Stājas spēkā jaunie zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Šodien stājas spēkā jaunie Ministru Kabineta “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. Tajos ietvertas vairākas būtiskas izmaiņas, kas tieši ietekmē mērnieku darbu.

Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 26. janvāra numurā publicētas apkopotas būtiskākās jauno noteikumu ieviestās izmaiņas. Piemēram, saskaņā ar tiem turpmāk mērnieks, vienlaicīgi ar informāciju zemes kadastrālai uzmērīšanai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas saņems arī zemes kadastrālās uzmērīšanas arhīva dokumentus. Vienlaikus ir noteikts, ka “mērniekam ir tiesības nepieprasīt zemes kadastrālās uzmērīšanas arhīva informāciju – gadījumos, ja ir paredzēts veikt apgrūtinājuma vai situācijas plāna aktualizāciju, vai zemes robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājuma plāna kamerālo pārzīmēšanu, vai gadījumos, ja uzmērāmās zemes vienības daļas robeža nesakrīt ar zemes vienības robežu.”

Cita izmaiņa paredz, ka noteikumos  paredzētajos gadījumos mērnieks var izpildīt atsevišķas kadastrālās uzmērīšanas darbības – robežas izvērtēšanu un atjaunošanu, situācijas vai apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, aktualizējot informāciju par situāciju vai apgrūtinājumiem.

Turpmāk mērnieki arī varēs daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekus, kuriem pieder arī zemes domājamā daļa un dzīvokļu skaits vienā zemes vienībā pārsniedz desmit, uzaicināt, izliekot uzaicinājuma paziņojumu redzamā vietā pie dzīvojamās mājas ieejas durvīm vai ziņojumiem paredzētajā vietā.

Savukārt nesūtīt uzaicinājuma vēstuli varēs, ja informācijā zemes kadastrālai uzmērīšanai par pierobežnieku ir norādīts, ka pierobežnieks ir miris vai nav zināma viņa adrese.

Zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu turpmāk jāsagatavo kā atsevišķus dokumentus.

Apvidū esoša robežpunkta atbilstība zemes robežu plānam primāri jāvērtē katram robežpunktam atsevišķi pret kartogrāfiskajā materiālā (kontūru fotokartē, zemes robežu plānā) attēlotajiem situācijas elementiem, bet ne pēc blakus esošu robežpunktu savstarpējiem attālumiem.

Savukārt robežu neatbilstības novēršanai mērniekam jāsastāda atzinumu par robežu neatbilstību un jāveic neatbilstību novēršanu, sagatavojot neatbilstības novēršanas aktu, ja mērnieks atzīst, ka ierosinātāja  vai pierobežnieka, vai arī gan ierosinātāja, gan pierobežnieka aktuālais zemes robežu plāns ir izgatavots, neievērojot normatīvo aktu prasības zemes ierādīšanas vai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā. Noteikti robežu neatbilstības risināšanas principi, t.sk., ka neatbilstības novēršanas ietvaros nav pieļaujams izdarīt slēpta veida darījumus.

Detalizētāk visas izmaiņas ir raksturotas noteikumu projekta anotācijā.

Ar pašiem noteikumiem var iepazīties šeit.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *