Par jauno Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādi

Šodien, 2012.gada 10.jūlijā Ministru kabineta sēdē plānots apstiprināt jauno Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk – jaunais Cenrādis). Jaunajā Cenrādī, salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajiem Ministru kabineta 2006.gada 14. februāra noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”, ir izmaiņas, kas skars arī zemes mērniecībā nodarbinātos. Jaunais Cenrādis stāsies spēkā 2012.gada 1.augustā.

Jaunajā Cenrādī datu izplatīšanas portāla www.kadastrs.lv  abonēšanas maksas saglabātas līdzšinējā apmērā, joprojām piedāvājot mērniekiem iespēju to abonēt par samazinātu maksu mēnesī, t.i., par Ls 5 mēnesī pirmajam lietotājam (citiem Ls 25) un Ls 2 mēnesī (citiem Ls 4,00) katram nākamajam lietotājam. Izmaiņas galvenokārt skars datu saņemšanas pakalpojumus.

Ņemot vērā to, ka šā gada janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kas regulē arī informācijas saņemšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un nosaka saņemamās informācijas obligāto saturu, jaunajā Cenrādī ir mainīts maksas princips zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanai nepieciešamās informācijas saņemšanai. Līdz šim pakalpojuma kopējo maksu veidoja atsevišķa maksa par Kadastra teksta datiem, Kadastra telpiskajiem datiem un arhīva informāciju. Turpmāk, saņemot informāciju zemes kadastrālajai uzmērīšanai, tiks piemērota viena kopēja informācijas komplekta cena, kurā ietilps kadastra teksta un telpiskie dati standartizētā formā un arhīva dokumenti par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām. Joprojām saglabāsies princips, ka  maksa par informāciju būs atkarīga no uzmērāmās zemes vienības platības. Līdz ar to turpmāk mērniekiem būs vieglāk prognozēt pakalpojuma kopējo maksu, jo to neietekmēs izsniedzamo arhīva dokumentu skaits, kā tas bija līdz šim. Bez tam jaunajā Cenrādī paredzēta atsevišķa maksa par Kadastra teksta un telpisko datu saņemšanu gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 23.punktu nav nepieciešama arhīva informācija, kā arī Kadastra dati par robežojošām zemes vienībām.

Tā kā Kadastra informācija, ko Valsts zemes dienests izsniedz zemes ierīcības projektu izstrādes vajadzībām, ir tāda pati kā zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, turpmāk, saņemot Kadastra teksta datus zemes ierīcības projektu izstrādei, maksa par to tiks noteikta atkarībā no zemes vienības platības, tāpat kā līdz šim tas ir bijis, saņemot informāciju zemes kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām.

Izmaiņas skars arī Valsts zemes dienesta arhīva informācijas, kas neietilpst zemes kadastrālās uzmērīšanas informācijas komplektā, pieprasīšanas pakalpojumus. Turpmāk vairs netiks piemērota maksa par arhīva dokumentu atlasi Ls 5 apmērā, bet pakalpojuma kopējo maksu veidos Ls 1 par pirmo Valsts zemes dienesta arhīva dokumenta A4 formāta kopijas sagatavošanu un papildus maksa par kopijām atkarībā no dokumenta formāta (no Ls 0,16 par melnbaltu A4 formāta lapu  līdz Ls 9,85 par krāsainu A0 formāta lapu).

Attiecībā uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas atbilstības pārbaudi pret kadastra datiem, jaunajā Cenrādī izmaiņas, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo cenrādi, nav veiktas. Maksas principi un cenas saglabātas esošajā līmenī arī Valsts zemes dienesta atzinuma saņemšanai par izstrādātu zemes ierīcības projektu.

Papildus jaunajā Cenrādī ir veiktas arī citas izmaiņas, kas tiešā veidā gan neskar mērniekus. Piemēram, lai veicinātu klientus vairāk izmantot elektroniskos pakalpojumus, jaunajā Cenrādī, salīdzinot ar spēkā esošo cenrādi, ir samazinātas cenas par Valsts zemes dienesta uzturētās informācijas saņemšanu, izmantojot tīmekļa pakalpes. Turklāt paredzēts, ka datu saņemšana, izmantojot tīmekļa pakalpes, izmaksu ziņā ir lētāks pakalpojums, nekā šo datu saņemšana citos veidos, piemēram, klātienē vai izmantojot FTP serveri.

Tāpat atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”, jaunajā VZD cenrādī tiek diferencēta maksa par Valsts zemes dienesta pārziņā esošās ģeotelpiskās informācijas (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes ģeotelpisko datu) izsniegšanu gala lietotājam, pakalpojumu sniedzējam un datu izplatītājam.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” stāsies spēkā 2012.gada 1.augustā.

Andris Sproģis,

Valsts zemes dienesta Komunikācijas projektu vadītājs


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. зеркальные права Цена на обучение и получение водительских прав может варьироваться в зависимости от региона и типа транспортного средства. Например,…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *