Pārizsludināts jaunais Latvijas Valsts Ceļu konkurss [papildināts]

“Latvijas Valsts Ceļi” atcēluši iepriekš izsludināto konkursu (LVC2011/82/AC) un izsludinājuši jaunu konkursu (identifikācijas numurs – LVC2011/83/AC). Mainījies piedāvājumu iesniegšanas termiņš – tie jāiesniedz līdz 2011. gada 20.jūnijam plkst. 11:00. Vienā no lotēm mazliet mainījies pieejamā finansējuma apjoms – 6. lotē no 3000 uz 3500.

Iepirkuma priekšmets ir zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar Valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 7 (septiņās) daļās jeb līgumos:

Līguma nr. pēc kārtas Līguma nosaukums Pieejamais finansējums (Ls bez PVN) Darba izpildes laiks

(kalendārās dienas)

1. Zemes ierīcības projektu izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana zemes vienībām Mazsalacas novada Sēļu pagastā un Rūjienas novada Vilpulkas pagastā, kas saistītas ar zemes atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca posma km 5,2 – 12,4 rekonstrukcijas vajadzībām 3500 110
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana zemes vienībām Gulbenes novada Rankas pagastā, kas saistītas ar zemes atsavināšanu autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs posma km 49,14 – 53,56 rekonstrukcijas vajadzībām 2500 150
3. Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana īpašuma „Kroņi” Limbažu novada Skultes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6676 005 0030, kas saistīta ar zemes atsavināšanu autoceļa V135 Dūči – Limbaži rekonstrukcijas vajadzībām 1000 120
4. Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana īpašuma „Pļavnieki” Priekuļu novada Veselavas pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0203, kas saistīta ar zemes atsavināšanu autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma km 11,60 – 14,90 rekonstrukcijas vajadzībām 1000 120
5. Zemes ierīcības projektu izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana zemes vienībām Baltinavas novadā, kas saistītas ar zemes atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posma km 32,0 – 42,3 rekonstrukcijas vajadzībām 5000 120
6. Zemes ierīcības projektu izstrādāšana un zemes robežu, apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana zemes vienībām Engures novada Smārdes pagastā un Tukuma novada Slampes pagastā, kas saistītas ar zemes atsavināšanu autoceļu A10 Rīga – Ventspils un P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums krustojuma rekonstrukcijas vajadzībām 3500 120
7. Zemes ierīcības projektu izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana zemes vienībām Ķeguma novada Rembates pagastā un Ogres novada Krapes pagastā, kas saistītas ar zemes atsavināšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese (autoceļa P80 posms Tīnūži – autoceļš P32, km 5,12 – 40,6) rekonstrukcijas vajadzībām 3000 150

Konkursa nolikums

 


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *