LMB kopsapulcē pārrunā mērniecības aktualitātes

Vakar notikušajā Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē mērnieku sabiedrība apsprieda jautājumus, kas saistīti ar VZD pakalpojumu un sertificēšanas pašreizējās kārtības trūkumiem, tika informēta par jaunākajiem Latvijā pieejamajiem mērniecības instrumentiem un programmatūru, kā arī uzzināja labākos studentu zinātnisko darbu autorus.

Valsts Zemes dienesta pārstāves Elita Baklāne-Ansberga, Maija Bērziņa un Jana Brice informēja par dažādu Ministru kabineta noteikumu izstrādes gaitu. To vidū ir MK noteikumu izstrāde zemes ierīcībai, kas šobrīd aizkavējusies – noteikumiem bija jāstājas spēkā jau 1. janvārī, taču to apturējuši iebildumi, kas ienākuši no visām ministrijām un pat no Korupcijas Novēršanas un Apkarošanas biroja. Patlaban iebildumi esot apkopoti, projekts nosūtīts saskaņošanai Tieslietu ministrijai. Tajā iestrādāti vairāki jauni priekšlikumi, kā, piemēram – turpmāk zemes ierīcības projektiem nebūs jāpieprasa kadastra dati, ja tie saņemti jau topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai; ja zip izstrādāts, izmantojot ierādīto robežu plānu, projekta robežas drīkstēs nesakrist ar kadastra karti; utt. Savukārt „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kuriem pēc plāna būtu jāstājas spēkā 1. jūnijā, pašlaik gaida priekšlikumus no sabiedriskajām organizācijām LMB un LKĢA. Tajos iekļauti jauni punkti par kamerālo pārzīmēšanu,  kadastrālo uzmērīšanu un datu labošanu. Vēl vieniem noteikumiem – „Par augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju” būtu jāstājas spēkā 1. jūlijā, un arī kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi tikšot papildināti ar dažādiem jauninājumiem.

VZD jaunais cenrādis kopsapulcē neizraisīja īpaši karstas debates. No zāles izskanēja jautājums par kadastrs.lv portāla konstantās abonēšanas maksas pamatotību – proti, kāpēc mērniekam nemitīgi jāmaksā portāla abonēšanas maksa Ls 5 mēnesī arī tad, ja tas portālu izmanto varbūt tikai reizi trijos vai vairāk mēnešos? VZD ģenerāldirektore E. Baklāne-Ansberga atbildēja, ka šādā gadījumā mērniekam tiešām izdevīgāk esot neabonēt portālu, bet pasūtīt datus papīra formā. Mērniekus interesēja arī jautājums, vai portālā var aplūkot visus datus, piemēram, arī robežpunktu numurus? VZD informēja, ka pašreiz tas neesot iespējams. Tomēr portālā var pieprasīt šādus dokumentus, lai tos nosūtītu uz e-pastu (samaksa šajā gadījumā gan saglabājoties tāda pati, kā ņemot papīra formā no arhīva). Ar laiku VZD plāno šos datus digitalizēt masveidīgi, ja izdošoties tam iegūt ārēju finansējumu.
Uzstāšanās nobeigumā VZD uzsvēra, ka gaida viedokļus no mērniekiem par dažādu tapšanas procesā esošo MK noteikumu punktiem. Savukārt citus neskaidros jautājumus LMB piedāvā iesūtīt biedrībai, kas tos tālāk pāradresēs VZD vai citām attiecīgajām institūcijām.
Aizsardzības ministrijas pārstāvei Dinai Gilucei nācās atbildēt uz publikas jautājumiem par jauno sertificēšanās kārtību, ko regulē samērā nesen pieņemtie MK noteikumi. Viens no publiku interesējošajiem jautājumiem – vai ar Latvijā izsniegto sertifikātu iespējams strādāt citu Eiropas Savienības valstu tirgos. Klātesošie nonāca pie slēdziena, ka tas ir diezgan sarežģīti, tomēr ne neiespējami. Katrā valstī pastāv iespēja pielīdzināt citā valstī iegūtos sertifikātus, un, ja izglītības un pārējās prasības saskan, tad teorētiski tas ir iespējams.
Auditorijā izcēlās diezgan spraiga diskusija arī par citās profesijās izglītību ieguvušajiem, kas, pēc pašreizējās kārtības, pārejas periodā līdz 2014. gadam var sertificēties kā mērnieki. Ja šāda tendence kļūs masveidīga, tad, iespējams, nākšoties veikt labojumus sertifikācijas noteikumos, pieļāva D. Giluce. No klātesošajiem gan izskanēja replikas, ka tas atkal varētu nonākt pretrunā ar tiesiskās paļāvības principu.
Mērniecības instrumentu kompānijas Leica pārstāvis iepazīstināja ar kompānijas jaunākajiem produktiem – kontrolieriem (kuriem iznākusi jauna sērija VIVA) un tahimetriem, savukārt Māris Knoks no Trimble paslavēja Trimble privāto GPS staciju tīklus VRS Now un VRS Now-Tec, kurā precizitāte saskaņā ar kādu testu pat esot augstāka par LATPOS piedāvāto. Tiesa gan, publikā izskanēja retorisks jautājums, vai šis Trimble tīkls esot oficiāls, uz ko Knokam nebija jāmeklē atbildi kabatā: „Ir oficiāli un ir precīzi tīkli”. M. Knoks pastāstīja arī par pieredzēto jaunāko nozares tehnoloģiju izstādē InterGeo 2010 – galvenais progresa virziens globālā mērogā šobrīd esot lāzerskeneri, kurus novieto uz automašīnu jumtiem un šādā veidā iegūst ļoti daudz uzmērītos punktus. Izstādē bijis pat tāds superskeneris, kas ražo 1,5 miljonus punktu sekundē (tā „galvai” esot 64 paralēli skeneri). SIA „Mikrokods” sniedza nelielu programmas Bentley Navigator prezentāciju.
Studentu labāko darbu apbalvošanā bakalaura darbu konkursā uzvaru svinēja Zane Lapinska, maģistra darbu grupā – Mārtiņš Zgirskis, savukārt profesionālā bakalaura darbu grupā – Rita Pilipa, kas vienīgā savu darbu arī prezentēja. Seši citu studentu darbi bija nopelnījuši atzinības rakstus.
Sapulces otrajā, slēgtajā daļā, kas bija paredzēta LMB biedriem, tika mainīti gan LMB statūti (sīkāk drīzumā), gan arī biedru naudas apmērs. Biedru nauda fiziskajām personām tagad noteikta 25 Ls/gadā apmērā, bet asociētajām personām – 60 Ls/gadā. LMB izteica aicinājumu kļūt par biedriem visus sertificētos mērniekus, neatkarīgi no tā, kurā sertifikācijas centrā iegūts sertifikāts.

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *