AS “Latvijas Meži” izsludina lielāko mērniecības iepirkumu kopš 2010. gada

AS “Latvijas Meži” izsludinājuši konkursu par uzņēmuma tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu, pavisam kopā 60 iepirkuma daļās ar kopējo platību 211 116 hektāru jeb apmēram 30-to daļu no visas Latvijas teritorijas. Tik apjomīgu mērniecības darbu iepirkumu “Latvijas Meži” izsludinājuši pirmoreiz kopš 2010. gada konkursa, kurā kopējais uzmērāmo platību apjoms sasniedza gandrīz 250 000 hektāru.

Lai arī konkursa kritērijs, kā ierasts, ir zemākās cenas piedāvājums, tomēr nolikumā iekļauta arī atruna gadījumiem, kad pretendenta iesniegtā cena ir aizdomīgi zema. Šādos gadījumos no piedāvājuma iesniedzēja tiks pieprasīts detalizēts skaidrojums par cenas pamatotību. Nolikuma 28.1. punkts paredz: “Ja iepirkuma komisija izskatot piedāvājumu(-us) konstatē, ka kāds no pretendentiem ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, tad pirms atzīt pretendenta piedāvājumu par nepamatoti lētu un noraidīt, iepirkuma komisija rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem”.

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 5.februārim, pulksten 15:00, Bauskas ielā 58A, 8.stāvā, Rīgā. Piedāvājumi tiks atvērti to kandidātu un citu ieinteresēto personu klātbūtnē, kuri vēlēsies būt klāt pie piedāvājumu atvēršanas.

Konkursa identifikācijas numurs ir AS LVM NĪ_2012_563_ak. Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit. Ar paziņojumu par konkursu AS “Latvijas Meži” mājaslapā un saistītajiem dokumentu paraugiem var iepazīties šeit.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *