra informācijas sistēmā, sertifikācijā vairāk uzmanības jāpievērš pretendentu praktiskajai, ne tikai teorētiskajai gatavībai veikt mērniecības darbus, un sniedz citus ieteikumus.
Latvijas Radio 1 raidījuma “Pēcpusdiena” diskusiju par VK ziņojumu var noklausīties šeit: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/nepietiekama-merniecibas-nozares-uzraudziba-vairo-kludas-kadastr.a100062/ 

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *