VZD sadarbosies tikai ar komersantiem

Valsts Zemes dienests turpmāk sadarbosies tikai ar juridiskām personām – komersantiem. Fiziskas personas VZD informāciju saņemt vairs nevarēs.

Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) sagatavo un izsniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju zemes ierīcības projektu izstrādei, zemes kadastrālajai un topogrāfiskajai uzmērīšanai, kā arī veic datu reģistrāciju un aktualizāciju vai sniedz atzinumus tikai tādam mērniecības pakalpojumu sniedzējam, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējis savu saimniecisko darbību:

juridiskai personai, kas ierakstīta Komercreģistrā (komercsabiedrībai), kura nodarbina vismaz vienu ģeodēzisko, zemes ierīcības  vai  zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā sertificētu personu ( turpmāk –sertificētu mērnieku);

fiziskai personai:

2.1. kas ierakstīta Komercreģistrā (individuālajam komersantam), kurš nodarbina vismaz vienu (1) sertificēto mērnieku vai pats ir sertificēta persona;

2.2. pašnodarbinātajam sertificētajam mērniekam, kas reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

Katram mērniecības pakalpojumu sniedzējam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko veidu, kādā sadarboties ar VZD.

VZD piedāvā slēgt līgumu, kurā paredzēti atviegloti sadarbības nosacījumi. Noformējot šādu līgumu, VZD pārliecinās par to, vai mērniecības pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējis saimniecisko darbību.

Ja līgums nav noslēgts un saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinājums nav atrodams publiskajos reģistros, veicot pasūtījumu VZD, mērniecības pakalpojumu sniedzējam jāuzrāda reģistrācijas apliecinājuma oriģināls.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *