Valdība apstiprinājusi jaunos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas noteikumus (papildināts)

[Papildināts ar priekšpēdējo rindkopu]

Otrdien, 24. aprīlī Ministru kabineta sēdē tika pieņemti „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. Šie noteikumi ir ļoti būtiski mērniecības nozarē, jo turpmāk reglamentēs visu topogrāfisko plānu un izpilduzmērījumu plānu izgatavošanu.

Jaunie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta trešo un piekto daļu. To galvenā būtība – detalizēti reglamentēt topogrāfisko un izpilduzmērījumu plānu izgatavošanu augstākā (valstiskā) juridiskajā līmenī, jo līdz šim šīs darbības regulēja tikai Valsts Zemes dienesta izstrādātā instrukcija.

MK noteikumi novērš līdz šim pastāvējušo, haotisko situāciju, kad daudzajos atsevišķajos pašvaldību noteikumos bija noteiktasatšķirīgas prasības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanai, sagatavošanai, attēlošanai, saskaņošanai un uzturēšanai.Jaunajos noteikumos ir detalizēti izstrādāta teksta daļa, kurā sīkāk nekā līdz šim aprakstītas dažādas  nianses. Tāpat izstrādāta jauna digitālā specifikācija ar vairāk nekā 600 slāņu nosaukumiem – tiesa gan, pagaidām vēl nav skaidrs, cik veiksmīgi tas darbosies praksē. Lai būtu iespējams strādāt ar jauno specifikāciju, pēc Valsts Zemes dienesta pasūtījuma jau izstrādāti resursu faili gan MicroStation, gan AutoCAD programmatūrai.

Noteikumi nemainīs kārtību, kādā vietējās pašvaldības iesniedz Valsts Zemes dienestam augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kā arī nemainīs praksē ieviesušos kārtību, kādā dienests līdz šim izsniedzis augstas detalizācijas ģeotelpisko informāciju (šī kārtība līdz šim nebija noteikta nevienā normatīvajā aktā).

Noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikāciju, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodiku, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgās prasības, tā saskaņošanas vispārīgās prasības, tajā attēlojamos elementus, ģeodēzisko darbu veicēja atbildību augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību, ietverot tajā prasības par centrālajā datubāzē uzkrājamās informācijas saturu, informācijas apmaiņu starp vietējās pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāziun centrālo datubāzi, kā arī augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas, aktualizācijas un izplatīšanas kārtību.

Vienlaikus ar jauno topogrāfiskās informācijas noteikumu pieņemšanu, MK kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi arī „Noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””. Skatīt šeit

Gan „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, gan grozījumi noteikumos “par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” stājas spēkā 27. aprīlī.

Ar „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumiem” iespējams iepazīties šeit.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *