Atskaite par CLGE ģenerālo asambleju Hannoverē, Vācijā (12.-13.10.2012.)

Vācijas Mērnieku inženieru biedrība (BDVI – www.bdvi.de), kura apvieno 3500 nozares pārstāvjus, 2012. gada 12.-13. oktobrī Hannoverē uzņēma Eiropas Mērnieku padomes – CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens) Rudens ģenerālo asambleju (http://www.clge.eu/events/details/109). Sanāksmes laiks sakrita ar vairākiem nozīmīgiem datumiem – CLGE 50 gadu jubileju, Vācijas Intergeo izstādi (www.intergeo.de), Vācijas Kartogrāfu dienas atzīmēšanas 60-to jubileju. Papildus 11. oktobrī norisinājās 3. CLGE konference, kas veltīta Kadastra tēmai. Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) jau no 2008. gada ir CLGE biedrs, bet finansiālo apsvērumu dēļ CLGE rīkotajās sanāksmēs piedalās neregulāri. Šogad, pateicoties SIA „Ģeodēzists” atbalstam, CLGE ģenerālo asambleju apmeklēja LMB valdes priekšsēdētājs Jānis Klīve un LMB valdes loceklis Ivars Nudiens. Papildus uz CLGE konferenci bija devies Valsts zemes dienesta pārstāvis Kalvis Ķikuts.

Pilnīgu izklāstu par CLGE konferenci un ģenerālo asambleju nav lietderīgi aprakstīt, jo ar darba kartību, pavadošajiem dokumentiem un visām prezentācijām ikviens var iepazīties CLGE tīmekļa vietnē pa sadaļām kā veidota šī atskaite – http://www.clge.eu/document/index/events. Tāpēc aprakstā mēģināts uzskaitīt un aptvert galvenās tēmas, kuras būtu svarīgas un interesantas Latvijas mērnieku nozarei.

CLGE Studentu konkurss. Intergeo izstādes laikā 10. oktobrī tika apbalvoti (~1000 EUR) pirmā CLGE studentu konkursa uzvarētāji. Konkurss tika izsludināts 2011. gada oktobrī un līdz 15.07.2012. tika iesūtīti 11 augstvērtīgi darbi visās trīs kategorijās. Žūrija izlēma piešķirt balvas tikai divās kategorijās. Ģeodēzijas un topogrāfijas kategorijā balvas ieguva studentu grupa no Horvātijas. GIS un kartēšanas kategorijā balvas ieguva students no Moldāvijas (Constantin Gisca). Studentu konkursu atbalstīja un balvas sarūpēja Trimble un ESRI. Uzvarētāju un pārējo dalībnieku ziņojumus varat apskatīt – http://www.clge.eu/news/index/78. Jāpiemin, ka arī Igauņu studente (Silja Talvik) bija iesūtījusi savu darbu, tāpēc aicinām arī studentus no Latvijas nebaidīties un nākamgad iesniegt savus darbus CLGE studentu konkursam. Iesniegt var ne tikai tekošā gada darbus, bet arī nedaudz vecākus.

CLGE konference. http://www.clge.eu/documents/events/108/Programme_v1.0.pdf

CLGE konference pirmajā daļā iepazīstināja ar Kadastra sistēmu un mērnieka lomu Skandināvijas valstīs, Šveicē un Spānijā. Ja Skandināvijā un Šveicē ir loti izkopta sistēma, tad Spānijā izskatās, ka ir vēl ļoti daudz ko uzlabot. Kā ar humoru izteicās Spānijas pārstāvis, tad viņš nezinot nevienu pozitīvo īpašību. Iesaku apskatīt prezentācijas par Skandināviju un Šveici, kur mērnieks var pārtraukt, lemt un atrisināt robežstrīdus. Otrajā daļā Vācijas kolēģi iepazīstināja ar valsts jauno kadastra elektroniskās sistēmas ALKIS ieviešanu. Tajā pašā laikā praktizējoša mērnieka komentāri nebija glaimojoši, jo sistēmas ieviešana mērniekam izmaksājot ap 100 000 EUR (tehnika, programmas, licences, apmācība). Trešajā daļā tika izklāstīta vēsture par Eiropas noteikumiem priekš telpu grupu uzmērīšanas – inventarizācijas un vērtēšanas vajadzībām (European Measurment Code for the Floor Areas of Buildings v1.0), ko sagatavoja CLGE pārstāvji un atbalstījusi Eiropas Komisija. Noteikumi prezentācijas formā – http://www.clge.eu/documents/events/109/eureal.pdf. Tagad šie noteikumi ir INSPIRE direktīvas rekomendējošajā daļā. Noslēgumā CLGE prezidents un BDVI prezidents parakstīja Hannoveres deklarāciju, ka Eiropas mērnieki iestājas par mērniecības normu harmonizāciju Eiropas valstīs, lai atvieglotu starpvalstu sadarbību ar nekustamā īpašuma aprakstošajiem dokumentiem, tāpēc atbalstam noteikumu ieviešanu (http://www.clge.eu/documents/other/hanover_declaration.pdf).

CLGE ģenerālā asambleja (GA). http://www.clge.eu/documents/events/109/12_10_12_Agenda_CLGE_GA_Hanover_v1.1.pdf

Ka visās GA arī šī tika sākta ar aizgājušo kolēģu pieminēšanu,jauno kolēģu uzņemšanu, iepriekšējo protokolu apstiprināšanu, grāmatveža atskaiti un citiem formāliem darba kartības jautājumiem. Tā kā CLGE ievēlētās valdes darbošanās laiks ir 2 gadi, tad šogad prezidents atskaitījās par paveikto (http://www.clge.eu/documents/events/109/WP_2011-2012_Presidents_Reportv1.0.pdf). Ikviens varēja pieteikties darbam jaunajā valdē vai prezidenta amatam. Katrs no kandidātiem sagatavoja iepazīšanās prezentāciju un atbildēja uz jautājumiem. Lai gan bija vairāki kandidāti, tomēr prezidents un tā pati valde tika pārvēlēta uz otro termiņu.

Nacionālās prezentācijas. Šajā sadaļā katra valsts var ziņot par jaunumiem un sasniegumiem. Igaunija ziņo par Strūves punkta atjaunošanu un tūristu piesaistīšanu. Rumāņi informē par zaļo kadastru priekš kokiem pilsētās. Ungāri pastāsta par ieviesto zemes pārvaldīšanas sistēmu. Šīs un citu valstu prezentācijas varat apskatīt PDF formātā – http://www.clge.eu/document/index/events.

Apstiprinātas nākamās CLGE GA norises vietas:

Pavasara GA 2013, Ungārijā (Budapeštā) / 22.-23. martā;

Rudens GA 2013, Moldāvijā (Kišiņevā) / 3.-5. oktobrī;

Pavasara GA 2014, Spānijā (Marabella) / datumi vēl nav apstiprināti;

Rudens GA 2014, Islandē / pilsēta un datumi vēl nav apstiprināti;

Pavasara GA 2015, Latvijā (Rīgā) / datumi vēl nav apstiprināti;

Rudens GA 2015, Krievijā (Maskavā) / datumi vēl nav apstiprināti;

GA 2016, Albanijā / pilsēta un datumi vēl nav apstiprināti;

GA 2017, Šveicē (biedrībai 100 gadu jubileja) / pilsēta un datumi vēl nav apstiprināti.

Darba  grupas. Visi  dalībnieki sadalījās 4 darba grupās, bet to vadītāji ar 4 tēmām pamīšus izdiskutēja ar katru grupu. CLGE prezidents apskatīja savu atskaiti par iepriekšējo valdes periodu. Otra tēma bija veltīta Eiropas mērnieku profesionālas izglītības datubāzei (Dynamic Professional Knowledge Base – DPKB), ko varētu izvietot CLGE tīmekļa vietnē. Šajā datubāzē varētu apskatīt kādas izglītības,  sertifikācijas un citas prasības ir katrā dalībvalstī. Trešo tēmu piedāvā Šveiciešu kolēģi, kuri realizējuši brīvprātīgu projektu, ka mērnieki un pašvaldības ir samērījuši invalīdu stāvvietas un izveidojuši attiecīgu karti timeklī (www.BlueParking.eu). Darba grupa diskutēja vai būtu iespējams realizēt šādu projektu kopa visās CLGE dalībvalstīs. Atsaucība bija no visām valstīm, bet par brīvprātīgo dalību neviens nevarēja galvot. Pēdējā tēmā diskutējām vai CLGE ir nepieciešams izveidot savu sadaļu sociālajos forumos (kā Facebook, LinkedIn), bet atbildes nebija viennozīmīgas.

Vāciešu  prezentācijas. Šajā daļā bija ļoti vērtīgas prezentācijas par inovatīviem risinājumiem, ko sniedz dažādi ar mērniecības nozari saistīti uzņēmumi. Geo++ pārstāvji informēja par GNSS RTK jaunā signāla standartizācijas gaitu, kas varētu realizēties 5 gadu laikā un sniegs jaunu lēcienu precizitātē. Savukārt IP Syscon uzņēmums, kombinējot LIDAR, īpašuma un saules trajektoriju, izveidojis Solaro kadastru, pēc kura var noteikt – cik vērtīgi ir uzstādīt saules kolektorus uz konkrētā jumta vai tā daļas. Šāds Solaro kadastra kartes izmanto vairākas pašvaldības Vācijā. Nākamais pārstāvis no Ministrijas sniedza prezentāciju par 3D kadastra teoriju un to, ka vācieši ir skaidri definējuši, ka viņu 3D kadastrā tikai būves ir 3D, bet pārējais ir 2D. Turpinājumā bija dažas prezentācijas Fotogramentrijas nozarē. Aicon pārstāvji sniedza ieskatu par augstas precizitātes attēlu pielietošanu rūpniecības industrijā, bet Hamburgas universitātes pārstāvis salīdzināja dažādas zemo cenu attēlu apstrādes programmas, kuras pārsvarā pieejamas tīmeklī.

Noslēdzot CLGE GA, viennozīmīgi var apgalvot, ka vāciešu kolēģi bija pacentušies un sagatavojuši ļoti plašu un informatīvi bagātu semināru. Papildus bija noorganizēta viesošanās Hannoveres rātsnamā ar mēra uzrunu. Novērtējot uzklausītās tēmas un CLGE darbības virzienus, jāsecina, ka LMB ir jāpaplašina biedru rindas ne tikai no praktizējošo mērnieku vidus, bet arī no valsts iestāžu darbiniekiem. Jo daudzas no tēmām ir par valsts sistēmām, to izvērtēšanu un Eiropas iniciatīvām, kuras galvenokārt būtu jāizprot valsts pārvaldes darbiniekiem. Tāpēc LMB pozitīvi novērtē VZD pārstāvja dalību konferencē un GA, ar cerību satikties arī turpmāk.

Jānis Klīve,

LMB priekšsēdētājs

Foto galerijas no CLGE konferences un InterGeo izstādes var aplūkot LMB mājaslapā.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *