Latvijas Valsts Meži pārmet mērniekiem nepienācīgu prasību izpildi mežu zemju robežu uzmērīšanā

Portāls Mernieks.lv saņēmis AS “Latvijas Valsts Meži” mērnieku auditorijai paredzētu prezentāciju “LVM prasību izpilde, veicot valsts meža zemju robežu kadastrālo uzmērīšanu” un tās pavadvēstuli.

Prezentācijā apkopotas tipiskākās mērnieku kļūdas LVM prasību izpildē gan tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, gan ierīkojot robežas dabā.

Mernieks.lv aicina mērniekus iepazīties ar LVM prezentāciju un izteikt savu viedokli raksta komentāros.

“Latvijas Valsts Meži” pavadraksts  

AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi lūdz mērniekus iepazīties ar 2013.gada 27. maija mēnesī notikušajā mērniecības pakalpojumu sniedzēju sanāksmē skartajiem jautājumiem par problēmām valsts meža zemju robežu uzmērīšanā.

Publicējot šos materiālus MERNIEKS.LV, īpaši vēršam uzmanību uz nepieciešamību vēl un vēlreiz skatīt kadastrālās uzmērīšanas normatīvos aktus. Jāņem vērā, ka MK Noteikumi Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” pamatā ir orientēti uz “pēcreformas zemes mērniecību” un mērnieki ne vienmēr atceras, ka valsts mežiem pamatā notiek pirmreizējā robežu uzmērīšana. Tādēļ pirms mērniecības procesa uzsākšanas būtu īpaši jāpievērš uzmanība MK Noteikumu Nr. 1019 21. sadaļai  “Noslēguma jautājumi”.

Ar nožēlu jāatzīst, ka valsts meža zemju robežu uzmērīšana notiek ilgāk nekā tā tika sākotnēji plānota. Tam par iemeslu ir ne tikai mērniecības nozares nepietiekamās jaudas, bet bieži vien arī nepareizā darba organizācija, agrāk pieļautās kļūdas mērniecības darbu izpildē, kā arī sarežģītais process to labošanai. Vēl arvien mērnieku izpratne par dokumentācijas iesniegšanu Zemes robežu strīdus komisijā ir ļoti vāja un strīdu risināšana aizņem pārlieku ilgu laiku, kas, kopā ar iepriekš minētajiem apstākļiem, ļoti apgrūtina AS “Latvijas valsts meži”, kā pasūtītāja, iespējas saņemt kvalitatīvu pakalpojumu noteiktos termiņos.

Iepazīstoties ar pievienoto materiālu, lūdzam ņemt vērā, ka sākotnēji šis materiāls tika gatavots kā ilustrācija stāstījumam klātienes tikšanās reizē. Daudzi fotoattēli, protams, ir izdevušies pietiekami ilustratīvi un, cerams, papildus komentārus neprasa, bet daži no tiem var radīt jautājumus, tāpēc aicinām nekautrēties un lūgt mūsu papildus skaidrojumus kādam no attēliem. Jautājumus varat uzdot vai nu e-pastā a.jansons@lvm.lv vai izmantot iespēju pajautāt mums to publiski mūsu kontā Twitter vietnē @lvmmernieciba. 

 Cerībā uz konstruktīvāku un raitāku sadarbību nākotnē,

AS “Latvijas valsts meži”

LVM Nekustamie īpašumi direktors Artūrs Jansons


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *