Izmaiņas VZD pakalpojumu izpildē

Lai nodrošinātu mērniecības pakalpojumu sniedzējiem  iespēju paātrināti saņemt darbam nepieciešamo informāciju, sākot ar 2011. gada 1.jūliju Valsts zemes dienests (turpmāk-Dienests) pakalpojumu izpildē ir ieviesis izmaiņas, centralizējot topogrāfiskai uzmērīšanai nepieciešamo datu izsniegšanu.
Izveidotas divas jaunas elektroniskā pasta adreses:
1. kac.topo@vzd.gov.lv – pasūtījumu veikšanai 
2. topo@vzd.gov.lv  – sagatavotās informācijas saņemšanai 
Komercsabiedrība vai individuālais komersants, kas nodarbina vismaz vienu sertificētu personu ģeodēzisko darbu veikšanai,  vai sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanā, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējusi savu saimniecisko darbību (turpmāk tekstā –mērnieks) veic pasūtījumus topogrāfiskās uzmērīšanai un izpildmērījumu sagatavošanai:
• ja mērniekam ar Dienestu noslēgts sadarbības līgums (turpmāk –Līgums), tad mērnieks digitālo datni un iesniegumu nosūta no Līgumā minētājām elektroniskā pasta adresēm uz elektroniskā pasta adresi kac.topo@vzd.gov.lv;
• ja mērniekam nav noslēgts Līgums ar Dienestu, tad mērnieks pasūta pakalpojumu klātienē jebkurā  Dienesta reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas vietā (turpmāk – KAC). Mērnieks iesniedz iesniegumu un elektronisko datu nesēju ar digitālo datni par uzmērāmo objektu. Lūgums iesniegumā norādīt arī elektroniskā pasta adresi, uz kuru jānosūta rēķins un sagatavotā informācija.
     Pasūtījumu mērniekam izsniedz šādā kārtībā:
• ja mērniekam ar Dienestu noslēgts Līgums, tad izsniedz izpildītājs, nosūtot sagatavoto informāciju no centralizētās elektroniskā pasta adreses topo@vzd.gov.lv uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi;
• ja mērniekam nav noslēgts Līgums ar Dienestu, tad sagatavoto informāciju izsniedz Klientu apkalpošanas konsultants:
o nosūtot to mērniekam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi;
o vai ierakstot mērnieka datu nesējā.
Pēc sistēmas ieviešanas pilnā apjomā, Dienests plāno, sākot ar 2011. gada 1. augustu, nodrošināt klientiem pakalpojumu saņemšanu, paātrinot pasūtījumu izpildes termiņus:
• ja mērniekam noslēgts Līgums ar Dienestu, tad 1 darba dienas laikā:
o sagatavot topogrāfiskajai uzmērīšanai un izpildmērījumiem nepieciešamo topogrāfisko informāciju;
o pārbaudīt iesniegtās topogrāfiskās informācijas atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVK IS) datiem, saskaņot atbilstību vai sagatavot atteikumu. Ja Dienests uztur attiecīgās pašvaldības  topogrāfiskās informācijas datubāzi, tad  papildus 2 darba dienu laikā veikt topogrāfiskās informācijas (mēroga noteiktība 1:500 un lielāka) pārbaudi un reģistrēšanu datubāzē vai izsniegt reģistrācijas atteikumu.
• ja mērniekam nav noslēgts Līgums ar Dienestu, tad 3 darba dienu laikā:
o sagatavot topogrāfiskajai uzmērīšanai un izpildmērījumiem nepieciešamo topogrāfisko informāciju;
o pārbaudīt iesniegtās topogrāfiskās informācijas atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVK IS) datiem, saskaņot atbilstību vai sagatavot atteikumu, kā arī veikt topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrēšanu datubāzē vai izsniegt reģistrācijas atteikumu.

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *