Andrejs Igaunis: Par pāreju uz EVRS augstumu sistēmu

2013. gada 13. jūnijā Ķīpsalā notika LĢIA rīkotais seminārs par ģeodēziskajiem tīkliem, pārskatam sniedzu dažas atziņas par pāreju uz Eiropas augstumu sistēmu (Amsterdamas pāli).

No 1. oktobra LatPos augstumu sistēma būs EVRS. Pāreja no BAS-77 uz EVRS ir obligāta un nenovēršama, ir tikai vēlme, lai šā procesa rezultātā būtu iespējams minimālā laika sprīdī konstatēt – vai datnēs dotais augstuma pieraksts ir BAS vai EVRS.

Augstumu sistēmu atšķirības apmēram 0.15m, lai varētu savietot jauniegūtos un uzkrātos datus, nepieciešams uzkrātos transformēt uz EVRS.

Transformācijas nosacījumi:

 1. Transformācijai pakļauti tikai digitālie dati.
 2. Transformācija tiks veikta ar LĢIA’s mājas lapā pieejamo kalkulatoru.
 3. Transformācijai pakļautas augstumu atzīmes tajos ADTI specifikācijas līmeņos, kuri tās satur.
 4. Pēc transformācijas failā paliks nepārtransformētas augstumu atzīmes, kuras neatbildīs transformācijas atlases kritērijiem.
 5. Transformācija būs iespējama abos virzienos – no BAS uz EVRS un otrādi.
 6. Transformācijas datu formāti – dgn, dwg, txt.
 7. Transformācijai jāpakļauj ADTI planšetes un dažādi citi faili.

Seminārā tika pieminēti divi esošo augstumu pārrēķina varianti no BAS-77 uz EVRS:

 1. ADTI datu uzturētāji pārtransformē planšetes un izsniedz mērniekiem – atšķirības pazīme glabājas paslēpta kaut kur „File Properties”
 2. Jebkurš lietotājs savus datus var pārtransformēt – atšķirības pazīme – slāņa/līmeņa nosaukums.

Tabulā apkopota abu variantu analīze un pielietošanas priekšrocības:

Transformācijas varianti: File Properties Slāņu/līmeņu nosaukumi
Atšķiršanas pazīme Pagaidām neatklāta „File Properties” pazīme vai speciāla atzīme (zīmogs?) failā Slānis ar citu nosaukumu: piemēram:  RELJ_AATZ_####_TKST_#  –   RELJ_AATZ_####_TKST_1 vai

LKAN_ELEM_PAST_TKST_# – LKAN_ELEM_PAST_TKST_1

Atšķiršanas iespējas Skatoties ekrānā transformētie augstumi nav atšķirami ne vizuāli, ne ar „Level Symbology” palīdzību. Samiksējot datnē transformētos datus ar netransformētajiem vairs nav iespējams atšķirt, kurš ir BAS, kurš EVRS.

Nebūs zināms vai katram jaunizveidotajam failam izveidotājs piešķirs šo īpašo pazīmi, līdz ar to nebūs zināms, kādā augstumu sistēmā šis fails ir. Nepārtransformētās augstuma atzīmes atrodas tajā pašā failā, kur pārtransformētās (iespējams tajā pašā slānī).

Transformētos līmeņus, kuri satur augstuma atzīmes, iespējams atslēgt/pieslēgt ar:

 1.  „Level Dispay” vai “Layer Properties Manager”,
 2. Parādīt tos citā izskatā ar „Level Symbology”.
 3. Iespējams transformētajām vai netransformētajām augstuma atzīmēm piešķirt citas vizuālas īpašības vai pat fontu.
 4. Slāņi „Level Dispay/Manager” vai “Layer Properties Manager” parādās viens zem otra.
 5. Var nofiltrēt ar vienkāršu filtru „_1”
Prognozēto transformācijas procesu apraksti Iekopējot kāda faila datus citas augstumu sistēmas failā vairs nav kontroles – BAS vai EVRS. Nekontrolējot faila „Properties” īpašības ir nepārtraukta iespēja vēl un vēl konvertēt šos augstumus nezināmas reizes pieplusojot vai atņemot 0.15. Pirms jebkura faila piereferencēšanas vizuāli jāpārbauda šā faila „Properties”, atkrīt iespēja piereferencēt, piemēram 10 failus reizē, jo nav zināms, kurš ir BAS, kurš EVRS. Konvertējot no EVRS uz BAS jāmaina ”File properties” Vienā failā iespējamas abu sistēmu augstuma atzīmes.

Konvertācijas varianti:

 1. Konvertējot no BAS uz BAS – nekas nenotiek.
 2. Konvertējot no BAS uz EVRS – BAS līmeņi konvertējas.
 3. Konvertējot no EVRS uz EVRS – nekas nenotiek.
 4. Konvertējot no EVRS uz BAS – EVRS līmeņi konvertējas.

Nav iespējama dubulta konvertācija!

Procesa dalībnieku un to iespējamo interešu īss pārskats
LĢIA Ar ADTI datiem nestrādā, var izveidot praktiski jebkādu konvertācijas kalkulatoru atbilstoši visu iesaistīto pušu vēlmēm.
VZD Ar ADTI datiem nestrādā, tikai uzkrāj pašvaldības sakārtotās ADTI planšetes. Var akceptēt jebkuru transformācijas procesu. Pieņem un labo ADTI MK noteikumus.
Mācību iestādes – RTU, LLU Tieši ar ADTI datiem nestrādā – var sniegt izskaidrojošu tehnisku palīdzību transformācijas procesiem
ADTI datu uzturētāji Atbildīgi par visu ADTI datu (planšetu) precizitāti
Mērnieki Izmanto planšetes, savas DB, mērījumu failus, komunikāciju turētāju failus, projektu failus – atbildīgi par korektu topogrāfisko datu sagatavošanu, projektu izspraušanu dabā. Mērnieku rīcībā ir tūkstošiem failu, kurus nepieciešams izmantot plānu sagatavošanā, piereferencējot, piekopējot, u.t.t., un no to apstrādes ātruma pakārtoti atkarīgs  viss būvniecības procesa ātrums
Projektētāji Strādā ar ADTI datiem, veido jaunus failus, pārveidojot  dgn failus uz dwg failiem, bieži vien atmet plāna piezīmes, kurās minēta augstumu sistēma – līdz ar to var zust informācija par izmantoto augstuma sistēmu
Būvnieki Izmanto topogrāfiju/projektēšanas/būvniecības/izpildmērījumu datus. Īstermiņa projektos – ietekme var būt neliela. Apjomīgos (kur darbojas vairāku firmu mērnieki) vai ilglaicīgos iespējamas datu nesavietojamības (pārejas perioda laikā)
Komunikāciju uzturētāji Izmanto savas DB, kuras var būt gan dgn, dwg, gan DB formātos. Būs vēlme konvertēt savus datus uz EVRS
Jebkurai procesa pusei Nepieciešams darbu ne mirkli nekavējošs jebkura faila transformācijas risinājums no BAS-77 uz EVRS un otrādi, pilnīgi izslēdzot dubulttransformācijas iespējas. Nav akceptējama faila īpašību izpēte pirms tā datu izmantošanas.
Pārejas periods VZD viedoklis – 1 diena (nedēļas nogale – sestdiena, svētdiena) Nav nepieciešams, jo jebkurā brīdī iespējams datus konvertēt – (kaut vai 2. gadi)

Šobrīd ir atvērti ADTI MK noteikumi un ir iespējams tajos ieviest jauno līmeņu indeksu  „XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_1”, kurš pielietojams EVRS augstumu sistēmas datu atšķiršanai. Tas jāiestrādā ADTI labojumos līdz 18.06.20123.g.

 Neieviešot precīzu un viennozīmīgu BAS un EVRS atšķiršanas sistēmu, mērniecības nozare cietīs pamatīgus zaudējumus un mērnieki nebūs spējīgi veikt precīzas konvertācijas un nebūs spējīgi sagatavot ticamus plāna materiālus.

Andrejs Igaunis, LMB valdes loceklis


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

 1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *