Vairākos mērniecības procesos par prioritāru noteikta oficiālās e-pasta adreses izmantošana

Valdība septembrī pieņēmusi ar mērniecības nozari saistītu Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kuri paredz oficiālās elektroniskās adreses izmantošanu gan būvju kadastrālās uzmērīšanas, gan zemes kadastrālās uzmērīšanas par valsts budžeta līdzekļiem procesos.

Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu (Nr. 48) 12. punkts nosaka, ka darbu izpildes apturēšanas paziņojumu jāsagatavo divos eksemplāros, no kuriem vienu pret parakstu jāizsniedz ierosinātājam. Ja ierosinātājs atsakās saņemt darbu izpildes apturēšanas paziņojumu vai to nav iespējams izsniegt, darbu izpildes apturēšanas paziņojumu ierosinātājam nosūta pa pastu. Savukārt šo noteikumu 39. punkts nosaka, ka uzmērītājs sagatavo aktu divos eksemplāros par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu. Vienu akta eksemplāru pret parakstu izsniedz ierosinātājam vai personai, kura ierosinātāja uzdevumā nodrošina piekļūšanu uzmērāmajam objektam, vai, ja ierosinātājs vai persona, kura ierosinātāja uzdevumā nodrošina piekļūšanu uzmērāmajam objektam, atsakās to saņemt vai izsniegšana nav iespējama, nosūta ierosinātājam pa pastu. Abi dokumenti primāri tiek sagatavoti un izsniegti ierosinātājam tiekoties klātienē, savukārt, ja ierosinātājs atsakās tos saņemt vai tos nav iespējams izsniegt, dokumentus ierosinātājam šobrīd nosūta pa pastu.

Grozījumi Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumos (Nr. 48) paredz, ka turpmāk gan darbu izpildes apturēšanas paziņojumu, gan aktu par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu primāri būs jānosūta uz oficiālo elektronisko adresi, bet, ja oficiālās elektroniskās adreses konts saņēmējam nav aktivizēts, tad jānosūta kā līdz šim – pa pastu. Paredzēts, ka grozījumi noteikumos Nr. 48 stāsies spēkā 2018. gada 1. jūnijā, kad atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma pārejas noteikumu 1. un 4. punktam fiziskās personas izveido un iestādes sāk izmantot oficiālo elektronisko adresi.

Izmaiņas skārušas arī Ministru kabineta noteikumus Nr. 60 “Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem”. Turpmāk paziņojumu, ko Valsts zemes dienests pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas nosūta zemes lietotājam, būs primāri jāsūta uz zemes lietotāja oficiālo elektronisko adresi. Tikai tad, ja personai nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, paziņojumu VZD sūtīs uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa pastu ierakstītā vēstulē uz zemes lietotāja deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi.

No nākamā gada 1. marta stāsies spēkā Oficiālās elektroniskās adreses likums, kas nosaka, ka valsts iestādēm, Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētam tiesību subjektam, kā arī rezerves karavīram oficiālās elektroniskās adreses izmantošana būs obligāta, savukārt pēc izvēles to varēs lietot arī Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta fiziskā persona no 14 gadu vecuma un reģistros nereģistrēta persona (persona, kura nav reģistrēta reģistros, bet ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā).


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *