Baltijas GNSS bāzes staciju tīklu apskats

Piedāvājam apskatu par Baltijas GNSS bāzes staciju tīkliem – cik un kādi tīkli ir pieejami katrā no valstīm, kādi ir to salīdzinošie raksturlielumi – cenas, precizitāte, bāzes staciju skaits, lietotāju skaits.

Saskaņā ar Mernieks.lv noskaidroto informāciju, Baltijas valstīs kopumā ir vismaz 7 globālo satelītu navigācijas sistēmu (GNSS) bāzes staciju tīkli, kuru datus mērnieki var abonēt un izmantot savā darbā. 2 no tiem darbojas Igaunijā, 3 – Latvijā un 2 – Lietuvā.

No Baltijas valstīm visliberālākais tirgus GNSS bāzes staciju tīklu datiem ir Igaunijā, kur pastāv tikai privātie tīkli. Gan Latvijā, gan Lietuvā šobrīd toni diktē valsts vai pašvaldību uzturētie tīkli.

Attiecībā uz cenu salīdzinājumu, redzams, ka visizdevīgāk izmantot GNSS tīkla datus ir Lietuvas mērniekiem – gan Lietuvas bāzes staciju tīkla LITPOS, gan privātā tīkla SmartNET LT dati ir par brīvu. Latvijā, kā zināms, LATPOS sistēmu uztur gan valsts budžeta dotācijas, gan mērnieku abonentmaksas, bet Igaunijas privātos tīklus – tikai mērnieku abonentmaksas. Kā redzams zemāk datu tabulā, no mērnieka viedokļa abonentmaksas ziņā valsts tīkls iznāk krietni lētāks par privāto, bet, protams, uzturēt to nākas palīdzēt arī visiem valsts nodokļu maksātājiem.

Igaunija

Igaunijā privātos GNSS bāzes staciju tīklus uztur globālie mērniecības instrumentu ražotāji sadarbībā ar to vietējiem izplatītājiem. Pazīstamā Trimble VRS Now tīkla Igaunijas atzaru Trimble uztur kopā ar Igaunijas kompāniju Geosoft, kuras vadītājs, vienlaikus arī Igaunijas Mērnieku biedrības prezidents Hugo Tolls informēja Mernieks.lv par tīkla raksturlielumiem. Kopumā tajā darbojas 19 bāzes stacijas, kas, saskaņā ar Tolla sacīto, ka, „kaut gan to ir grūti noteikt, jo katrs GPS mērījums ir absolūts, mēs ticam, ka mūsu tīkls spēj nodrošināt 2-3 cm horizontālo un līdz 5 cm vertikālo precizitāti” (interesanti, ka Trimble oficiālā preses daļa informēja Mernieks.lv par mazliet uz augšu „piepušķotiem” precizitātes rādītājiem – 1-2 cm horizontālo un 2-4 cm vertikālo). Trimble VRS Now pieejams divos abonēšanas variantos – abonēšana uz gadu, kas maksā 1195 eiro jeb aptuveni 840 latus, un 100 stundu reālā laika korekcijas abonēšana (kas jāizmanto divu gadu periodā), kas maksā 695 eiro jeb aptuveni 487 latus. Tiesa gan, otrais variants acīmredzot ir izdevīgs vien retajam, jo vidēji viens Igaunijas lietotājs VRS Now servisu gadā izmantojot 223 stundas. Savukārt kopējais lietotāju skaits Trimble VRS Now Igaunijā ir ap 50. Kā papildus ekstras esot lietotāju iespējas tīkla web režīmā redzēt atmosfēriskos apstākļus, izsekot pēdējām 30 sesijām, lejupielādēt staciju statiskos datus.

Otrs Igaunijas tīkls, saskaņā ar H. Tolla teikto, pieder Topcon izplatītājiem, taču, atšķirībā no Trimble, viņi informāciju par savu tīklu Mernieks.lv nesniedza, bet uzņēmuma mājaslapā atrodama vien, iespējams, novecojusi tīkla Igaunijas karte, kurā atzīmētas 12 bāzes stacijas.

Divas GNSS stacijas Igaunijā (maijā tikšot atklāta trešā) esot arī Leica izplatītājiem – IVA Leon. Tomēr IVA Leon nepiedāvā reālā laika korekcijas datus kā atsevišķu tīkla abonēšanas pakalpojumu – tas iespējams vienīgi kā pakalpojums atsevišķā vietā un nāk kopā ar GNSS uztvērēju īri. Precizitāte šādā gadījumā esot 2-3 cm horizontālajā un 2-4 cm vertikālajā plaknē.

Nākotnē reālā laika korekcijas datus Igaunijas tirgū varētu piedāvāt arī Igaunijas Zemes dienests, kura rīcībā ir 9 GNSS stacijas, kas iekļautas EUPOS, un eksistējot plāni uzstādīt vēl 9 stacijas un sākt piedāvāt tīkla reālā laika korekcijas datus.

Latvija

Latvijā darbojas divi valsts vai pašvaldības GNSS tīkli – viens ir valsts, Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūras uzturētais LATPOS tīkls, otrs ir Rīgas pašvaldības, SIA „Rīgas Ģeometrs” paspārnē uzturētais EUPOS-Rīga tīkls (kas nodrošina pakalpojumu Rīgas teritorijā). Abu tīklu abonentmaksas diezgan atšķiras  – LATPOS saskaņā ar vēl spēkā esošo cenrādi tā ir 460,47 Ls gadā, bet EUPOS-Rīga – 340 Ls. Par mēnesi LATPOS prasa 66,93 Ls, kamēr EUPOS-Rīga – 42,63 Ls. Saskaņā ar LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Ģeodēzijas nodaļas GPS tīkla laboratorijas vadītāja Jāņa Zvirgzda un SIA Rīgas ĢeoMetrs Informātikas nodaļas vadītāja Sergeja Plotņikova sniegtajiem datiem, LATPOS horizontālā precizitāte esot 4 cm (taču atšķirības no valsts un vietējiem ģeodēziskajiem tīkliem varot būt lielākas), savukārt EUPOS-Rīga 5 stacijas  Rīgas pilsētā „normālos apstākļos” nodrošinot 2,5 cm horizontālo un 3 cm vertikālo precizitāti (vertikālajai – ar Rīgas ģeoīda modeli). LATPOS sistēmā vidēji dienā strādājot 15-20 lietotāji, darba dienās ir apmēram divas reizes vairāk lietotāju nekā brīvdienās. J. Zvirgzds uzsver, ka lietotāji aicināti zvanīt arī brīvdienās, lai nodrošinātu kvalitatīvu servisu.

Arī Trimble Latvijā ir uzstādījuši divas stacijas – Ventspilī un Rīgā. Uzņēmuma pārstāvji Latvijā SIA Geostar apgalvo, ka Trimble tehnoloģiju atšķirīgo īpašību dēļ (tīkla darbības pamatā ir jonosfēras reālā laika modelis, kas ievērojami paaugstina precizitāti pie lieliem attālumiem; serviss arī nodrošina jonosfēras (saules aktivitātes) statusa grafiku apskati kā birojā, tā uz lauka), ar 10 bāzes stacijām pilnībā pietiktu, lai nodrošinātu 2cm augstu precizitāti visā Latvijas teritorijā. Tomēr Trimble jau ar esošajām stacijām (un kopējā Eiropas tīkla atbalstu) piedāvā Latvijas tirgū reālā laika korekcijas datus tīklā Trimble VRS Now TEC (tas ir zemākas precizitātes tīkls nekā Igaunijā esošais Trimble VRS Now), mēģinot radīt konkurenci valsts subsidētajam LATPOS. Tīkla horizontālā precizitāte visā Latvijas teritorijā svārstās no 2-5 cm (ap Rīgu un Ventspili līdz ~40 km attālumam tīkla precizitāte ir 2 cm, ko apliecina testa mērījumi). Lietotājiem pieejams arī atsekošanas serviss reālā laikā uz Google kartes – precīza uzskaite, kad, kur un ar kādu precizitāti veikti lauka mērījumi. Cena, salīdzinot ar LATPOS, ir apmēram pusotru reizi augstāka (lai arī tā ir zemāka nekā Igaunijas Trimble tīklam) – ~696 Ls gadā vienai licencei, bet, pērkot uzreiz 10 licences, tiek piemērotas atlaides un katra maksā ~556 Ls.  Trimble pārstāvju Latvijā SIA GeoStar rīcībā nav informācijas par tīkla lietotāju skaitu, jo sistēma darbojas pilnībā automātiski ar Interneta autorizāciju.

Lietuva

Lietuvā situācija ir interesanta – tur darbojas gan valsts uzturētais LITPOS tīkls, gan arī privātais Leica SmartNET LT – abi datus piedāvā par brīvu. LITPOS nodrošina augstu precizitāti (2 cm) un īpaši izceļas ar milzīgo lietotāju skaitu – pēc pāris mēnešu veciem datiem, aktīvo lietotāju skaits ir 360, bet kopumā sistēmā reģistrēti 523 lietotāji (tas tiek skaidrots ar to, ka LITPOS sistēmu aktīvi izmanto ne tikai mērnieki, bet arī kartogrāfi). Tam ir arī savas ēnas puses – lai gan LITPOS uztur 25 bāzes stacijas (attālums starp kurām nepārsniedz 50 kilometrus), turklāt, pateicoties sadarbībai EUPOS projektā, LITPOS lietotājiem ir pieeja arī divām Latvijas (LATPOS) un trim Polijas (ASG-EUPOS) stacijām, LITPOS tīkls patlaban strādājot ar pārslodzi, un, lai spētu efektīvi apkalpot visus vienlaicīgi strādājošos lietotājus, tā kapacitāte jāuzlabo – tāpēc LITPOS plāno uzlabot programmatūru un aparatūru reģionālajos centros. Savukārt, lai nodrošinātu augstāku korekciju aprēķinu precizitāti, LITPOS plāno uzstādīt vēl 4 jaunas stacijas Lietuvā un vēlas iekļaut tīklā Liepājas, Saldus un Dobeles LATPOS stacijas, kā arī censties meklēt sadarbības iespējas ar Baltkrieviju, lai tiklīdz, kā Baltkrievijā tiks ierīkots GNSS tīkls, LITPOS tam varētu pieslēgties.

Privātais tīkls Leica SmartNET LT, kas pieder kompānijai „GPS Partneris”, arī piedāvā augstu precizitāti (2-3 cm). Servisam ir vairāk nekā 300 reģistrēto lietotāju un apmēram 250 no viņiem ir aktīvie. Tīklā saslēgtas 16 GNSS bāzes stacijas, un, lai gan attālums starp tām variē no 70 līdz 100 kilometriem, Leica jaunākās tehnoloģijas nodrošinot visas valsts teritorijas pārklājumu. SmartNET LT tīkla darbību koordinē Leica Spider programmatūra, kas atbalsta dažādus RTK servisus mērniekiem, lauksaimniekiem, ceļu būvniekiem, uzkrāj pēcapstrādes statiskos datus un saglabā katra lietotāja katras pieslēgšanās reizes datus gadu ilgā periodā. RTK korekcijas tiek pārraidītas caur internetu un dažām stacijām ir GSM modemi.

Lietuvā darbojas arī Trimble VRS Now TEC tīkla divas stacijas, sīkāka informācija gan nav pieejama.

Baltijas valstu GNSS bāzes staciju tīklu salīdzinājums

* – pēc Latvijas Bankas valūtas kursa LVL pret Eiro 02.05.2011

** – ar Rīgas ģeoīda modeli

Tīkls Valsts Abonentmaksa gadā, Ls Precizitāte, cm Bāzes staciju skaits Aktīvo lietotāju skaits
Trimble VRS Now Igaunija 840* 2-3 (hor.), līdz 5 (vert.) 19 ~50
Topcon Igaunija ? ? 12 (?) ?
LATPOS Latvija 460 4 (hor.) 23 ~70
EUPOS-Rīga Latvija 340 2,5 (hor.), 3** (vert.) 5 43
Trimble VRS Now TEC Latvija 696* 2 – 5 (hor.) 2 ?
LITPOS Lietuva 0 2 (hor.) 25 360
Leica SmartNET LT Lietuva 0 2 (hor.) 16 250

Raksts tapis sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas mērnieku biedrībām.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *