Kas ir kas Latvijas mērniecībā? 2015. gada statistikas pārskats (atjaunots)

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) statistika, kas parāda datus par Latvijas uzņēmumu apgrozījumu, peļņu, darbinieku skaitu, un Valsts zemes dienesta (VZD) statistika par mērniecības uzņēmumu izpildītajiem darbiem, ir kā atvērtas grāmatas, kurās ieskatoties un saliekot tās kopā, iespējams gūt dažādas interesantas atziņas par nozares kopējo situāciju, kolēģiem un konkurentiem… Vienlaikus gan jāatceras, ka statistika mēdz būt arī maldinoša (īpaši, ja nevar iegūt un izanalizēt pilnīgi visus iespējamos datus par katru uzņēmumu) un ne velti pastāv teiciens: “Ir mazi meli, lieli meli un statistika”. Lai nu kā, Mernieks.lv piedāvā mērniecības tirgus 2015. gada statistikas pārskatu, kas tapis no VZD un VID datu bāzēs atrodamās informācijas, kā arī Firmas.lv datiem.

 ! Rakstā publicētie dati precizēti (17.01.2017) sakarā ar labotas statistikas saņemšanu no Valsts Zemes dienesta. Izmaiņas skar četrus sarakstus (laboto tabulu virsraksti iezīmēti ar sarkanu krāsu). Valsts zemes dienesta skaidrojums:

“Informējam, ka iepriekš sagatavotajā statistikā konstatētas neprecizitātes. Esam uzlabojuši statistikas sagatavošanas principus, tādēļ nosūtu uzlaboto statistiku: VZD reģistrētie kadastrālās uzmērīšanas darbi un zemes ierīcības projekti (bez ADTI datiem).  

Jaunajā statistikā ir skaitīti kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi pasūtījumā (vienā pasūtījumā varētu būt vairāki dažādi pakalpojumi), nevis reģistrācijas/aktualizācijas (jo viena pakalpojuma ietvaros tās var būt vairākas, turklāt šī informācija vairāk attiecas uz VZD tehniskajām darbu izpildes prasībām). Turklāt vērā ņemti tikai tie pakalpojumi, kuru izpilde noslēgusies bez atteikumiem un pārtrauktiem pasūtījumiem.

Pakalpojumi tika saskaitīti pēc to faktiskā izpildes datuma (datums, kad VZD darbinieks, izpildījis pēdējo darba posmu, neatkarīgi no tā, kad ir pieņemts vai apstiprināts pasūtījums, izrakstīts/samaksāts rēķins, vai izsniegts pakalpojums).

Attiecībā uz mērniekiem – šajā statistikā iekļauti arī tādi gadījumi, kad pasūtījums pieņemts un faktiski izpildīts 2014. gada decembrī, bet rēķins saņemts 2015. gada janvārī – šādi pasūtījumi statistikas pārskatā pieskaitīti 2014. gadam, līdz ar to, pieļaujamas minimālas datu nesakritības 1-2 mēnešu ietvaros, mainoties gadam.

Pašreiz sagatavotiem datiem par 2014. un 2015. gadu  ir vienoti  atlases kritēriji un tie ir savstarpēji salīdzināmi.”

Kopējais mērniecības tirgus apjoms 2015. gadā, neskaitot pašnodarbināto personu un daudzprofilu uzņēmumu pienesumu, bijis ap 17,95 miljoniem eiro, kas ir par aptuveni 200 000 eiro jeb 1,1% vairāk nekā 2014. gadā. Lielākie uzņēmumi Latvijas mērniecības tirgū 2015. gadā bijuši SIA “Metrum” ar apgrozījumu gandrīz 2,3 miljonu eiro apmērā, viņiem seko SIA “Latvijasmernieks.lv”, kuru apgrozījums sasniedzis 1,5 miljonus eiro un SIA “Ģeodēzists” ar nepilnu miljonu:

Mērniecības uzņēmumu apgrozījums, TOP 20 t.eur 2015 2014
Metrum SIA 2293,728 2450,966
Latvijasmernieks.lv SIA 1519,454 1568,855
Ģeodēzists SIA 962,841 847,482
Merko SIA 581,308 378,075
Terra topo SIA 550,269 644,379
A Komanda SIA 446,640 427,583
Vidzemes mērnieks SIA 395,269 438,514
ABC Construction SIA 385,318 270,966
Ametrs SIA 368,703 489,422
Latīpašums mērniecības birojs SIA 330,251 278,081
Delta kompānija SIA 323,582 335,606
3D Projekts SIA 292,414 338,564
Rūķis AG SIA 289,602 202,696
Zemgales mērnieks SIA 287,822 105,092
Topohaus grupa SIA 238,043 125,529
Mērniecības centrs MC, AS 218,979 333,699
GEO Development SIA 217,744 373,343
Topoprojekts SIA 209,003 212,242
Aizkraukles mērnieks SIA 198,465 257,169
Ventmetrs SIA 187,507 194,465

Atšķirīga aina redzama, aplūkojot uzņēmumu peļņu. Pirmkārt, kopējā peļņa mērniecības nozarē gada griezumā ir samazinājusies – no 1,7 miljoniem 2014. gadā uz 1,36 miljoniem 2015. gadā. Peļņas ziņā pirmajā vietā ir SIA “Ģeodēzists” ar gandrīz 300 000 eiro peļņu, otrajā vietā SIA “A Komanda” ar 143 000 eiro, bet trešie lielākie pelnītāji bijuši SIA “Vidzemes mērnieks” ar 121 000 eiro peļņu. Apgrozījuma līderi “Metrum” un “Latvijasmernieks.lv” nopelnījuši vien attiecīgi 11 un 10 tūkstošus eiro.

(ar zaļo krāsu tabulās turpmāk atzīmēti mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji)

Mērniecības uzņēmumu peļņa, TOP 20 t.eur 2015 2014
Ģeodēzists SIA 292,66 172,05
A Komanda SIA 143,09 155,54
Vidzemes mērnieks SIA 121,39 147,15
Latīpašums mērniecības birojs SIA 102,39 69,80
Rūķis AG SIA 101,55 60,73
ABC Construction SIA 92,24 19,73
Zemgales mērnieks SIA 69,74 -9,93
B & B struktura SIA 65,39 32,64
Dobeles mērnieks SIA 44,30 8,07
NP topo, SIA 40,87 0,00
Geo Jūrmala SIA 38,08 44,19
Vizmers SIA 34,18 36,63
Geo Forest SIA 34,02 18,68
HORNET.LV SIA 31,78 14,27
Parnas Geo SIA 29,67 12,23
Togeo SIA 26,20 12,31
Silene Geosystems SIA 24,97 20,58
ABC Mērniecība SIA 24,56 18,79
Norenbergs un Partneri SIA 20,53 94,79
Intra MTD SIA 19,93 17,16

Par vienu no efektīvas uzņēmējdarbības mērauklām tiek uzskatīta uzņēmuma produktivitāte. To raksturo katra uzņēmuma darbinieka gada laikā saražotais apjoms, ko iegūst, dalot apgrozījumu ar darbinieku skaitu. Šajā rādītājā pirmajā vietā starp mērniecības uzņēmumiem Latvijā 2015. gadā ierindojusies SIA “A2 Grupa”, kur viens darbinieks vidēji radījis uzņēmumam ienākumus 74 000 eiro apmērā, otro vietu ieņem SIA “Geo Latgale”, kur attiecīgais rādītājs ir 71 000 eiro, bet trešo – SIA “Togeo” ar nepilniem 67 000 eiro. Te gan jāatzīmē, ka pirmajās divās vietās esošajos uzņēmumos ir divi darbinieki, bet “Togeo” – viens. Efektīvākie uzņēmumi ar darbinieku skaitu virs pieciem ir SIA “Terra Topo” (61 000 eiro uz darbinieku), SIA “Merko” (48 000) un SIA “Topohaus grupa” (gandrīz 40 000). Uz kopējā Latvijas uzņēmējdarbības fona mērniecības nozare gan nav piepulcējama produktīvākajām – kā liecina nesen veikts Biznesa efektivitātes asociācijas pētījums, atkarībā no nozares efektīva uzņēmuma produktivitāte uz vienu darbinieku pārsniedzot 100 000 eiro, bet atsevišķos gadījumos – pat 400 000 eiro. 2014. gadā mērniecības nozarē daži uzņēmumi vēl bija spējuši pārsniegt 100 000 robežu (“Terra Topo”, “Geo Latgale”).

Mērniecības uzņēmumu produktivitāte, TOP 20 t.eur/darbin. (darbinieku skaits 2015) 2015 2014
A2 Grupa SIA (2) 74,28 50,05
Geo latgale SIA (2) 71,07 103,18
Togeo SIA (1) 66,72 40,28
Terra topo SIA (9) 61,14 128,88
ABC Mērniecība SIA (1) 59,95 30,43
Merko SIA (12) 48,44 34,37
Topohaus grupa SIA (6) 39,67 20,92
AJ Mērniecība SIA (1) 38,39 14,17
Ventmetrs SIA (5) 37,50 38,89
Vizmers SIA (5) 35,06 23,61
Silene Geosystems SIA (2) 34,86 46,95
Topoprojekts SIA (6) 34,83 42,45
Dobeles mērnieks SIA (2) 33,71 12,28
Rūķis AG SIA (9) 32,18 22,52
Zemgales mērnieks SIA (9) 31,98 26,27
Vidzemes mērnieks SIA (13) 30,41 39,86
ABC Construction SIA (13) 29,64 19,35
NP topo, SIA (2) 29,41 0,00
Ģeodēzists SIA (33) 29,18 29,22
Kvintesence SIA (4) 28,48 60,80

Bet kuri uzņēmumi mērniecības nozarē 2015. gadā ir bijušie lielākie nodokļu maksātāji? Tabulas augšgalā pārsteigumu nav – uzņēmumi ar lielākajiem apgrozījumiem arī samaksājuši vislielākos nodokļus: 1. vieta “Metrum” ar 1,1 miljonu eiro, 2. vieta “Latvijasmernieks.lv” ar 660 000 un 3. vieta “Ģeodēzists” ar 302 000 eiro. Kopējais nodokļu maksājums valsts budžetā gada laikā pieaudzis diezgan strauji – no 5,3 miljoniem 2014. gadā uz 5,9 miljoniem 2015. gadā.

Mērniecības uzņēmumi – lielākie nodokļu maksātāji, TOP 20 t.eur. 2015 2014
Metrum SIA 1097,08 961,84
Latvijasmernieks.lv SIA 659,45 632,31
Ģeodēzists SIA 302,61 358,86
3D Projekts SIA 172,29 188,86
A Komanda SIA 145,24 119,91
Ametrs SIA 139,29 150,81
Latīpašums mērniecības birojs SIA 125,98 77,13
Vidzemes mērnieks SIA 124,36 119,22
Terra topo SIA 114,49 125,47
Rūķis AG SIA 100,26 67,23
ABC Construction SIA 90,92 74,66
Delta kompānija SIA 89,72 64,56
Aizkraukles mērnieks SIA 87,71 78,22
Merko SIA 84,02 110,41
Mērnieks MMR SIA 81,70 65,46
Geo Jūrmala SIA 73,45 60,46
I.Gavrilovs IK 73,25 25,65
Norenbergs un Partneri SIA 72,35 67,56
B & B struktura SIA 71,18 60,62
Vizmers SIA 70,03 23,32

Interesanti pētīt arī samaksāto nodokļu īpatsvaru no apgrozījuma, citiem vārdiem – cik lielu daļu no saviem ienākumiem katrs no uzņēmumiem samaksājis nodokļos? Ja neskaita pirmo vietu, kurā esošais SIA “Mērniecība A.K.” ar pārsimts eiro lielu apgrozījumu 2015. gadā pamanījies samaksāt nodokļos divreiz vairāk nekā vispār guvis ienākumus, tad dāsnākie nodokļu maksātāji bijuši SIA “Geometra”, kas Valsts kasei pārskaitījuši mazliet vairāk nekā 60% no saviem ienākumiem, SIA “3D Projekts” (59%) un SIA “Mērnieks MMR” (56%). Šajā tabulā redzams gan samaksāto nodokļu īpatsvars, gan arī apjoms absolūtos skaitļos (ilustrācijai, par cik lielām summām katrā gadījumā ir runa):

Nodokļu īpatsvars no apgrozījuma, TOP 20 2015 Nodokļu kopsumma, t.eur
Geometra SIA 0,61 1,43
3D Projekts SIA 0,59 172,29
Mērnieks MMR SIA 0,56 81,70
Norenbergs un Partneri SIA 0,54 72,35
Nekustamo īpašumu serviss SIA 0,53 16,75
AEC Mērnieks SIA 0,51 19,95
Preime SIA 0,51 63,30
Nekustamo īpašumu darījumu centrs SIA 0,50 23,16
Mūsu mērnieks SIA 0,49 2,05
Metrum SIA 0,48 1097,08
Geo Jūrmala SIA 0,47 73,45
Alūksnes projekti SIA 0,47 46,59
HLD mērniecības birojs SIA 0,46 6,45
Mērnieks J SIA 0,46 28,93
Aizkraukles mērnieks SIA 0,44 87,71
B & B struktura SIA 0,44 71,18
Latvijasmernieks.lv SIA 0,43 659,45
Ģeo OK SIA 0,43 51,95
Rio M SIA 0,42 63,28
Rīgas mērnieks SIA 0,42 37,81

Vēl citādāka situācija redzama, aplūkojot samaksāto nodokļu apjomu uz vienu darbinieku (dati par uzņēmumu vidējo darbinieku skaitu gadā gūti no VID nodokļu pārskatiem). Šeit ar pārliecinošu atrāvienu pirmajā vietā ierindojies individuālais komersants “I. Gavrilovs” (uzņēmums ar diviem darbiniekiem), kas samaksājis nodokļos 36,6 tūkstošus eiro par katru darbinieku, tālu apsteidzot otrajā vietā esošo SIA “ABC Mērniecība” (16,8 tūkstoši) un SIA “Geo Latgale” (15,8 tūkstoši). Nodokļu apjomam uz darbinieku būtu jākorelē ar uzņēmuma produktivitātes rādītājiem (jo vairāk katrs darbinieks saražojis, jo vairāk arī samaksājis nodokļos), un augšgalā tā tas faktiski arī ir, jo produktīvākais uzņēmums “A2 Grupa” ir ceturtais par darbinieku samaksāto nodokļu rādītājā, otrs produktīvākais “Geo Latgale” – trešais, bet trešais produktīvākais “Togeo” – devītais (par “I. Gavrilovs” un pārējiem individuālajiem komersantiem apgrozījuma dati nav pieejami).

Samaksātie nodokļi uz 1 darbinieku, TOP 20 t.eur. 2015 Darbin. skaits
I.Gavrilovs IK 36,6 2
ABC Mērniecība SIA 16,8 1
Geo latgale SIA 15,8 2
A2 Grupa SIA 14,1 2
Vizmers SIA 14,0 5
3D Projekts SIA 13,3 13
Terra topo SIA 12,7 9
Geo Jūrmala SIA 12,2 6
Togeo SIA 11,4 1
Rūķis AG SIA 11,1 9
B & B struktura SIA 10,2 7
Dobeles mērnieks SIA 10,2 2
Aizkraukles mērnieks SIA 9,7 9
Vidzemes mērnieks SIA 9,6 13
Ģeodēzists SIA 9,2 33
Metrum SIA 9,1 120
Geo SIJA SIA 8,8 4
Topoprojekts SIA 8,3 6
Mērnieks MMR SIA 8,2 10
Norenbergs un Partneri SIA 8,0 9

  1. Gavrilova uzņēmums ieņem pirmo vietu ieņem vēl kādā rādītājā – reģistrēto mērniecības darbu skaits uz vienu darbinieku (VZD reģistrētie mērniecības darbi ir ADTI darbi, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības projekti). Lai gan ievērojami mazāk nekā gadu iepriekš (2014), kad uzņēmums (turklāt togad tikai ar vienu darbinieku!) spēja izpildīt 732 (!) mērniecības darbus, joprojām rādītājs iespaidīgs – 391 darbs. Tuvāko sekotāju “Togeo” vienīgā darbinieka darbaspējas arī ir apbrīnojamas – 266 mērniecības darbi, trešajā vietā SIA “Ģeotopo” ar 181 darbu.

Mērniecības darbi uz 1 darbinieku, TOP 20 2015 Sertific.

mērn. skaits

I.Gavrilovs IK 391 1
Togeo SIA 266 1
Geotopo SIA 181 1
Ķibilda zemes ieīcības birojs SIA 132 4
A2 Grupa SIA 124 2
Geo latgale SIA 113 1
Mērnieks ZM SIA 111 1
Galilejs SIA 110 4
G-Bergs SIA 104 6
ABC Construction SIA 98 14
Ģeodēzija S SIA 95 2
BaltSurvey SIA 76 3
Silene Geosystems SIA 75 1
Vizmers SIA 73 5
Vidzemes mērnieks SIA 72 11
Solars SIA 71 3
Topometrs SIA 67 3
GeoProf SIA 67 2
Geo Jūrmala SIA 67 6
Topo libau SIA 66 4

Ļoti ievērojami – līdz pat vairākiem desmitiem reižu – starp uzņēmumiem atšķiras reģistrēto mērniecības darbu vidējā cena (apgrozījums pret mērniecības darbu skaitu), kā arī nodokļu apjoms, kas vidēji samaksāts par vienu mērniecības darbu. Tiesa, jāņem vērā, ka reģistrētie mērniecības darbi nav visi iespējamie darbi, ko uzņēmums var veikt, ārpus šīs uzskaites paliek, piemēram, būvju ģeodēziskā uzmērīšana. Līdz ar to, ja ņem vērā tikai reģistrētos darbus, visvairāk viens mērniecības darbs vidēji izmaksājis uzņēmumā SIA “Dobeles mērnieks” – 11 238 eiro:

 Mērniecības darbu vidējā cena, TOP 20 (augstākās), eur 2015 2014
Dobeles mērnieks SIA 11238 723
Zemgales mērnieks SIA 9594 2563
Latgeo SIA 4643 1204
Topohaus grupa SIA 4328 944
Metrum R SIA 3810 155
Nekustamo īpašumu darījumu centrs SIA 3093 2831
Ģeo OK SIA 3022 2097
Decarte SIA 1776 2451
Kvintesence SIA 1700 1495
METO PRO, SIA 1600
Meto Pro Group, SIA 1567
AJ Mērniecība SIA 1476 603
Kroks R SIA 1414 809
NP topo, SIA 1401
3D Projekts SIA 1354 2919
Aizkraukles mērnieks SIA 1240 1774
Merko SIA 1127 765
B & B struktura SIA 1109 1401
Latīpašums mērniecības birojs SIA 1055 779
Geomatic SIA 1024 2211

Šajā rādītājā, iespējams, lielākas uzmanības vērti drīzāk ir zemākie apgrozījuma rādītāji par vienu reģistrēto darbu – ņemot vērā, ka kopējais darbu skaits uzņēmumam var būt vēl lielāks, vidējā cena par darbu var būt vēl zemāka, bet ne augstāka. Zemākās vidējās reģistrēto darbu cenas 2015. gadā bijušas “Mērniecība A.K.” – 44 eiro par darbu, “Geometra” – 46 eiro par vienu darbu, SIA “Gintus” – 90 eiro par darbu un SIA “Terra Modus” – 95 eiro par darbu. Redzams, ka atšķirībā no citām tabulām, šajā krietni vairāk redzami tieši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji:

 Mērniecības darbu vidējā cena, TOP 20 (zemākās), eur (darbu skaits 2015/2014) 2015 2014
Mērniecība A.K. SIA (4 / 42) 44 258
Geometra SIA ( 43 / 65 ) 54 218
Gintus SIA ( 50 / 56) 90 173
Terra modus, SIA (33 / 0) 95
TopoKAD SIA ( 59 / 53 ) 130 95
Mūsu mērnieks SIA ( 32 / 33) 131 138
Geotopo SIA ( 181 / 128 ) 144 168
Mērnieks ZM SIA ( 221 /  13) 145 112
Rīgas ģeodēzists, SiA (23 / 0 ) 149
Leidzi SIA ( 130 / 83 ) 153 531
Solars SIA ( 282 / 162 ) 158 325
Galilejs SIA ( 438 / 408 ) 161 187
Geosystems SIA ( 63 / 78 ) 165 221
Azimuts inženierizpēte SIA (920 / 1001 ) 170 147
Teilors SIA (66 / 57) 178 313
Ķibilda zemes ieīcības birojs SIA (527 / 413) 179 265
G-Bergs SIA (624 / 642) 182 164
Nekustamo īpašumu serviss SIA ( 165 / 169) 192 202
Landmesser, SIA ( 8 / 0) 200
ICGD-PRO SIA (82 / 70) 201 203

Kopumā mērniecībā izpildīto reģistrēto (ADTI+kadastra+ZIP) darbu skaits, salīdzinot ar 2014. gadu, pērn pieaudzis ievērojami – no 33 817 uz 37 545. Tiesa gan, darbi bijuši nedaudz mazāki, jo kopējo topo platību apjoms sarucis no 23,1 tūkstošiem uz 22,2 tūkstošiem hektāru, izpildmērījumu garumi – no vairāk nekā 6000 uz nepilniem 4800 kilometriem. Mērniecības uzņēmumu konkurencē visvairāk reģistrēto darbu izpildījuši “Metrum” – 2305, otrajā vietā – “Latvijasmernieks.lv” ar 2287 darbiem, bet trešajā – “ABC Construction” ar 1269 darbiem:

Reģistrētie mērniecības darbi (ADTI+KAD), TOP 20 2015 2014
Metrum SIA 2305 2426
Latvijasmernieks.lv SIA 2287 2463
ABC Construction SIA 1269 1050
Ģeodēzists SIA 1050 928
Vidzemes mērnieks SIA 936 805
Azimuts inženierizpēte SIA 920 1001
I.Gavrilovs IK 782 732
A Komanda SIA 673 499
Delta kompānija SIA 662 656
G-Bergs SIA 624 642
Ametrs SIA 594 570
Terra topo SIA 571 456
Rūķis AG SIA 533 490
Ķibilda zemes ierīcības birojs SIA 527 413
Merko SIA 516 494
Ģeometrs SIA 505 460
Galilejs SIA 438 408
Mērniecības centrs MC, AS 414 445
Geo Jūrmala SIA 401 481
Rīgas mērniecības birojs SIA 392 282

Vērtējot nozari kopumā, iezīmējas vēl kāda interesanta tendence – salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinās “tīro” mērniecības uzņēmumu daļa mērniecības tirgū, jo arvien vairāk darbus izpilda daudzprofilu uzņēmumi. Kopējā darbu skaitā šīs izmaiņas gan pagaidām ir tikai viens procents (no 95% uz 94%), taču atsevišķos segmentos process ir straujāks, piemēram, topogrāfiju platību darbos “tīro” mērniecības uzņēmumu īpatsvars samazinājies no 91% līdz 87%. Savukārt mērniecībā oficiāli nodarbināto skaits uzrāda iepriecinošu tendenci – 2015. gadā tas pieaudzis no 913 līdz 998 cilvēkiem. Vai 2016. gadā tiks pārsniegts tūkstotis? Atbildi uzzināsim nākamgad, kad aplūkosim nākošā gada statistiku.

Lielākie darba devēji, darbinieku skaits, TOP 20 2015 2014
Metrum SIA 120 120
Latvijasmernieks.lv SIA 85 89
Ģeodēzists SIA 33 29
Ametrs SIA 28 24
A Komanda SIA 19 17
Preime SIA 19 17
Latīpašums mērniecības birojs SIA 16 18
Azimuts inženierizpēte SIA 15 13
Delta kompānija SIA 14 16
ABC Construction SIA 13 14
Vidzemes mērnieks SIA 13 11
GEO Development SIA 13 10
3D Projekts SIA 13 14
Merko SIA 12 11
Rio M SIA 11 11
Ģeometrs SIA 10 10
Mērnieks MMR SIA 10 10
Metrum R SIA 10 7
Terra topo SIA 9 5
Rūķis AG SIA 9 9

Visvairāk sertificēto mērnieku, TOP 20*
Metrum SIA 48
Latvijasmernieks.lv SIA 44
Ģeodēzists SIA 15
Delta kompānija SIA 12
Latīpašums mērniecības birojs SIA 11
Merko SIA 10
Ametrs SIA 9
A Komanda SIA 9
Preime SIA 9
Terra topo SIA 8
KOMPĀNIJA PARNAS PRO SIA 7
Rio M SIA 6
Ģeometrs SIA 6
Norenbergs un Partneri SIA 6
GEO Development SIA 5
Mērnieks MMR SIA 5
Metrum R SIA 5
A-Geo SIA 5
Metrum K SIA 5
Tavs mērnieks SIA 5

*Saskaņā ar VZD noslēgto līgumu sarakstu 2016. gada aprīlī

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *