Lietot vai nelietot kadastrs.lv?

Sākot ar februāri stājies spēkā jaunais Valsts Zemes dienesta pakalpojumu cenrādis. VZD norādīja, ka jaunās e-pakalpojumu cenas pie noteikta pasūtījumu daudzuma nodrošina mērniekiem izmaksu ietaupījumu salīdzinājumā ar izdruku pieprasīšanu Klientu apkalpošanas centros (KAC). Portāls Mernieks.lv nolēma pārbaudīt, vai tā patiešām ir, un cik tieši lielam vairākās pozīcijās ir jābūt šim datu pieprasīšanas apgrozījumam, lai kadastrs.lv lietošana atmaksātos. Cenrādī atklājās arī vairākas neloģiskas lietas.

Vispirms pārbaudām teksta datu saņemšanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai. Kā redzams 1. tabulā, lielāko ietaupījumu no viena pasūtījuma (7,55Ls) var iegūt, ja mēra zemes vienību ar platību virs 200 hektāriem – taču šāda izmēra zemes gabala uzmērīšana ir drīzāk izņēmuma, nevis standarta gadījums. Daudz biežāk mērniekiem jāpasūta datus zemes vienībām līdz 30 hektāriem.  Šajā gadījumā ietaupījums uz objektu ir 1,25 Ls.  Pieņemot, ka mērnieks abonē lētāko kadastrs.lv versiju, kas maksā 5Ls/mēnesī (cenrāža punkts 14.3.1.) un pieskaitot klāt vienreizējo pieprasījumu kadastra kartei 1,85 Ls (cenrāža punkts 14.3.4.), kopā iznāk 6,85Ls – summa, par kuru ietaupījums mēnesī būtu jānodrošina lielāks, lai atmaksātos lietot kadastrs.lv.  6,85 Ls (minimāli ietaupāmo summu) dalot ar 1,25 Ls (ietaupījumu par vienu objektu teksta datiem kadastrālajai uzmērīšanai), iegūstam 5,48 (reizes). Tātad izmaksu ekonomija šeit rodas, sākot ar sesto uzmērāmo zemes vienību. Vienīgi jāatceras, ka 1,85 Ls ir jāizmanto vienas stundas laikā . Tātad jāpagaida, kamēr ir iekrājušies kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumi un tad jāpieprasa visi dati vienā reizē. Interesanti ir ar kadastrālās uzmērīšanas telpiskajiem datiem (ko var lejuplādēt vektordatu formā) – lai arī sākotnējā cena 3,50 Ls ir dārgāka pēc vecās metodes (ja ņem virs 5 zemes vienībām, tad cena par sesto un katru nākamo ir 0,47 Ls), jāņem vērā, ka lejuplādējot no kadastrs.lv, visas zemes vienības maksās 2,80 Ls. Kopumā izriet secinājums – pie liela kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu apjoma kadastrs.lv ir vērts abonēt.

 1. tabula. (1. tabulas kļūdainās informācijas labojums un precizējums šeit
  Cenrāža punkti     Pieprasot datus VZD KAC Lejuplādējot no kadastrs.lv starpība
  12.1/

  14.4.1.

  dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai        
  12.1.1/

  14.4.1.1.

  teksta dati zemes vienībai līdz 30 hektāriem 1.z.v. 5,80 4,55 1,25
  12.1.2./

  14.4.1.2.

  teksta dati zemes vienībai, lielākai par 30 hektāriem, līdz 100 hektāriem 1.z.v. 11,70 9,20 2,5
  12.1.3./

  14.4.1.3.

  teksta dati zemes vienībai, lielākai par 100 hektāriem, līdz 200 hektāriem 1.z.v. 23.85 19,20 4,65
  12.1.4./

  14.4.1.4.

  teksta dati zemes vienībai, lielākai par 200 hektāriem 1.z.v. 36,95 29,40 7,55
  12.1.5/

  14.4.1.5.

  telpiskie dati par uzmērāmo zemes vienību ar ne vairāk kā piecām zemes vienībām no īpašumiem, kas ar to robežojas 1.z.v. 3,50 2,80 0,70
  12.1.6./ 14.4.1.5. telpiskie dati par sesto un katru nākamo zemes vienību no īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību 1.z.v. 0.47 2,80 -2,33

  Aplūkojam cenas datiem zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai. Kā zināms, šim darbu veidam ir nepieciešama kadastra informācija, kas šobrīd obligāti ir jāpērk (VZD gan sola tuvākajā nākotnē šo normu mainīt). 2. tabulā redzams, ka, pasūtot telpiskos datus, par vienu zemes vienību ietaupījums ir tikai 20 santīmu. Tas nozīmē, ka, lai rastu ietaupījumu no minimālās iespējamās kadastrs.lv lietošanas maksas 6,85 Ls, vienas stundas laikā ir jālejupielādē vismaz 35 zemes vienības (kas praksē ir ļoti liela topogrāfija). Lielāks ietaupījums ir, ja lejupielādē uzreiz visu kadastra grupu, tomēr arī tad ir jālejupielādē stundā vismaz 3 kadastra grupas, lai e-pakalpojums atmaksātos. Tātad, teorētiski topogrāfisko datu pasūtīšana kadastrs.lv varētu atmaksāties, ja ir lieli objekti vai arī daudz objektu, kuriem datus jālejupielādē vienreiz mēnesī. Taču realitātē pasūtītājs negaida un, atkarībā no mērniecības uzņēmuma lieluma, datus vajag krietni biežāk nekā tikai vienu reizi mēnesī. Secinājums – topogrāfiskās uzmērīšanas datu iegūšanai portālu kadastrs.lv lietot neatmaksājas.

  1. tabula.
   12.2/

   14.4.2

   dati zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai        
   12.2.1./

   14.4.2.1.

   teksta dati par uzmērāmo objektu objekts 23,90 22,80 1,10
   12.2.2./

   14.4.2.2.

   telpiskie dati par zemes vienību, 1.z.v. 2,00 1,80 0,20
     Par kadastra grupu Kad.gr. 24,00 21,10 2,90

   Iepazīstoties ar cenām par datiem zemes ierīcības projektiem (3. tabula), atklājas, ka telpiskajiem datiem KAC cena ir krietni lielāka nekā iepriekš – 3,65 Ls. Kadastrs.lv piedāvā tos par 1,80 Ls, tātad datu portāla abonēšana zemes ierīcības datu pasūtīšanā atmaksājas, sākot ar ceturto zemes vienību.

   1. tabula.
   12.3./ 14.4.3.

    

   dati zemes ierīcības projektam        
   12.3.1./

   14.4.3.1.

   teksta dati 1.z.v. 6,10 4,55 1,55
   12.3.2./ 14.4.3.2. telpiskie dati par zemes vienību, 1.z.v. 3,65 1,80 1,85
     Kadastra grupa Kad.gr. 21,90 21,90 0

   Analizējot cenrādi, rodas arī dažādas papildus neskaidrības. Piemēram, kas ir teksta dati topogrāfiskajai uzmērīšanai? Tiem būtu jābūt projektētājam nepieciešamajiem datiem par zemes īpašniekiem. Ja tā, tad mazam objektam šos datus ir izdevīgāk iegūt Zemesgrāmatā (3 Ls+PVN par īpašumu). Arī cena KAC – 23,90 Ls – ir zemāka par zemāko iespējamo kadastrs.lv cenu šajā pozīcijā 29,65 Ls (22,80 Ls (kadastrs.lv maksa par objektu)+6,85 (kadastrs.lv abonēšana+stundas likme)), gan pilnā datu portāla cenu šajā pozīcijā. Tātad, ja skatāmies atrauti tikai uz topogrāfijas teksta datiem, tad tiem nav izdevīgi lietot nekādu e-pakalpojumu, jāprasa vecās labās izdrukas.

   Kurioza situācija izveidojusies ar kadastra telpisko datu izsniegšanas cenām. Vienu un to pašu pakalpojumu (kur vajadzētu būt vienādam datu saturam) VZD Klientu apkalpošanas centros var saņemt gan par 3,65 Ls (cenrādis 12.3.2.), gan 2,90 Ls (13.7.1.), gan 2 Ls (12.2.2.). Līdzīgi ar šiem datiem ir arī e-pakalpojumā, kur cenas atšķiras kadastrs.lv (1,80 Ls) un pilnajā datu portāla versijā (1,50 Ls). Tiesa gan, šeit ir papildus nianse – kadastrs.lv šo cenu piedāvā par vienu zemes vienību, bet pilnais datu portāls – par vienu pieprasījumu, taču šāda iespēja (par pieprasījumu) nemaz reāli nedarbojas. Acīmredzot, bijis domāts, ka arī pilnā datu portāla cena ir par zemes vienību, nevis pieprasījumu, taču cenrādī ierakstīts kļūdaini.

   Šķiet, ka šādi pārpratumi (kā atšķirīgas cenas vieniem un tiem pašiem pakalpojumiem un kļūdaini formulējumi) radušies VZD iekšējās komunikācijas trūkuma dēļ – iespējams, ka katrs atbildīgais departaments gatavojis savu cenrāža sadaļu un beigās cenu tāme gluži mehāniski salikta kopā. Savukārt pats cenrādis, kā izrādās, nebūt nepierāda VZD sabiedrisko attiecību popularizēto uzstādījumu par e-pakalpojumu izdevīgumu salīdzinājumā ar KAC izdrukām. Acīmredzot VZD ir pietrūcis izpratnes par mērnieku darba un datu izmantošanas specifiku, lai sastādītu cenrādi ar tiešām izdevīgu un izmantot motivējošu e-pakalpojumu cenu piedāvājumu. Mernieks.lv ir zināms, ka VZD gatavojas tuvākajā laikā cenrādi atkal grozīt, lai labotu dažus minētos pārpratumus un neprecizitātes. Varbūt vienlaikus derētu pakoriģēt arī e-pakalpojumu cenu piedāvājumu tādā virzienā, lai padarītu to mērnieku darba īpatnībām atbilstošāku un finansiāli pievilcīgāku?


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *