RTU Ģeomātikas katedra svin savu 20 gadu jubileju

Ceturtdien, 16. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedra atzīmēja savu 20 gadu jubileju, vienlaikus rīkojot arī absolventu salidojumu.

Pasākuma svinīgajā daļā ar runām uzstājās Ģeomātikas katedras bijušo un esošo mācībspēku pārstāvji, atskatoties uz 20 gados paveikto. Pēc tam vairāki bijušie absolventi, kā arī katedras sadarbības partneri teica apsveikuma runas un katedras vadītājam Jānim Štrauhmanim pasniedza dažādas dāvanas.

Jānis Klētnieks savā runā pieminēja panākumus ģeodēzijas jomā, kurus sasnieguši bijušie katedras studenti. Asociētais profesors Jānis Balodis pastāstīja par RTU ģeomātikas katedru starptautiskā kontekstā, iepazīstinot gan ar realizētajiem pārrobežu sadarbības projektiem, gan studentu apmaiņu un pasniedzēju darbu ārzemēs. Starptautisko projektu vidū tika minēts gan ar nekustamo īpašumu transakciju izpēti saistītais COST projekts, gan TEMPUS projekts, gan, protams, studentu apmaiņa ERASMUS projektā. Ne tikai katedras studenti apguvuši zināšanas ārzemju augstskolās, bet arī ārzemju studenti mācījušies RTU. 90-tajos gados katedrā studējuši četri Libānas jaunieši, savukārt kopš 2005. gada studēt šeit katru gadu ierodas astoņi studenti no Spānijas, Valensijas universitātes. Interesanti, ka, lai piemērotos šo studentu vajadzībām, pasniedzēji esot „bijuši spiesti” pārveidot lekciju kursus angliski (jo apgūt latviešu valodu spāņiem tomēr šķitis par grūtu).

Jānis Kaminskis uzrunā ieskicēja Latvijas pārstāvju līdzdalību ģeodēzijas nozares procesos pasaulē, šajā kontekstā minot kuriozu no paša pieredzes – pēc Starptautiskās Mērnieku federācijas kongresa Austrālijā pagājušā gada pavasarī Islandes vulkāna pelnu mākoņu dēļ viņš veselu mēnesi neesot varējis tikt atpakaļ.  „Labi, ka latvieši ir arī Austrālijā”, atzina Kaminskis, jo tieši pie klaida latviešiem viņš šajā nervus kutinošajā situācijā atradis dzīvesvietu. Savukārt dažādu attīstības tendenču vēl īsti neapgūtais Āfrikas kontinents kļuvis par tādu kā „kolonizējamo” teritoriju arī Latvijas ģeodēzistiem, kuri tur apmācot vietējos speciālistus. Kopējais secinājums ir tāds, ka situācija ar ģeodēziju Āfrikā šobrīd esot apmēram tāda, kā Latvijā pirms 15 gadiem.

Katedras vadītājs Jānis Štrauhmanis pastāstīja par katedras darbību savas vadības laikā kopš 2003. gada – kā pamazām noritējis telpu atjaunošanas, labiekārtošanas process. Šajā laikā sadarbībā arī ar citām universitātēm izdoti septiņi sējumi ar rakstiem par ģeodēzijas jomu, šāgada rudenī plānots laist klajā profesora Jāņa Klētnieka grāmatu. Ģeomātikas katedrai ticis noslēgts arī sadarbības līgums ar Valsts Zemes dienestu. J. Štrauhmanis rosināja klātesošos apdomāt ideju par Ģeomātikas katedras absolventu kluba dibināšanu, lai varētu uzturēt regulārus kontaktus.

Pēc divu vijolnieču muzikālā priekšnesuma svinīgā daļa turpinājās ar sveicēju runām un dāvanu pasniegšanu. Savās uzrunās apsveicēji gandrīz visi kā viens uzsvēra katedrā valdošo viesmīlīgo gaisotni, kas radot sajūtu, ka šeit vienmēr patīkami atgriezties. Interesanti, ka iepriekš savā runā J. Štrauhmanis patīkamas vides izveidošanu bija minējis kā vienu no saviem galvenajiem mērķiem, stājoties katedras vadītāja amatā. Atliek secināt – mērķis tiešām piepildījies.

Starp katedras sveicējiem bija gan Būvniecības fakultātes dekāns Juris Smirnovs, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības katedras vadītāja Anda Jankava, Valsts Zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga, SIA „Ģeodēzists” valdes loceklis Aigars Ansbergs, SIA „Merko” direktors Uldis Mežulis, „GPS Partners” direktors Andris Cinis, SIA „Geostar” direktors Māris Knoks. Dažas no dāvanām bija ļoti interesantas – piemēram, A. Ansbergs katedras mērniecības instrumentu muzejam uzdāvināja pirmo tahimetru, kas tika importēts Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas.

Pēc dāvanu pasniegšanas visi absolventi tika aicināti nobildēties uz fakultātes ārējām kāpnēm, tāpat kā to darījuši izlaidumā. Absolventu kopbildi, kā arī citas fotogrāfijas no pasākuma varat aplūkot arī Mernieks.lv galerijā.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *